MEEUWEN

Meeuwen

meeuw in de luchtAls een meeuw boven zee

Wat moet ‘t fijn zijn te vliegen daarboven
Helemaal vrij zijn.. wat heerlijk is dat
Wat moet ‘t mooi zijn.. echt niet te geloven
Enkel te vliegen.. ver weg van de stad
Als ‘n meeuw boven zee vlieg ik met alle golven mee
Hoog in de lucht voor de drukte gevlucht
Met m’n prachtige vleugels vlieg ik over de heuvels
De wind neemt me mee.. over land over zee !

Geschreven door: Sharin


Meeuwen zijn watervogels en vertoeven vooral aan de kust.

Men kan ze overal aantreffen, in de lucht, op het water, op de golfbrekers, op het strand, op daken en zelfs in de straten. Ze zijn van dicht te benaderen. Op een grotere afstand zijn ze te bewonderen in het natuurreservaat.

Bewonder ze met het blote oog of met een verrekijker. Herken de verscheiden soorten bij middel van tabel.

In de lucht.

Een mooi schouwspel hoe ze zweven. Hoe ze door elkaar vliegen en niet in botsing komen.

collage foto's meeuwen in de vlucht

Op de golfbrekers, voedsel zoeken en rusten.

collage meeuwen op de golfbreker

meeuwen op de golfbreker

Op het strand.

collage meeuwen op het strand

meeuwe in de vlucht boven de branding

collage gedicht - dobberende meeuwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de dijkhelling.

collage meeuwen op de dijkhelling

Op zoek naar een hapje.

op zoek naar een hapje

Meeuwen voederen.

Een mooi schouwspel MAAR VERBODEN. Het voederen lokt ze op de plaatsen waar bezoekers wandelen en ze laten als dank wel eens een bommetje vallen. De kuis op kledij en vooral in het haar is geen kleinigheid. Het voederen maak ze zeer agressief en is niet zonder gevaar.

meeuwen voederen - verboden

Meeuwen in de stad.

In de morgen en de avond, bij weinig beweging en verkeer, zijn ze present om de vuilniszakken open te pikken op zoek naar een hapje. Het resultaat kan u merken.

meeuwen in de stad.

Rustend in de zon op scheepshelling.

meeuwen rusten op de scheepshelling

In de haven en op vissersschepen.

meeuwen in de haven

 

Meeuwen van de veerpont

Prachtig al die meeuwen
Die steeds maar schreeuwen
Om een korstje brood
Als waren zij op sterven na dood

Een heel gevoelig drama
In een schitterend panorama
Voeren zij voor ons op
Ons, bootvluchtelingen in de dop

En als de buit verdeeld lijkt
Gaan zij naar even later blijkt
Op zoek naar de passerende boot
Voor weer een stukje genadebrood

Meeuwen willen niet anders meer
Dan heen en weer, heen en weer
En dit lied van Zwitser drs. P
Krijsen zij dan ook volborstig mee

Het zijn de meeuwen van de pont
Die hier verschijnen aan het front
Als dank voor hun acrobatische toeren
Verwachten zij dat wij ze voeren

Eens is er eentje mee begonnen
Die heeft het zelf verzonnen
Nee, meeuwen zijn zo dom nog niet
Bedenk dat maar, als gij ze ziet

 

Meeuwen               

Tussen de hemel en de zee
Volgde ik het zweven van een meeuw,
Hoe hel zij steeg, dan nederglee,
Een zonnevonk, een vlokje sneeuw.

En dacht, genesteld tegen het duin,
Waar ik dit spel zat aan te zien:
Als ik de meeuw vanaf deez’ kruin,
Bespiedt een engel míj misschien.

Dat duiken in het zilte leed,
Dat klimmen in een feest van glans,
De blanke veedren van mijn kleed,
Waarin ik tijg ten levensdans,

En volgt mijn vleugelslag beneê
De steilte van zijn veilge troon,
Tussen de hemel en de zee,
Terwijl hij mompelt: zie , hoe schoon!

--------------------------------------
hel - fel, hard
zilte - zout (van tranen, van de zee)
tijgen – zich begeven

Schrijver: Aart van der Leeuw

Meeuw in de sneeuw en in de kunst.

in de sneeuw en de kunst

 

Meeuwen.
1.
Over de hoogvlakte van licht
meeuwen met opgetrokken schouders
diep denkend over wat ik doe
op hun andere oever
in deze laatste septemberzon.
Staat God ook zo op ons te kijken
en kent hij mij,
die vlek rechtsboven van het midden?

9.
's Nachts
- aan de andere kant van de haven -
praten ze onverstaanbaar lawaai.
Hun zachte snavels klagen onvertaalbare verhalen.
Ik huiver in het strakke duister.
Staat op een verre melkweg één als ik?
En schreeuwen wij ook zo tot God sinds eeuwen?

21.
Boven de verlaten graasweiden van het reservaat
maakt de maan zich langzaam los van het daglicht.
Samen met de vrieskou,
die laag over de aarde loopt,
keren ze op trage vleugels landwaarts.
- De zon zakt met tegenzin in zee. -
Ze dwalen nog even over het laagwater
en dalen dan naar hun plaatsen.
Nu wacht de nacht niet lang meer;
wie zonder huis is krijgt de dood als haven.

