FOTOWANDELINGEN 1999

 

Menu Fotowandelingen

 
         
     

De wandelingen ziijn opgemaakt met foto's genomen in de periode van voor en tot en met het jaar 1999.

Deze opmaak van jaren geleden is goed om de verschillen te merken met heden.

 
  Zeedijk en strand    
  IJzermonding    
  Nieuwpoort-Stad