DE DAG NADIEN

Herfststorm 21 oktober 2014.


Een depressiekern, een restant van de orkaan Gonzalo, zorgt vandaag over grote delen van de zuidelijke Noordzee voor een noordwesterstorm. Er kunnen windstoten zijn van 80 tot 90 km/u, aan de kust kunnen zelfs snelheden tot 100 km/u gehaald worden. Op zee staat een windkracht van 8 tot 9 Beaufort, met pieken tot 120 km/uur.
weerkaart 21 10 2014Omstreeks 1.30 uur bereikt het waterpeil wellicht zijn hoogste niveau. Verwacht wordt dat een krachtige stormwind golven tot drie meter hoog richting vasteland zal blazen. 'Daarmee wordt het alarmpeil ruimschoots overschreden. We trachten maximaal voorbereid te zijn', zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

sattelietfoto 21 10 2014

Aan de kust is in de namiddag de windrichting WNW met een kracht 7 ā€“ 8 Bft. Vanaf 21 uur ruimt de wind naar NW en neemt geleidelijk af tot hard (7 Bft) en na middernacht tot krachtig (6 Bft).
Aan de kust neemt de golfhoogte toe tijdens de dag. Sā€™ Avonds worden aan de kust zelfs golven van 4 m (met pieken tot 6 of 7 m) opgetekend.
De storm treedt op tussen dood- en een springtijperiode in. Op het hoogwater van de avond krijgen we een opzet van ongeveer 1 m.

Voor Nieuwpoort werden alle maatregelen getroffen.

Het hoogwaterpeil heeft de alarmdrempel niet bereikt.

woeste zee

De woeste zee met meterhoge golven en de typische witte kopjes.

duinen met opwaaiend zand

De duinen voor het natuurresevaat een buffer voor het opwaaiende strandzand.

Door de harde wind is schade aangericht te Nieuwpoort-Bad maar beperkt gebleven. Enkele Infopanelen zijn weggeblazen, cafeterrassen op de zeedijk zijn beschadigd en losliggende voorwerpen op een onbestemde plaats beland.

Tonnen zand zijn door de trechters van pleinen en straten verplaatst van het strand naar de binnenstraten en hebben deze herschapen in een zandbak. De etalageramen zijn door de zoute lucht en zand ondoorzichtig geworden. Zonder het ramen wassen van de geparkeerde auto's zijn deze onbruikbaar.

Tonnen zand zijn te verwijderen. Een enorme uitdaging om dit alles op te ruimen en op te kuisen.

Een fotoreportage vanaf de vaargeul doorheen de Albert I-laan en langs de zeedijk terug tot aan de havengeul.

woeste havengeul   golving op de havengeul
 
Degelijke golving op de havengeul.
 

De stormwand op het plein aan het begin van de wandelweg is geplaatst de dag voor de storm.

Nuttig als zandscherm.

  opwaaiend zand aan stormwand
Albert i-laan vanaf de vuurtoren naar stad   Het Hendrikaplein gelegen dwars op de Zeedijk en recht op de Albert I-laan ideaal voor de aanvoer van zand tot aan het rond punt.

Het Hendrikaplein.

Collage Hendrikaplein

Albert I-laan.

collage Albert I-laan

De poetsdiensten hebben de handen vol met het wassen van de uitstalramen.

Het zand uit de straten verwijderen zal een ruime tijd in beslag nemen

Vanaf de AlbertI-laan wandelen we over het Leopoldplein naar de zeedijk.

De zeedijk is eveneens op vele plaatsen her--schapen tot een zandvlakte.

  uitstalraam ondoorzichtig

Op het strand.

collage strand

De zeedijk.

collage zeedijk

collagezeedijk

Het Loodswezenplein.

collage zeedijk

collage Loodswezenplein

collage Loodswezenplein

Het opruimen van tonnen zand, verspreide vuilniszakken en allerhande voorwerpen een hele opgave.

Tweede verblijvers, ruim het terras alvorens u het appartement verlaat. De datum van een storm is niet bekend. Weggewaaide materialen kunnen heel wat last en kosten veroorzaken.

Beter voorkomen dan...!!!!!!!

  zand op de weg en vuilniszakken