KALENDER - FEESTDAGEN - VERLOFPERIODES 2018

Kalender 2018 - kalender 2019 - feestdagen -
speciale dagen - zomertijd-wintertijd - verlengde weekends - schoolvakanties - bouwvakantie - tabellen hoog- laagwater te Nieuwpoort

Kalender 2018.

kalender 2018

Kalender 2019.

kalander 2019

Feestdagen België.

Feestdagen Datum
Nieuwjaar maandag 1 januari
Pasen zondag 1 april
Paasmaandag maandag 2 april
Feest van de Arbeid dinsdag 1 mei
Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 10 mei
Pinksteren (Pinksterdag) zondag 20 mei
Pinkstermaandag maandag 21 mei

Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap
(Vlaamse overheidsdiensten)

woensdag 11 juli
Nationale Feestdag zaterdag 21 juli

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
(Moederdag regio Antwerpen)

woensdag 15 augustus

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel
(Waalse overheidsdiensten)

donderdag 27 september
Allerheiligen donderdag 1 november
Allerzielen (federale overheidsdiensten) vrijdag 2 november
Wapenstilstand W.O. I zondag 11 november
Koningsdag (overheidsdiensten) donderdag 15 november

Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap
(Duitstalige overheidsdiensten)

donderdag 15 november

Kerstmis dinsdag 25 december

Tweede Kerstdag
(federale overheidsdiensten)

woensdag 26 december

Speciale dagen.

Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard.

Speciale dagen Belgie

Drie Koningen

zaterdag 6 januari

Valentijn

woensdag 14 februari

Vaderdag (Antwerpen)

maandag 19 maart

Zomeruur

zondag 25 maart

Verjaardag ZM Koning Filip

zondag 15 april

Secretaressedag

donderdag 19 april

Moederdag

zondag 13 mei

Ramadan begint

woensdag 16 mei

Vaderdag

zondag 10 juni

Suikerfeest begint

vrijdag 15 juni

Moederdag (Antwerpen)

woensdag 15 augustus

Winteruur

zondag 28 oktober

Halloween

woensdag 31 oktober


Zomertijd - wintertijd.

De zomertijd is de tijd die we tijdens de zomer hanteren. Deze tijd loopt een uur vooruit op de normale tijd, ook wel de wintertijd genoemd.

Naar zomertijd tijdens de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018
Naar wintertijd tijdens de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober 2018

klok van winter- naar zomertijd  

In het voorjaar de klok 1 uur vooruit zetten

In het najaar de klok 1 uur achteruit zetten

  klok zomer- wintertijd

Verlengde Weekends.

Paasweekend

van zaterdag 31 maart
tot maandag 2 april

Feest Van De Arbeid

van zaterdag 28 april
tot dinsdag 1 mei

OLH Hemelvaart

van donderdag10 mei
tot zondag 13 mei

Pinksterweekend

van zaterdag 19 mei
tot maandag 21 mei

Allerheiligen Allerzielen van donderdag 1 november
tot zondag 4 november

Koningsdag weekend

van donderdag 15 november
tot zondag 18 november

Kerstmisweekend

van zaterdag 22 december
tot dinsdag 25 december

Schoolvakanties.

Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische schoolvakanties voor het kalender jaar 2018. De Belgische scholen hebben 6 schoolvakanties uitgestippeld. De datums voor deze vakanties zijn hetzelfde in heel het land.

Bouwvakanties, rustdagen bouw, vervanging feestdagen.

Het gedeelte bouwverlof in Belgie is een copy uit de website http://www.vakantiespreiding.eu

Bouwverlof 2018 in Belgie
Geplaatst door admin op oktober 25, 2017 in Vakantiespreiding

Ook in België is het bouwverlof 2018 niet meer vast gelegd in de collectieve CAO maar zijn het ‘slechts’ aanbevelingen van werknemers- en werkgeversorganisaties die de bouwbedrijven kunnen hanteren. Op het moment dat het in het arbeidsreglement van het bedrijf is opgenomen is het van kracht voor alle medewerkers binnen het bedrijf.  De periode van het bouwverlof is gekoppeld aan de vele regio’s en hierdoor geven enkele bouw ondernemingen iets meer vrije dagen voor een betere planning. In de meeste regio’s duurt het bouwverlof 3 weken, hetgeen net zo lang is als de bouwvak in Nederland. Het bouwverlof voor 2017 is bekend, bouwverlof voor 2018 wordt traditioneel in loop van september voorafgaand aan dat jaar, bekend gemaakt.
De Belgisch Bouwunie heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van het bouwverlof.  Uit een enquête blijkt dat 84 procent van de Belgische bouwondernemingen gebruik maakt van een jaarlijkse sluiting waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van de onderstaande data van de bouwverlof. Hierbij wordt gekeken naar de vestigingsplaats van het bedrijf of naar de regio waar de medewerkers grotendeels werkzaam zijn. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de zelfstandigen zelf de vakantie uit kiezen waarbij 59% vakantie neemt in de zomer.
Bouwverlof 2018 Belgie
De onderstaande lijst is officieel gepubliceerd wanneer en in welke regio in Belgie het bouwverlof is. In de herfst 2017 wordt deze lijst gecomplementeerd nadat de regionale onderhandelingen zijn afgerond.

