KALENDER - FEESTDAGEN - VERLOFPERIODES

Kalenders - tabellen feestdagen en schoolverlof - winter- zomertijd - tabel getijden te Nieuwpoort

2017kalender 2017

2018

kalender 2018

Feestdagen België 2017.

Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2017. Dit zijn eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse feestdagen.

Feestdag Belgie Datum
Nieuwjaar zondag 1 januari
Pasen zondag 16 april
Paasmaandag maandag 17 april
Feest van de Arbeid maandag 1 mei
Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 25 mei
Pinksteren (Pinksterdag) zondag 4 juni
Pinkstermaandag maandag 5 juni

Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap
(Vlaamse overheidsdiensten)

dinsdag 11 juli
Nationale Feestdag vrijdag 21 juli

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
(Moederdag regio Antwerpen)

dinsdag 15 augustus

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel
(Waalse overheidsdiensten)

woensdag 27 september
Allerheiligen woensdag 1 november
Allerzielen (federale overheidsdiensten) donderdag 2 november
Wapenstilstand W.O. I zaterdag 11 november
Koningsdag (overheidsdiensten) woensdag 15 november

Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap
(Duitstalige overheidsdiensten)

woensdag 15 november
Kerstmis maandag 25 december

Tweede Kerstdag
(federale overheidsdiensten)

dinsdag 26 december

Speciale dagen van het kalender jaar 2017.

Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard.

Speciale dagen Belgie

Drie Koningen

vrijdag 6 januari

Valentijn

dinsdag 14 februari

Vaderdag (Antwerpen)

zondag 19 maart

Zomeruur

zondag 26 maart

Verjaardag ZM Koning Filip

zaterdag 15 april

Secretaressedag

donderdag 20 april

Moederdag 2017

zondag 14 mei

Ramadan begint

zaterdag 27 mei

Vaderdag

zondag 11 juni

Suikerfeest begint

zondag 25 juni

Moederdag (Antwerpen)

dinsdag 15 augustus

Winteruur

zondag 29 oktober

Halloween

dinsdag 31 oktober


Betekenis van de Zomertijd

De zomertijd is de tijd die we tijdens de zomer hanteren. Deze tijd loopt een uur vooruit op de normale tijd, ook wel de wintertijd genoemd.

klok van winter- naar zomertijd  

In het voorjaar de klok 1 uur vooruit zetten

In het najaar de klok 1 uur achteruit zetten

  klok zomer- wintertijd

Verlengde Weekends.

Elk speciaal weekend waarvoor de donderdag of vrijdag voordien, of de maandag of dinsdag nadien, een officiële Belgische verlofdag is.

Paasweekend

van zaterdag 15 april
tot maandag 17 april

Feest Van De Arbeid

van zaterdag 29 april
tot maandag 1 mei

OLH Hemelvaart

van donderdag 25 mei
vrijdag vervangingsfeestdag nemen
tot zondag 28 mei

Pinksterweekend

van zaterdag 3 juni
tot maandag 5 juni

Nationale Feestdag

van vrijdag 21 juli
tot zondag 23 juli

OLV Hemelvaart

van zaterdag 12 augustus
maandag verlofdag nemen
tot dinsdag 15 augustus

Wapenstilstand W.O. I

van zaterdag 11 november
maandag vervangingsfeestdag nemen
tot maandag 13 november

Schoolvakanties 2017

Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische schoolvakanties voor het kalender jaar 2017. De Belgische scholen hebben 6 schoolvakanties uitgestippeld. De datums voor deze vakanties zijn hetzelfde in heel het land.

Bouwvakanties, rustdagen bouw, vervanging feestdagen

Werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen volgende aanbevelingen overeen voor de collectieve sluiting wegens de jaarlijkse bouwvakantie 2017. Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao -akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement en/of er tot een overeenkomst wordt gekomen met het personeel of de vakbondsafvaardiging.
Bouwkroniek krijgt veel vragen over de data van de bouwvakanties. In de meeste regio's wordt hierover pas ten vroegste vanaf eind september en in de loop van de maanden oktober een beslissing genomen.

