KALENDER - FEESTDAGEN - VERLOFPERIODES 2019

Kalender 2019 - kalender 2020 - feestdagen -
speciale dagen - zomertijd- wintertijd - verlengde weekends - schoolvakanties - bouwvakantie - tabel hoog- laagwater te Nieuwpoort

Kalender 2019

kalander 2019

Kalender 2020

kalender 2020

Officiele Feestdagen 2019

Feestdag Belgie Datum
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari
Pasen zondag 21 april
Paasmaandag maandag 22 april
Feest van de Arbeid woensdag 1 mei
Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 30 mei
Pinksteren (Pinksterdag) zondag 9 juni
Pinkstermaandag maandag 10 juni
Feestdag Vlaamse Gemeenschap
(Vlaamse overheidsdiensten)
donderdag 11 juli
Nationale Feestdag zondag 21 juli
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
(Moederdag regio Antwerpen)
donderdag 15 augustus
Feestdag Federatie Wallonie-Brussel 2019
(Waalse overheidsdiensten)
vrijdag 27 september
Allerheiligen vrijdag 1 november
Allerzielen 2019 (federale overheidsdiensten) zaterdag 2 november
Wapenstilstand W.O. I maandag 11 november
Koningsdag (overheidsdiensten) vrijdag 15 november
Feestdag Duitstalige Gemeenschap
(Duitstalige overheidsdiensten)
vrijdag 15 november
Kerstmis woensdag 25 december
Tweede Kerstdag
(federale overheidsdiensten)
donderdag 26 december

Speciale dagen 2019

Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard.

Speciale dagen Belgie Datum
Drie Koningen zondag 6 januari
Valentijn donderdag 14 februari
Vaderdag (Antwerpen) dinsdag 19 maart
Zomeruur zondag 31 maart
Verjaardag ZM Koning Filip maandag 15 april
Secretaressedag donderdag 18 april
Moederdag zondag 12 mei
Ramadan begint maandag 6 mei
Suikerfeest begint dinsdag 4 juni
Vaderdag zondag 9 juni
Moederdag (Antwerpen) donderdag 15 augustus
Winteruur zondag 27 oktober
Halloween donderdag 31 oktober

Verlengde Weekends 2019

Paasweekend van zaterdag 20 april
tot maandag 22 april
OLH Hemelvaart van donderdag 30 mei
tot zondag 2 juni
Pinksterweekend van zaterdag 8 juni
tot maandag 10 juni
Feestdag Vlaamse Gemeenschap
(Vlaamse overheidsdiensten)
van donderdag 11 juli
tot zondag 14 juli
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van donderdag 15 augustus
tot zondag 18 augustus
Allerheiligenweekend van vrijdag 1 november
tot zondag 3 november
Weekend Wapenstilstand W.O. I van zaterdag 9 november
tot maandag 11 november
Weekend Koningsdag van vrijdag 15 november
tot zondag 17 november
Kerstmisweekend van woensdag 25december
tot zondag 29 december

Schoolvakanties 2019 België

Schoolvakantie Begindatum Einddatum Week
Krokusvakantie 04-03 10-03 10
Paasvakantie 08-04 22-04 15-16
Zomervakantie 01-07 31-08 27-35
Herfstvakantie 28-10 03-11 44
Kerstvakantie 23-12 05-01 52-1
Alle data onder voorbehoud

Zomertijd - wintertijd 2019

De zomertijd is de tijd die we tijdens de zomer hanteren. Deze tijd loopt een uur vooruit op de normale tijd, ook wel de wintertijd genoemd.

Naar zomertijd tijdens de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart
Naar wintertijd tijdens de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober

klok van winter- naar zomertijd  

In het voorjaar de klok 1 uur vooruit zetten

In het najaar de klok 1 uur achteruit zetten

  klok zomer- wintertijd

Bouwvakanties, rustdagen bouw, vervanging feestdagen 2019

Het gedeelte bouwverlof in Belgie is een copy uit de website http://www.vakantiespreiding.eu

