²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

 NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

Het Natuurresevaat vanaf overzet rechteroever tot Kreek van Lombardsijde.

Aan deze kant van het resevaat is een brede fiets- wandelweg tot aan de  Alexcisstraat. Voor een volledig bezoek rond het reservaat volgen we de weg tot we aan de rechterkant een zandweg met richtingaanduiding Kijkhut "De Zeehond" opmerken. Op de zandweg is fietsen niet toegelaten, dus de fiets aan de hand. In de omgeving van de kijkhut het amphitheater met poel en de Kreek van Lombardside. We komen hier aan de Halve Maanweg.

Verrekijker

Gebruik van een verrekijker is aan te raden maar niet noodzakelijk.
Verrekijker erg nuttig om vogels te spotten vanuit de kijkhut.


collage info wandeling rond het reservaat

Vanop de strekdam van het ex-Militair domein is een prachtig overzicht op het reservaat.

Het reservaat gezien vanaf de strekdam ex-militair domein

collage zichten vanop de strekdam

Collage zichten vanaf de strekdam

De weg loopt over een gedeelte tussen de twee afgebakende en ontoegankelijke gebieden van het domein. Links het gebied van het ex-Militair domein. Rechts verhoogde berm waar twee verlagingen zijn aangebracht waardoor men de IJzermonding kan bekijken. Verder aan de linkerkant van de weg het Militair kamp van Lombardsijde en rechts het reservaat.

Zichten door verlaagd gedeelte in de berm.

Resevaat gezien door de velagingen in de berm en detail

Bepaalde tijdstippen is in afgebakende zones begrazing door Mergellandschapen.

infoplaat grazers

Schapen voor begrazing

Langsheen de weg zijn er twee toegankelijk kijkwanden.

Collage foto's vanaf de kijkwanden

Langs de weg juist voorbij de bocht aan de linker kant loopt een zandweg naar de Kijkhut "De Zeehond" het amphitheater met poel en de Kreek van Lombardsijde.

Weg naar kijkhut "De Zeehond"

De poel die twee maal per dag bij vloed onderspoelt samen met de omliggende slikken. De slikken herbergen een De poelenorm riijk bodemleven. Onderzoekers schatten zelfs dat één vierkante meter slik zo'n 20 000 tot 30 000 levende organis-men (zoals slakken, wormen, schelpen, mini-kreeftjes ....) bevat. Een wel erg rijkelijk gedekte tafel dus voor de waad-vogels. Wie wat geduld heeft en wat zoekt onder de stenen en in het slik vindt algauw enkele minder fraai ogende bewoners. De Zeepier, Zeeduizendpoot, Wadslakjes, Zeepissebed verschillende soorten krabben, garnalen, Mosselen, Oesters en andere schelpdieren, zijn misschien niet de meest aaibare dieren maar wel van groot belang voor de voedselketen van dit biotoop.

Collage poel

Kijkhut "De Zeehond".

Kijkhut van buiten

 

De stille bezoeker kan hier met wat geluk ook de meest courante waadvogels van slikken en schorren waarnemen. Regelmatig bezoeken van Bergeend, Wulp, Tureluur, Schoolekster of een Oeverlopertje naar voedsel. Waar te nemen waadvogels afhankelijk van het seizoen. Kleine zangvogels als Ringmus, Huismus, Grasmus en Putter scharrelen graag in de ruigtes naar kruidzaden.

RESPECTEER DE STILTE

NA GEBRUIK VAN LUIK DOE HET TERUG DICHT

 

 

Collag foto's kijkhut binnen

Zichten van uit de kijkhut.

Zichten van uit de kijkhut "De Zeehond"

Zichten van uit de kijkhut "De Zeehond"

Zichten van uit de kijkhut "De Zeehond"

Kreek van Lombardsijde.

Kreek van Lombardsijde

Hier komen we aan de Halve Maanstraat en het einde van het reservaat.