FILMS

Een selectie van films op You Tube

filmtoestel  

Nieuwpoort 1947 - Aanstelling Floribert Gheeraert tot Burgemeester - 9.07

Nieuwpoort winter 1960 - 2.51

7 juli 2001 - Nieuwpoort OLV. kerk - markt - monument Albert I - IJzermonding - 9.36

10 juli 2001 - Van Nieuwpoort-Stad tot Nieuwpoort-Bad - haven - staketsel - Albert I monument  - 10.25

16 oktober 2006 - Brandaris assists sailing yacht AILA - 2.03

19 maart  2007 - Van Westende naar Nieuwpoort langs het strand - 7.04

29 juli 2007 - Redders Nieuwpoort Reportage WTV - 10.13

9 april 2008 - Verkoop van de vangst in de vismijn - 3.00

26 mei 2008 - Nieuwpoort  Oosterstaketsel - woelige zee - IJzermonding - 12.14

14 juli 2008 - Nieuwpoort channel race - 10.02

28 feb 2009  - Van Westende tot haven van Nieuwpoort - 6.30

4 maart  2009 - Belgian coast Westende Lombardsijde Nieuwpoort - 5.05

5 juni 2009 - Sportkieljacht vlaamse zeezeilschool - 8.10

19 oktober 2009 - Belgische kust ts. Nieuwpoort en Westende op het strand - 6.47

19 oktober 2009 - Belgian coast Nieuwpoort IJzermonding Havengeul Viskaai - 4.41

8 december 2009 - Winterstop Perfect Ten X35 - 1.30

28 januari 2010 - Belgian coast Nieuwpoort - westerdtaketsel - estacade - 8.41

4 april 2010 - Pas à pas l'Estacade de Nieuwpoort - 5.11

24 mei 2010 - Mollen vissen Nieuwpoort - 2.01

30 juni 2010 - ketch ENDLICH - 2.56

1 juli 2010 - chalutier N93 AALSCHOLVER - 2.36

24 juli 2010 - Aan zee - Nieuwpoort - 5.13

11 juli 2010 - NELE - Arrivée à Nieuwpoort. - 5.13

14 september 2010 - CHALUTIER N86 SURCOUF - 1.53

Jaarswisseling Nieuwpoort 2010-2011- 9.18

9 januari - 2011 Belgian coast - Westende - sunset above Nieuwpoort - 2.25

7 februari 2011 - VOILIER LEISURE 23 - 2.48

8 februari 2011 - Belgian coast - Westende Lombardsijde Nieuwpoort along the beach - 10.44

22 februari 2011 - Belgian coast - Westende Lombardsijde Nieuwpoort staketsel haven - 14.08

2012 - Uitvaren wedstrijd Laser Nieuwpoort

2012 - Loodswezenplein Nieuwpoort

2012 - Overzet Nieuwpoort

filmstrook

OPGELET: Op vele plaatsen aan zee is het verboden de meeuwen te voederen!!!

Film "Hoe meeuw en mens samenleven" VLIZ