linkeroever

 KRUISNETVISSEN

KRUISNETVISSEN.

Kruisnetvissen beginjaren van de twintigste eeuw op de kop van het staketsel voor de elite.

collage postkaarten 1905 kruisnetten op staketselhoofd

Opkomst toerisme en de sterke toename kruisnetvissen.

collage postkaarten opkomend toerisme

Het vissen met een kruisnet was een veel beoefende sport in de Westhoek. Toen de visvangst afnam beschuldigde men hiervoor het kruisnetvissen als de grote boosdoener. Lijnvissers en kruisnetvissers kwamen geregeld in conflict. Onderzoeken werden uitgevoerd en rapporten toonden echter aan dat op die plaatsen waar de kruisnetten veelvuldig voorkwamen er helemaal geen vis meer te bespeuren was. Tevens stelde men vast dat de pollutie van het rivierwater dringend diende aangepakt.
Een KB van 3 april 1980 stelt dat vissen met een kruisnet voortaan uit den boze is. Er kwam en verbod op kruisnetvissen. Meteen is er een einde gekomen aan de grote discussie tussen de gewone lijnvissers en de kruisnetvissers.

De pers bestede veel aandacht aan dit onderwerp.

persartikel

persartikel

persartikel

persartikel

Het kruisnetvissen met een bootje druk beoefend te Nieuwpoort.

collage kruisnetvissen

Ondanks het verbod sinds 1980 met kruisnet te vissen zijn in de haven te Nieuwpoort nog foto's genomen van bootjes met volle uitrusting voor kruisnetvissen in het jaar 2003 en zelfs nog in 2013.

twee bootjes in de haven op 23/08/2003   bootje in de haven 15/11/2013

Kruisnetvissen vanop het staketsel niet verboden in Blankenberge en Nieuwpoort.pentekening kruisnetvissen van op het staketsel

Het vissen met kruisnetten op de staketsels en op de strekdammen in Oostende is echter verboden door de wet op de riviervisserij. In Blankenberge en Nieuwpoort kan vanop die staketsels echter wel met andere tuigen worden gevist omdat de wet op de riviervisserij daar niet van toepassing is. Immers, staketsels zijn in tegensteling tot strekdammen geen fysische begrenzingen van waterlopen, zoals bedoeld in de wet op de riviervisserij, zodat in Nieuwpoort en Blankenberge het toepassingsgebied van deze wet eindigt ter hoogte van de kaaimuren.

De twee staketsels te Nieuwpoort vormen een grote attractie en zijn een trekpleister voor toeristen die er lekker komen uitwaaien en turen naar de binnen- en buitenvarende boten. De zeehengelsport of het vissen met een kruisnet zijn een geliefde bezigheid. Ga maar even kijken wat ze dit keer in hun netten te pakken hebben gekregen of beter nog, huur zelf een net.

rij kruisnetten  

Kruisnetvissen als attractie.

Kruisnetvissen op het westerstaketsel te Nieuwpoort is vanaf het begin van zijn bestaan daar een beoefende vismethode. Met de opkomst van het toerisme omstreeks 1930 startte een toeristische uitbating. De uitbating is tot heden door dezelfde famillie. De derde generatie Fouvry - Desaever is dit jaar (2014) aan het negenendertigste jaar uitbating gestart.

Tijdens de zomerperiode (juli en augustus) kan men deze oude vis-methode proberen. 35 netten zijn te huur. Een attractie voor jong en oud. Uniek aan onze kust.

 

staketsel - kruisnetten

Voor de heer Fouvry begint de dag met het klaarmaken van de 35 stellen en het aanbrengen van de netten.

ter pllats brengen van de netten   aanbrengen van de netten

Het staketsel is nog verlaten en de verhuurpost nog dichtgeklapt.

collage verlatenstaketsel - kassa - molen

Eens de verhuurpost geopend kunnen kruisnetten worden gehuurd . Een korte uitleg wat mag en niet mag is hier zeker nuttig. Vooral mag men het kruisnet niet laten vallen om kwetsuren te voorkomen. Een vallend net laat de molen voor het ophalen van het net vlug en met kracht draaien en contact hiermee kan ernstige verwondingen veroorzaken.

gans de falilie komt erbij  

Een geinterseerde neemt inlichtingen omtrent huur.

Goed bevonden!!

De familie met de vriend-jes komt erbij voor de keuze van het schepnet.

Het vissen kan beginnen.


rij wachtenden  

Soms is er een wachtrij.

 

Toerist toont foto's van het kruisnetvissen.

  foto's bezien

Alles klaar. Het kruisnetvissen kan beginnen. Wat zal de vangst zijn?

collage vissen en vangst

Altijd is iets te herstellen.

herstellen van netten

Fun voor jong en oud. Attractie voor de wandelaars.

collage kruisnetvissen

wandelaars op het staketsel

Na een drukke dag en de toeristen terug huiswaarts zijn, moeten de netten worden afgenomen en het tuig stevig bevestigd.

netten afnemen

Goed gezien. Op het oosterstaketsel zijn ook kruisnetten opgesteld. Deze zijn persoonlijk en met vergunning.

kruisnetten op het oosterstaketsel

Postkaarten met als afbeelding het kruisnetvissen van op het staketsel.

collage recentere postkaarten

Vissen met een krabbennet is toegelaten.

collage vissen met een los kruisnet - opgeviste krabben - meeuw