NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

STRAND AAN DE IJZERMONDING VORDT STRANDRESERVAAT

plan ligging strandreservaat   Het strandreservaat is gelegen tussen het staketsel en de palenrij op het strand aan de nieuw houten doorsteek.

Op het einde van de Oude Zeedijk is de strandtoegang afgesloten.

Het is verboden het strandreservaat te betreden.

infobord

Strand aan de IJzermonding wordt strandreservaat

De ontwikkeling van de mooiste duinen en het broeden van zeldzame vogels krijgen vanaf nu voorrang aan het strand van de IJzermonding in Nieuwpoort. Een gedeelte van het strand en de duinen worden voortaan strandreservaat. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust nemen het natuurreservaat de IJzermonding behoorlijk onder handen. Samen beschermen zij de kust tegen een 1000-jarige stormvloed en zorgen zij ervoor dat mens en natuur hier hand in hand gaan. Daarom wordt vanaf vandaag juli een gedeelte van het strand afgesloten als strandreservaat. Dat betekent dat je er niet meer vrij kan wandelen. Maar vanop een prachtige houten doorsteek over de duinen kan je het natuurreservaat en de zee ten volle bewonderen.


Beheerplan IJzermonding

Het afsluiten van dit deel strand en duinen als strandreservaat is het sluitstuk van werken die voorzien zijn in het goedgekeurde beheerplan voor het natuurgebied de IJzermonding.. Heel wat werken die voorzien waren zijn intussen uitgevoerd zoals het afbreken van het oude mosselkot, het afgraven van opgespoten terreinen, het creëren van begrazingsblokken met schapen, het verbeteren van de recreatieve infrastructuur.


Wie geniet hiervan?

Door dit gedeelte van het strand af te sluiten, wordt een voldoende grote strandzone gecreëerd die zowel tijdens eb als vloed optimaal gebruikt kan worden. De vele kustvogels kunnen hier zowel eten zoeken als rusten. Vogels zoals de strandplevier, bontbekplevier, dwergstern,… krijgen op die manier meer kansen om hier te broeden. Ook vogels die hier komen uitrusten zoals de strandleeuwerik, sneeuwgors,… kunnen hier in de winter op hun gemak komen vertoeven. Dit strand, deze duinen, slikken en schorren genieten dan ook een Europese bescherming. Ze zijn opgenomen in het Europese Natura 2000-netwerk van belangrijke natuurgebieden en zijn een echte zeldzaamheid in West-Europa en prioritair in stand te houden!


Toenemende recreatie

Wandelaars of recreanten die de hond uitlaten verstoren het broeden van de dieren. Daarom is het strand vanaf de laagwaterlijn tot en met de zeereepduinen niet meer vrij toegankelijk vanaf deze zomer. Dit gedeelte kan je enkel bezoeken tijdens natuureducatieve wandelingen.


Bekijk het vanuit de hoogte

Afdeling Kust en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid sloegen de handen in elkaar om een beter alternatief voor de wandelaars te voorzien. Via een fantastische houten oversteek geniet je nu van prachtige vergezichten over de duinen, de zee en het natuurgebied. De trapjes en oversteken die hier vroeger lagen en veel onderhoud vergden, zijn nu voorgoed vervangen.


Stormvloedkering

Ook de werken aan de stormvloedkering gaan intussen verder. Deze werken moeten ons beschermen tegen de zware stormen en hoge waterstanden. De komende jaren maakt de Vlaamse overheid er ook werk van om het gevoerde beheer te evalueren. Er wordt ook gekeken hoe het voor de wandelaar en fietser aangenamer kan worden gemaakt. Eens alle grote werken achter de rug zijn, zal de IJzermonding als het ware een facelift gekregen hebben.


Welkom zeehonden

De werken van de voorbije jaren wierpen al overduidelijk hun vruchten af. Een van de meest opvallende verwezenlijkingen is de sterk toegenomen waarnemingen van zeehonden in de IJzermonding. We hopen dat deze dieren ook van dit stuk strandreservaat gebruik zullen maken om uit te rusten.
Wil je meer te weten komen over eb en vloed, de zeehonden, de bodemdiertjes in de slikken en schorren, loop dan zeker eens langs het educatief parcours in de IJzermonding, bereikbaar vanaf de Halvemaanstraat.

Meer info: www.natuurenbos.be/ijzermonding

KW 12 juli 2019

krantenartikel kw 12/07/2019

Strandreservaat gezien van op het staketsel

strandreervaat gezien van op het staketsel

Nieuwe houten doorsteek

houten overgang duinen   houten overgang duinen
     
houten overgang duinen   houten overgang duinen

houten overgang duinen