Zodra wij de nieuwe gegevens van de diverse regio's binnenkrijgen, publiceren we de data meteen op deze pagina. De data voor 2017 die reeds bekend zijn en ons officieel werden bevestigd, vindt u terug in de tabel hieronder.
De inhaalrustdagen en de officiële feestdagen voor 2017vindt u eveneens op deze pagina.

Regio's

Hoofdvakantie

Vervanging feestdag

Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (2017)

Van 3 juli tot en met 28 juli

1 vrije dag

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november

Arrondissement Leuven (2017)

Van 10 juli tot en met 28 juli

3 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november

Arrondissement Antwerpen
en Mechelen (2017)

Van 10 juli tot en met 28 juli

6 vrije dagen

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november

Arrondissement Turnhout (2017)

Van 10 juli tot en met 28 juli

6 vrije dagen

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november

Provincie Oost-Vlaanderen (2017) (Aalst - Gent - Eeklo- Dendermonde - Oudenaarde)
(met uitzondering van het arrondissement Sint-Niklaas en de kantons Hamme en Lokeren)

Van 10 juli tot en met 31 juli

2 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november

Arrondissement Sint-Niklaas (2017)

Van 10 juli tot en met 31 juli

2 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november

Kantons Hamme en Lokeren (2017)

Van 24 juli tot en met 14 augustus

1 dag vrij te nemen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november

Provincie West-Vlaanderen (2017)
(Brugge - Kortrijk - Oostende - Roeselare)

Van 17 juli tot en met 4 augustus

2 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april en 3 november

11 november door 2 november

1 januari door 2 januari

Provincie Limburg (2017)

Van 10 juli tot en met 31 juli

5 vrije dagen

11 november door 13 november

Waals-Brabant (2017)

Provincie Henegouwen (2017)
(Charleroi - La Louvière - Bergen - Doornik - Moeskroen)

Luik - Huy - Waremme (2017)

Arrondissement Verviers (2017)

Provincie Namen (2017)

Van 17 juli tot en met 4 augustus

6 vrije dagen

Provincie Luxemburg (2017)

INHAALRUSTDAGEN BOUW 2017 (*)

3, 4, 5 en 6 januari, 13 en 14 april, 26 mei en de hoofdperiode van 22 tot en met 29 december 2017

Hoog- Laagwater te Nieuwpoort.

copy van het gedeelte Nieuwpoort uit het pdf-bestand: http://www.vlaamsehydrografie.be

HET GETIJ

Getij wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van hoofdzakelijk de maan en in mindere mate die van de zon. Terwijl de maan rond de aarde draait, trekt deze het water op de aarde aan. Vermits de aarde ondertussen eveneens rond haar eigen as draait, verandert ook de intensiteit van deze aantrekkingskracht. Hierdoor wordt het
water in beweging gebracht en ontstaat de getijgolf: een golfbeweging die zich door alle oceanen en aangrenzende zeeën voortbeweegt.

Bij HOOGWATER is de waterstand het hoogst, bij LAAGWATER het laagst.

EB is de periode tussen hoogwater en het daarop volgende laagwater. De periode tot het volgende hoogwater is VLOED. Eb en vloed doen zich twee keer per dag voor.

Wanneer zon, maan en aarde op één lijn staan, versterkt de aantrekkingskracht van de zon de getijdenbeweging. Dan is het SPRINGTIJ. Om de 2 weken komt dit fenomeen voor, één keer na volle maan en één keer na nieuwe maan. Dan is het hoogwater hoger en het laagwater lager dan het respectievelijke gemiddelde hoog en laagwater.

De maan en de zon kunnen elkaar ook tegenwerken. Deze is het grootst als de zon loodrecht op de as maan-aarde staat. Er wordt dan van twee verschillende kanten aan het water getrokken, met als gevolg dat het water veel minder stijgt dan gemiddeld. Dit verschijnsel noemen we DOODTIJ. Hierbij is het verschil tussen hoogwater en laagwater kleiner dan gemiddeld. Doodtij komt voor na het eerste en laatste kwartier van de maan en komt dus ongeveer een week later dan springtij.

