HIJ MAAKTE NIEUWPOORT GROOT

HIJ MAAKTE NIEUWPOORT GROOT

roland CrabbeRoland Crabbe, geboren in Oostnieuwkerke op 28 oktober 1943, studeerde voor burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en stapte na zijn studietijd in de politiek. In 1981, toen hij nog in Oostende woonde en al een tijdje werkte als bouwkundig ingenieur bij de Vlaamse overheid stond hij voor de CVP op de lijst voor de federale verkiezingen. Crabbe verhuisde even later naar Nieuwpoort en daar nam hij in 1982 voor CVP deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij haalde zes zetels en Crabbe werd gemeenteraadslid in de oppositie.

Het duurde tot 1995 voor hij burgemeester werd voor de toenmalige CVP, als opvolger van de socialistische burgemeester Georges Mommerency. Crabbe ging in 2008 met pensioen, maar hij bleef burgemeester. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde Roland Crabbe 2.710 voorkeurstemmen. Dat waren er meer dan alle kandidaten van de andere lijsten samen.

Hij wordt algemeen beschouwd als de burgemeester die Nieuwpoort-Bad een moderner uitzicht gaf. Hij is een dossiervreter die de touwtjes altijd stevig in handen houdt.

Roland Crabbe was een burgemeester die dag en nacht werkte voor zijn stad. Hij kende zijn dossiers door en door en wist als burgerlijk ingenieur heel goed waarover hij het had. Roland had ook een enorme werkkracht.

Roland Crabbe was er voor iedereen, kende elke inwoner, luisterende naar hen en hield met opmerken en suggesties rekening om ze te verwerken in elk dossier.

Aanwezig bij vergaderingen, inhuldigingen en festiviteiten..... Leefde voor zijn inwoners.

collage deelname aan vergaderingen activiteiten

Zijn bezorghheid bij de uitvoering van de beveiliging bij de storm Xaver, ook "Siterklaasstorm" genoemd in 2013.

De bezordheid bij de uitvoering van de beveiliging bij de stork Xaver , ook "Siterklaasstorm" in 1913

krantenknipsel - mooiste verwezenlijkingen

luchtfoto  met een overicht

Een van de paradepaardjes van Roland Crabbe was de vernieuwing van de zeedijk, het Loodswezenplein en de aanleg van de PROMENADE die Nieuwpoort-Bad met Nieuwpoort-Stad verbindt.

Het Loodswezenplein, de wandeling langs de havengeul en de veerdienst zijn een trek-pleister voor toeristen en inwoners.

 

In 2005 beginnen de werken aan het Loodswezenplein. Daar komen over een gedeelte onder- en bovengrondse parkeerplaatsen. Rond de bovengrondse parkeerplaatsen wordt een glazen omheining geplaatst met retrofoto's van de badplaats. Het overgroot gedeelte van het Loodswezenplein is autovrij, waarvan recreatie- en wandelzone met rustbanken en zicht op de vaargeul.

Een kijk op het Loodswezenplein voor de heraanleg.

inrij onder slagboom van de parking   De parking is afgesloten met betonblokken en toegan-kelijk door een poort.
De parking is niet toegelaten voor caravans en mobil-homes.
Talrijke fietsen geplaatst in drager bovenop de wagen zijn tegen de slagboom gebotst.
Er was een bestendig rondrijden op zoek naar een par-keerplaats.

 

Schetsen van de PROMENADE

Het rode kader op de schetsen is de aanduiding van een gedeelte van de promenade.

 

collage Loodswezenplein vroeger
 
plan met aanduiding van Loodswezenplein

werken aan het Loodswezenplein

Het heraangelegd Loodswezenplein.

vernieuwd Loodswezenplein

collage vernieuwd <<<<loodswezenplein

glazen retrowand rond de bovengrondse parking

De werken aan de promenade zijn gestart in 2003.

Gedeelte wandel- en fietsweg tussen het Loodswezenplein en Westdiep.

plan wandelweg gedeelte Looswezenplein - Bloso oude weg
collage Loodswezenplein - Westdiep

collage werken aan dee fiets- wandelweg deel Loodswezenplein Westdiep

Vernieuwde wandel- en fietsweg.

collage vernieuwde wande- fietsweg Loodswezenplein Westdiep

Gedeelte wandel- en fietsweg tussen Westdiep en Kromme Hoek.

schets wandelwegmet de aanduiding van het betreffende gedeelte

Langs de weg was er een landbouwveld.

collage van het veld waar nu een park is aangelegd

De landbouwzone is een tijd te koop gesteld voor industrieterrein maar is door een petitie en het stadsbestuur weerhouden.

