STAKETSEL TE NIEUWPOORT

GESCHIEDENIS STAKETSEL

luchtfoto staketsels

 

 

Een staketsel is de ingang van een haven. Deze breekt de kracht van de golven en houdt verzanding te-gen, waardoor de toegang veiliger wordt.

 

 

 

 

 

Aan de monding van de havengeul werd in 1865 het eerste westerstaketsel geheid met een lengte van 490 meter. Het paalhoofd was veel ruimer dan thans. Het was bekroond met een typische lichtbaken en op het paalhoofd werd tevens een liefelijk drankhuisje uitgebaat.

collage top staketsel

Het westerstaketsel had een 2 meter brede wandelgang en twee trappen naar het strand, één ongeveer in het midden en de tweede ter hoogte van het hoofd.

collage trappen

Het oosterstakets werd in 1872 geheid met een lengte van 543 meter.

Vóór de eerste wereldoorlog liep vanaf het westerstaketsel een paalwerk van 400 meter lengte als een verlengingsstuk langsheen de linkeroever van de havengeul tot aan de plaats waar de vroegere yachtclub K.Y.C.N. Daar was een kleine aanleghaven voor de gamaalbootjes, die er hun vangst aan de gaande man te koop aanboden.

collage gebouw sea guide

Aangemeerde vissersschepen aan het verlengd staketsel.

aanmeren langs het staketsel

Het westerhoofd  werd tijdens de zware storm van 30 september 1911 van de  wandelgang losgerukt en een tweehonderdtal meter west-waarts geslagen.   afgerukt hoofd

Tijdens de oorlog 1914-18 werd het staketsel verwoest. Slechts in 1925 begon de herstelling en werd voltooid in 1931. De koppen op beide staketsels werden kleiner. Er was geen plaats meer over voor een drankhuisje op het westerstaketsel. Beide koppen kregen een geleidelicht.

collage vernietigde staketsels 1914

collage vernietiging oorlog 1914 -1918

vernieling staketsel 1918

Tijdens de tweede wereldoorlog is geen publiek toegelaten op het staketsel. In 1941 dynamiteerden de Duitsers het oosterstaketsel. Bij de aftocht van de Duitsers uit Nieuwpoort in september 1944, staken de Duitsers het staketsel in brand.

collage vernietiging 1945

Het loodswezen na de bevrijding.

loodswezengebouw na de bevrijding 1945

In 1949-1950 werden beide paalhoofden herbouwd.
Aan de westeroever van de IJzer is voor de bouw van een loodsgebouw het staketsel met 80 meter ingekort.

staketsel   staketsel

Op 1 februari 1994 vernieuwing van de staketsels.
Een informatiestand in container geplaatst voor het loods gebouw geeft een beeld van de geplande vernieuwing. Bij deze vernieuwing is de wandelweg verbreed naar 5 meter. De kop van het westerstaketsel werd verdubbeld van oppervlakte (40x15 meter). Op de lichttorens werden de mistklokken met buitenslaghamer vervaardigd in brons vervangen door een elektronische misthoorn. De trap naar het strand aan het paalhoofd verdween.

collage foto's container met info vernieuwing

collage vernieuwen

Begin 1999 werden de gerenoveerde staketsels officieel ingewijd.

Het staketsel werd gauw een van de voornaamste attracties voor de verlofgangers, die er met werplijn of ophaalnet de genoegens van het vissen beleefden.

Staketsel ano 2015

staketsel 2015

staketsel 2015

 Staketsel zijn toegankelijk voor mindervaliden.