GETIJTAFELS

De Vlaamse Hydrografie van de afdeling Kust bepaalt de waterstanden door middel van MAREGRAFEN of GETIJMETERS die zich bevinden in de Vlaamse kusthavens Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout beheert een aantal maregrafen op de Schelde. Met de verwerkte
gegevens worden de GETIJTABELLEN geproduceerd.

Deze getijtabellen worden door de Vlaamse Hydrografie als professionele GETIJTAFELS uitgegeven. Voor het lopende jaar staan daarin per dag de hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen opgesomd ter hoogte van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. Voor een schipper is het van cruciaal belang dat hij de getijhoogte kent en de diepte tot het bodemoppervlak. Daarvoor maakt hij niet alleen gebruik van de nautische kaarten maar ook van de getijtabellen.

Dit boekje is het toeristisch getijboekje voor de kust (zie verder).

GETIJBOEKJE KUST

In 2009 nam de afdeling Kust voor de eerste keer het initiatief om uit te pakken met een GETIJBOEKJE VOOR DE KUST: een publicatie voor de niet-professionele gebruiker, waarin de getijwaarden staan voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.

Het boekje is bestemd voor de gebruiker aan de wal. De bedoeling van dit getijboekje is de bewoners, de vakantiegangers en de toeristen op de hoogte te stellen van het hoog- en laagwater aan de kust. De waterstanden zijn opgegeven met als referentievlak TAW (Tweede Algemene Waterpassing). De locaties aan de Schelde zijn niet opgenomen.

Het getijboekje houdt nuttige informatie in voor de zonneklopper die wil weten of er een smalle, eivolle strook strand op hem ligt te wachten, voor de wandelaar die op een breed strand wil kuieren, de natuurliefhebber die in de plassen rond een opgedoken strandhoofd wil zoeken, de spelende snaak die wil weten wanneer zijn zandkasteel zal wegspoelen, voor de stranduitbater die zijn windzeilen wil opstellen en voor de organisator die een strandevenement plant.

HET GETIJBOEKJE VOOR DE KUST IS VERKRIJGBAAR IN DE TOERISMEKANTOREN VAN ALLE KUSTGEMEENTEN EN KUSTSTEDEN

1. Tijdsaanduiding
De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens de periode van wintertijd staan de uren op een witte achtergrond. Tijdens de periode van zomertijd staan de uren op een blauwe achtergrond. De vet gedrukte data zijn zaterdagen en zondagen.

Lokale wintertijd= UT + 1 uur = MET
Lokale zomertijd= UT + 2 uur = MET + 1 uur
UT = Universal Time
MET = Midden Europese Tijd

2. Getijhoogte
De getijhoogten zijn uitgedrukt in meter ten opzichte van het vergelijkingsvlak van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.).

3. Methode van berekening
De voorspellingen zijn uit de astronomische gegevens berekend.

4. Windeffect
Het getij wordt door de wind beïnvloed. Het waterpeil wordt door noorden- en westenwind verhoogd en door oostenwind verlaagd.

5. Inlichtingen
Deze voorspellingen zijn ook te vinden op het internet:
www.vlaamsehydrografie.be onder de rubriek “getijtafels”.
De actuele opgetreden waterstanden zijn eveneens beschikbaar op het internet:
www.meetnetvlaamsebanken.be onder de rubriek “metingen”.

Voor al uw vragen in verband met de getijen kunt u terecht bij:
Afdeling Kust – Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

De vertrouwde getijtafels met gegevens in TAW en LAT voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam is verkrijgbaar tegen 5 euro.
Meer informatie vindt u op www.vlaamsehydrografie.be.

6. Verklaring afkortingen
VM > volle maan I
EK > eerste kwartier NM > nieuwe maan I LK > laatste kwartier

getijden jan-feb-2017

getijden maa-apr-2017

getijden mei-jun-2017

getijden jul-aug-2017

getijden sep-okt-2017

getijden nov-dec-2017