Het gebied is een mooi ruim park geworden.

  park
werken aan wandel- fietsweg   werken aan wandel- fietsweg

Vernieuwde wandel- en fietsweg.

collage vernieuwde wandel- fietsweg westdiep kycn

Jachthaven K.Y.C.N.

Een tekort aan ligplaatsen in de jachthaven aan de Kromme Hoek noodzaakt een vernieuwing van de beide oevers en een uitbreiding.

Om de uitbreiding met een 80-tal lig-plaatsen mogelijk te maken zou de toegang tot het bestaande jachtdok in westelijke richting verplaatst worden.

Hiervoor heeft men een gedeelte van de linkeroever landinwaarts verplaatst en de flessenhals verwijderd.

Om het gebruikscomfort van de nieuwe ligplaatsen te verhogen wordt nog een golfbreker aangelegd aan de ingang van de jachthaven.

 

schets ligging vroegere weg en dee nieuwe wende- fietsweg

  jachthaven K.Y.C.N voor de uitbreiding

De wandel- fietsweg tot aan de uitbrei-ding van de jachthaven K.Y.C.N.

Deze werken zijn voltooid in 2009.

 

einde wande- fietsweg aan de uitbreiding van de jachthaven

  jachthaven K.Y.C.N na de uitbreiding
werken uitbreiding jachthaven   werken uitbreiding jachthaven   werken uitbreiding jachthaven

Gedeelte wandel- en fietswegweg aan de Kromme Hoek en de K.Y.C.N.

schets wandelweg aan de Kromme Hoek

collage oude weg aan de jachthaven K.Y.C.N

colage werken aan fiets- wandelweg aan de K.Y.V.N.

Vernieuwde wandel- en fietsweg aan Kromme hoek en de K.Y.C.N.

collage vernieuwde wandel- fietsweg aan de K.Y.C.N.

Het vroegere plein en de parking aan Storms.

collage vroegere parking aan Storms

De nieuwe parking.

collage nieuwe parking aan Storms

Gedeelte wandel- en fietsweg Seastar Kattesas.

schets gedeelte wandelweg Storms toto Kattesas

De vernieuwing.

Collage vernieuwe gedeelte Seastar Kattesas

Begin september 2015 liet eerste schepen Geert Vanden Broucke weten dat de burgemeester oververmoeid was en dat hij zijn taken een tijd zou overnemen.

Wie de burgemeester Roland Crabbe kende, wist dat hij niet enkel vermoeid was. Later bleek dat hij kanker had.

Na drie maanden afwezigheid en een harde strijd tegen deze erge ziekte woonde burgemeester Roland Crabbe de gemeenteraad van november bij. Tijdens zijn afwezigheid volgde hij de lopende dossiers. Rustig hernam hij de werkzaamheden. Hij had nog veel dromen en bekommernis voor volgende projecten.

In 2015 was Roland Crabbe 20 jaar burgemeester, maar dat wordt niet gevierd. Dit deed hem pijn maar hij werkte onbezonnen verder. Hij had zeer graag het burgemeesterschap gehouden tot de verkiezingen in 2018. Hijzelf zou zich geen kandidaat meer stellen.

Op 12 maart 2016 is Roland Crabbe plots onverwacht overleden. Hij is 72 jaar geworden.

rouwbrie Roland Crabbe

rouwprentje Roland Crabbe

Pers.

KW 29 maart 2016

persartikel kerkdienst afscheid burgemeester Roland Crabbe

KW 19 maart 2016

pers afscheid burgemeester Roland Crabbe

foto Roland Crabbe

 

Roland Crabbe heeft Nieuwpoort mooi achtergelaten. Dat we moeten in ere houden.

Ik ben een goede burgemeester en vriend verloren. Ik sprak hem aan met burgemeester en heb hem nooit bij zijn naam genoemd.

Dag burgemeester. Het ga je goed.

 

 

Roland Crabbe burgemeester van 1995 tot 2016.

 

Wat met zijn meesterwerk?

pers - hoe de wandelweg slipvrij slibvrij te maken bij vochtig veer

bron hln 2021-05-01

pers - hoe de wandelweg slipvrij slibvrij te maken bij vochtig veer

bron zeewacht 2021-04-29