Rust- en feestdagen 2018 in de Belgische bouw

Inhaalrustdagen 2018 in de Belgische Bouw

Hoog - Laagwater te Nieuwpoort.

copy van het gedeelte Nieuwpoort uit het pdf-bestand: http://www.vlaamsehydrografie.be

HET GETIJ

Getij wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van hoofdzakelijk de maan en in mindere mate die van de zon. Terwijl de maan rond de aarde draait, trekt deze het water op de aarde aan. Vermits de aarde ondertussen eveneens rond haar eigen as draait, verandert ook de intensiteit van deze aantrekkingskracht. Hierdoor wordt het
water in beweging gebracht en ontstaat de getijgolf: een golfbeweging die zich door alle oceanen en aangrenzende zeeën voortbeweegt.

Bij HOOGWATER is de waterstand het hoogst, bij LAAGWATER het laagst.

EB is de periode tussen hoogwater en het daarop volgende laagwater. De periode tot het volgende hoogwater is VLOED. Eb en vloed doen zich twee keer per dag voor.

Wanneer zon, maan en aarde op één lijn staan, versterkt de aantrekkingskracht van de zon de getijdenbeweging. Dan is het SPRINGTIJ. Om de 2 weken komt dit fenomeen voor, één keer na volle maan en één keer na nieuwe maan. Dan is het hoogwater hoger en het laagwater lager dan het respectievelijke gemiddelde hoog en laagwater.

De maan en de zon kunnen elkaar ook tegenwerken. Deze is het grootst als de zon loodrecht op de as maan-aarde staat. Er wordt dan van twee verschillende kanten aan het water getrokken, met als gevolg dat het water veel minder stijgt dan gemiddeld. Dit verschijnsel noemen we DOODTIJ. Hierbij is het verschil tussen hoogwater en laagwater kleiner dan gemiddeld. Doodtij komt voor na het eerste en laatste kwartier van de maan en komt dus ongeveer een week later dan springtij.

GETIJTAFELS

De Vlaamse Hydrografie van de afdeling Kust bepaalt de waterstanden door middel van MAREGRAFEN of GETIJMETERS die zich bevinden in de Vlaamse kusthavens Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout beheert een aantal maregrafen op de Schelde. Met de verwerkte
gegevens worden de GETIJTABELLEN geproduceerd.

Deze getijtabellen worden door de Vlaamse Hydrografie als professionele GETIJTAFELS uitgegeven. Voor het lopende jaar staan daarin per dag de hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen opgesomd ter hoogte van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. Voor een schipper is het van cruciaal belang dat hij de getijhoogte kent en de diepte tot het bodemoppervlak. Daarvoor maakt hij niet alleen gebruik van de nautische kaarten maar ook van de getijtabellen.

Dit boekje is het toeristisch getijboekje voor de kust (zie verder).

GETIJBOEKJE KUST

In 2009 nam de afdeling Kust voor de eerste keer het initiatief om uit te pakken met een GETIJBOEKJE VOOR DE KUST: een publicatie voor de niet-professionele gebruiker, waarin de getijwaarden staan voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.

Het boekje is bestemd voor de gebruiker aan de wal. De bedoeling van dit getijboekje is de bewoners, de vakantiegangers en de toeristen op de hoogte te stellen van het hoog- en laagwater aan de kust. De waterstanden zijn opgegeven met als referentievlak TAW (Tweede Algemene Waterpassing). De locaties aan de Schelde zijn niet opgenomen.

Het getijboekje houdt nuttige informatie in voor de zonneklopper die wil weten of er een smalle, eivolle strook strand op hem ligt te wachten, voor de wandelaar die op een breed strand wil kuieren, de natuurliefhebber die in de plassen rond een opgedoken strandhoofd wil zoeken, de spelende snaak die wil weten wanneer zijn zandkasteel zal wegspoelen, voor de stranduitbater die zijn windzeilen wil opstellen en voor de organisator die een strandevenement plant.

HET GETIJBOEKJE VOOR DE KUST IS VERKRIJGBAAR IN DE TOERISMEKANTOREN VAN ALLE KUSTGEMEENTEN EN KUSTSTEDEN

1. Tijdsaanduiding
De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens de periode van wintertijd staan de uren op een witte achtergrond. Tijdens de periode van zomertijd staan de uren op een blauwe achtergrond. De vet gedrukte data zijn zaterdagen en zondagen.

Lokale wintertijd= UT + 1 uur = MET
Lokale zomertijd= UT + 2 uur = MET + 1 uur
UT = Universal Time
MET = Midden Europese Tijd

2. Getijhoogte
De getijhoogten zijn uitgedrukt in meter ten opzichte van het vergelijkingsvlak van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.).

3. Methode van berekening
De voorspellingen zijn uit de astronomische gegevens berekend.

4. Windeffect
Het getij wordt door de wind beïnvloed. Het waterpeil wordt door noorden- en westenwind verhoogd en door oostenwind verlaagd.

5. Inlichtingen
Deze voorspellingen zijn ook te vinden op het internet:
www.vlaamsehydrografie.be onder de rubriek “getijtafels”.
De actuele opgetreden waterstanden zijn eveneens beschikbaar op het internet:
www.meetnetvlaamsebanken.be onder de rubriek “metingen”.

Voor al uw vragen in verband met de getijen kunt u terecht bij:
Afdeling Kust – Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

De vertrouwde getijtafels met gegevens in TAW en LAT voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam is verkrijgbaar tegen 5 euro.
Meer informatie vindt u op www.vlaamsehydrografie.be.

6. Verklaring afkortingen
VM > volle maan I
EK > eerste kwartier NM > nieuwe maan I LK > laatste kwartier

januari - februari
maart - april
mei - juni

juli - augustus
september - oktober
november - december