SPOORLIJN 74 - FRONTZATE

De lijn 74 - Frontzate.

Het is, het zoeken naar de geschiedenis van de spoorlijn "Lijn 74". Hoe is deze er gekomen?. Wat is er van geworden?. Wat is er nog van te merken.
Hier het resultaat van mijn zoektocht en een wandel- fietsverhaal over het gedeelte Ramskapelle - Nieuwpoort-Bad.

Geraadpleegd:
boek: Nieuwpoort-bad in woord en beeld - Lucien Billiet
boek: De geschiedenis van Nieuwpoort - René Dumon
boek: De spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort en haar postmerken - Renaat Dusauchoit   Westvlaams Filatelitische Studiekring - WEFIS
Watterkunde in de IJzervlakte - Paul Van Pul
Wikipedia, de vrije encyclopedie
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/2127
kaart inundatiegebied van de IJzer: www.vliz.be/imisdocs/publications/212597.pdf
Bibliotheek Nieuwpoort
Internet

station NP-Stad en station NP-Bad