Geplaatst door admin op november 30, 2018 in Bouwverlof, Vakantiespreiding

bouwverlof 2018 BelgieOok in België wordt het bouwverlof 2019 niet meer vast gelegd in een collectieve CAO maar zijn het ‘slechts’ aanbevelingen van werknemers- en werkgevers-organisaties die de bouwbedrijven kunnen hanteren. Op het moment dat het in het arbeidsreglement van het bedrijf is opgenomen is het van kracht voor alle medewerkers binnen het bedrijf.  De periode van het bouwverlof is gekoppeld aan de vele regio’s en hierdoor geven enkele bouw ondernemingen iets meer vrije dagen voor een betere planning. In de meeste regio’s duurt het bouwverlof 3 weken, hetgeen net zo lang is als de bouwvak in Nederland. Het bouwverlof voor 2019 wordt traditioneel in loop van oktober voorafgaand aan dat jaar, bekend gemaakt.
In tegenstelling tot in Nederland wordt het datum van het verlof ieder jaar vrij gegeven voor het komende jaar (en niet jaren). Bouwend Nederland stelt advies data voor de bouwvak voor de komende 3 jaren beschikbaar die gekoppeld is aan de officiële vakantiespreiding van schoolvakanties in Nederland.
Bouwverlof 2019 Belgie
De onderstaande lijst is officieel gepubliceerd wanneer en in welke regio in Belgie het bouwverlof is. In de herfst 2018 werd deze lijst gecomplementeerd nadat de regionale onderhandelingen waren afgerond.
Vastgesteld 2019:

Inhaal rustdagen 2019

Feestdagen 2019 in de Belgische bouw

(*) valt in 2019 op een zondag en wordt vervangen door een werkdag (maandag 22 juli 2019)

Achtergrond bouwverlof

bouwverlof in belgieDe gedachte achter het bouwverlof is dat er minder problemen ontstaan bij het planning en organisatie bij de bouwbedrijven. Vaak zijn de projecten afhankelijk van aan leveringen van materialen, samenwerken met andere bouwondernemingen, aannemers en ZZP’ers.  Wanneer iedereen tegelijkertijd vakantie opneemt, zal er minder vertraging opleveren. Toch houden niet alle bouwondernemingen zich hier niet aan voor een goede reden; tijdens de zomermaanden is het minder druk op de Belgische wegen en kan er bij groot onderhoud de weg afgesloten worden zonder al te grote problemen.
De Belgisch Bouwunie heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van het bouwverlof.  Uit een enquête blijkt dat 84 procent van de Belgische bouwondernemingen gebruik maakt van een jaarlijkse sluiting waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van de onderstaande data van de bouwverlof. Hierbij wordt gekeken naar de vestigingsplaats van het bedrijf of naar de regio waar de medewerkers grotendeels werkzaam zijn. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de zelfstandigen zelf de vakantie uit kiezen waarbij 59% vakantie neemt in de zomer.
Bronnen: Confederatiebouw.be en Bouwunie

Hoog - Laagwater te Nieuwpoort.

copy van het gedeelte Nieuwpoort uit het pdf-bestand: http://www.vlaamsehydrografie.be

HET GETIJ

Getij wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van hoofdzakelijk de maan en in mindere mate die van de zon. Terwijl de maan rond de aarde draait, trekt deze het water op de aarde aan. Vermits de aarde ondertussen eveneens rond haar eigen as draait, verandert ook de intensiteit van deze aantrekkingskracht. Hierdoor wordt het
water in beweging gebracht en ontstaat de getijgolf: een golfbeweging die zich door alle oceanen en aangrenzende zeeën voortbeweegt.

Bij HOOGWATER is de waterstand het hoogst, bij LAAGWATER het laagst.

EB is de periode tussen hoogwater en het daarop volgende laagwater. De periode tot het volgende hoogwater is VLOED. Eb en vloed doen zich twee keer per dag voor.

Wanneer zon, maan en aarde op één lijn staan, versterkt de aantrekkingskracht van de zon de getijdenbeweging. Dan is het SPRINGTIJ. Om de 2 weken komt dit fenomeen voor, één keer na volle maan en één keer na nieuwe maan. Dan is het hoogwater hoger en het laagwater lager dan het respectievelijke gemiddelde hoog en laagwater.

