NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

JAARLIJKSE OPRUIMING.

Artikel op het internet geplaats door Walter Wackenier.

Schorreopkuis in de IJzermonding, zaterdag 30 maart 2002
Paaszaterdag, prachtig weer en een 70 tal vrijwilligers zijn present om mee te helpen
aan een jaarlijks terugkerend gigantisch werk. Tonnen rietopslag en zwerfvuil zijn,
door de aanhoudend hoge waterstanden in het IJzerbekken, via het sluizencomplex
te Nieuwpoort op het schorre terecht gekomen.
Niets doen staat gelijk met het niet ontkiemen van de typische schorre-vegetatie. (bv:
melkkruid , klein schorrekruid en lamsoor).
Resultaat van het werk: ongeveer 700 kg zwerfvuil en een 300 kg glas werden
verzameld, maar ook duizenden kilo’s riet werd samengeharkt.
De hoeveelheid zwerfvuil lag dit jaar beduidend lager. Zouden de
sensibiliseringscampagnes toch hun nut bewijzen? Of ligt de reden bij het regelmatig
opruimen van het nieuwe slikkegebied door AMINAL aan de basis? De volgende
jaren zullen uitsluitsel geven. Toch is het aanspoelen van riet onze grootste zorg.
Tijdens de volgende week zullen natuurarbeiders van Natuurpunt en Aminal het
verzamelde riet afvoeren.
Leuk was zeker de aanwezige zeehond die, op het einde van onze werkdag, zo
tevreden was dat hij bij wijze van spreken verlangend lag te kijken vanop "zijn" vlot
en prevelde "tot volgend jaar" !
Voor alle deelnemers van JNM-Westkust, de Zeevonk van De Panne, de vele
vrijwilligers van Natuurpunt en zeker ook de milieuambtenaar van Nieuwpoort en de
mensen van AMINAL een hartelijke dank !

Opruimen van het reservaat jaar 2002
Groeten van een tevreden Westkuster (nvdr Walter Wackenier).

11 jaar later 30 maart 2013.

Is er nu minder vervuiling? Zijn de mensen bewuster geworden van de gevolgen? Speelt de herinrichting van het reservaat hierin een rol? Ik weet het niet.
Sedert 2002 is er nog telkenjare schoonmaak van het reservaat. Te merken aan de foto's is er nog steeds een erge vervuiling. Laat ons alen meewerken aan het verminderen ervan.

Proficiat aan de initiatifnemers en de medewerkers aan de opruiming 2013.

Groepsfoto van de deelnemers aan de opkuis 2013

  Opruiming reservaat 2013
  Opruiming reservaat 2013
  Opruiming reservaat 2013
  Opruiming reservaat 2013
  Opruiming reservaat 2013
Opruiming reservaat 2013  
Opruiming reservaat 2013  

Foto's Luc David.

De opruimers 8ste FOS Scouts Sea Guides Nieuwpoort.

Opruimers 8ste FOS Scouts Sea Guides Nieuwpoort

foto geplukt van het internet.