Uit "25 x voor Nieuwpoort" - 1982 - Rudi Siffer

Even uitwaaien
Genieten van het moment
Ver weg van drukte.

De blik van de kleine mantelmeeuw - een ode in beeld en woord:

De meeuw

O onsterfelijke zee, waar het einde nog niet in zicht is
Ik heb heel lang op dit moment gewacht, daarom ben ik hier
heen gekomen om naar jou te kijken, luisteren, proeven tot voelen
Ik kan je niet verlaten, al beweeg ik als trekvogel regelmatig en voldoende.

Hoe jouw blauw over elkaar ligt in verschillende lagen
waar mijn beeld weerspiegelt in het helder terwijl golven vol
overgave zich laten meestromen met de wind, ik moet het misschien
niet tegen je zeggen, maar ik ben echt gefascineerd door jouw schoonheid.

Het zilte nat, de plaats waar ik mijn rust heb gevonden
Samen met de zon die met haar elegante bleekgele kleur, amber
goudschitteringen tot roodtinten schijnt in jou, van het vroege uur tot laat
in de avond maak ik deze adembenemende en wonderlijke natuur van dichtbij mee.

Nieuwe nacht is gevallen, het zilveren licht gloeit op jou
Hoe onbeschrijfelijk en onvoorstelbaar mijn liefde voor jou wel is
daar mijn verlangens diep en hoog zijn, blijf ik steeds vliegen en zweven
Zo vrij om als een meeuw te zijn, een parel grijswit tussen open hemel en open zee.

Catherine Boone, 2021

link naar film

De blik van de kleine mantelmeeuw - een ode in beeld en woord - YouTube

Enkele soorten meeuwen:

GROTE MANTELMEEUW

p-grote-mantelmeeuwVan dichtbij bekeken zijn grote mantel-meeuwen kolossale vogels: het zijn de grootste meeuwen ter wereld. De grote mantelmeeuw is een typische klep-toparasiet; pakt voedsel af van andere vogels, zoals eenden, aalscholvers etc. Lengte: 61 - 74 cm. Wit verenkleed met zwarte vleugels en rug. Gele snavel met rode vlek. Poten vaalrood gekleurd.

Voedsel: alle soorten dierlijk voedsel, dode vis, aas, visafval, maar ook kleine vogels.

KLEINE MANTELMEEUW

p-kleiene-mantelmeeuwDe kleine mantelmeeuw is ongeveer net zo groot als de zilvermeeuw, lengte: 54 tot 60 cm. maar heeft een veel donkerder rug, bijna zwart in plaats van lichtgrijs. Hiermee lijkt de vogel op de grote mantelmeeuw die echter duidelijk groter is en roze in plaats van gele poten heeft. Jonge vogels hebben een verenkleed dat bedekt is met kleine bruine vlekken, die pas na ongeveer vier jaar geheel verdwenen zijn. Tot deze tijd is de kleine mantelmeeuw moeilijk te onderscheiden van enkele andere soorten meeuwen. Het verenkleed is wit met een donkergrijze rug en bovenvleugels. De snavel is geel met een rode vlek bij de punt. De poten zijn geel van kleur. In het winterkleed bevinden zich donkere strepen op de kop.

Voedsel: de kleine mantelmeeuw eet zeer veel verschillende dingen. Hij eet zowel planten als dieren. Verder doet hij zich regelmatig tegoed aan afval.

KOKMEEUW

p-kokmeeuwDe kokmeeuw is de meest algemene meeuw, die het gehele jaar behalve langs de kust ook in grote aantallen in het binnenland voorkomt. Lengte: 35 tot 39 cm. De kolonies zijn erg luidruchtig en de vogels verdedigen het gebied gezamenlijk tegen vijanden. In het zomerkleed is de kokmeeuw dankzij de donkerbruine kop een goed te herkennen meeuw. In de winter kleurt de kop echter wit, op een kleine vlek achter het oog na. Het verenkleed is wit met een grijze rug. De vleugeltoppen zijn zwart van kleur. De poten en de snavel zijn oranje.

Voedsel: hoewel kokmeeuwen bijna overal hun voedsel zoeken, zijn plekken met veel menselijke activiteit en de grote hoeveelheden afval die daarmee gepaard gaan - erg populair. Gelukkig vinden kokmeeuwen ook nog steeds in echte natuurgebieden hun voedsel.

ZILVERMEEUW

p zilvermeeuwZilvermeeuwen zijn vogels van de kust en het binnenland. Lengte: 54 tot 60 cm. Er zijn 4 verschillende gedaanten waarin de soort zich voordoet. De ontwikkeling van jong tot volwassen zilvermeeuw verloopt in verschillende verenkleedstadia. Juveniele zilvermeeuwen zijn overwegend bruin, naarmate ze ouder worden gaan ze steeds meer op de volwassen vogels lijken. In alle stadia heeft de zilvermeeuw echter roze poten.

Voedsel: zilvermeeuwen zijn alleseters, met een natuurlijk menu van zeebanket, regenwormen, insecten en jonge vogels. Dit menu wordt aangevuld met menselijk afval als brood, patat en etensresten die verzameld worden op vuilstortplaatsen.

PDF soorten meeuwen klik hier

LIFEWATCH http://www.lifewatch.be/birdmap?group=Kleine%20mantelmeeuw

geraadpleegd op het internet:
        - http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
        - http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/default.aspx
        - http://www.vogelvisie.nl/