De maan en de zon kunnen elkaar ook tegenwerken. Deze is het grootst als de zon loodrecht op de as maan-aarde staat. Er wordt dan van twee verschillende kanten aan het water getrokken, met als gevolg dat het water veel minder stijgt dan gemiddeld. Dit verschijnsel noemen we DOODTIJ. Hierbij is het verschil tussen hoogwater en laagwater kleiner dan gemiddeld. Doodtij komt voor na het eerste en laatste kwartier van de maan en komt dus ongeveer een week later dan springtij.

GETIJTAFELS

De Vlaamse Hydrografie van de afdeling Kust bepaalt de waterstanden door middel van MAREGRAFEN of GETIJMETERS die zich bevinden in de Vlaamse kusthavens Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout beheert een aantal maregrafen op de Schelde. Met de verwerkte
gegevens worden de GETIJTABELLEN geproduceerd.

Deze getijtabellen worden door de Vlaamse Hydrografie als professionele GETIJTAFELS uitgegeven. Voor het lopende jaar staan daarin per dag de hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen opgesomd ter hoogte van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. Voor een schipper is het van cruciaal belang dat hij de getijhoogte kent en de diepte tot het bodemoppervlak. Daarvoor maakt hij niet alleen gebruik van de nautische kaarten maar ook van de getijtabellen.

Dit boekje is het toeristisch getijboekje voor de kust (zie verder).

GETIJBOEKJE KUST

In 2009 nam de afdeling Kust voor de eerste keer het initiatief om uit te pakken met een GETIJBOEKJE VOOR DE KUST: een publicatie voor de niet-professionele gebruiker, waarin de getijwaarden staan voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.

Het boekje is bestemd voor de gebruiker aan de wal. De bedoeling van dit getijboekje is de bewoners, de vakantiegangers en de toeristen op de hoogte te stellen van het hoog- en laagwater aan de kust. De waterstanden zijn opgegeven met als referentievlak TAW (Tweede Algemene Waterpassing). De locaties aan de Schelde zijn niet opgenomen.

Het getijboekje houdt nuttige informatie in voor de zonneklopper die wil weten of er een smalle, eivolle strook strand op hem ligt te wachten, voor de wandelaar die op een breed strand wil kuieren, de natuurliefhebber die in de plassen rond een opgedoken strandhoofd wil zoeken, de spelende snaak die wil weten wanneer zijn zandkasteel zal wegspoelen, voor de stranduitbater die zijn windzeilen wil opstellen en voor de organisator die een strandevenement plant.

HET GETIJBOEKJE VOOR DE KUST IS VERKRIJGBAAR IN DE TOERISMEKANTOREN VAN ALLE KUSTGE-MEENTEN EN KUSTSTEDEN

1. Tijdsaanduiding
De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens de periode van wintertijd staan de uren op een witte achtergrond. Tijdens de periode van zomertijd staan de uren op een blauwe achtergrond. De vet gedrukte data zijn zaterdagen en zondagen.

Lokale wintertijd= UT + 1 uur = MET
Lokale zomertijd= UT + 2 uur = MET + 1 uur
UT = Universal Time
MET = Midden Europese Tijd

2. Getijhoogte
De getijhoogten zijn uitgedrukt in meter ten opzichte van het vergelijkingsvlak van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.).

3. Methode van berekening
De voorspellingen zijn uit de astronomische gegevens berekend.

4. Windeffect
Het getij wordt door de wind beïnvloed. Het waterpeil wordt door noorden- en westenwind verhoogd en door oostenwind verlaagd.

5. Inlichtingen
Deze voorspellingen zijn ook te vinden op het internet:
www.vlaamsehydrografie.be onder de rubriek “getijtafels”.
De actuele opgetreden waterstanden zijn eveneens beschikbaar op het internet:
www.meetnetvlaamsebanken.be onder de rubriek “metingen”.

Voor al uw vragen in verband met de getijen kunt u terecht bij:
Afdeling Kust – Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

De vertrouwde getijtafels met gegevens in TAW en LAT voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam is verkrijgbaar tegen 5 euro.
Meer informatie vindt u op www.vlaamsehydrografie.be.

6. Verklaring afkortingen
VM > volle maan I
EK > eerste kwartier NM > nieuwe maan I LK > laatste kwartier

getijden januari getijden februarie
getijden maart getijden april
getijdeen mei getijden juni
getijden juli getijden juli
getijden september getijden oktober
getijden november getijden december