MOLEN VISSEN VANAF HET STAKETSEL TE NIEUWPOORT

Molen vissen vanaf het staketsel.

kop staketsel  

Mijn vissers

Vissen, is een leuke sport.
Als het gaat zoals het hoort.
Het geluk was niet aan jullie zijde.
Niet bij de een, maar bij geen van beide.

Hoe kan het dan ook missen.
Voortaan stilte bij het vissen.
Wat geen enkele visser zal doen.
Is aan dijkgliding, uit fatsoen.

Tot overmaat van ramp.
Vloog hij in de fik, die petroleumlamp.
De vissen psychiator krijgt het maar druk.
Want alle vissen zijn van hun stuk.

Vissen willen niet meer eten.
En jullie maar klagen, ze hebben niet gebeten.
Het hoogte punt; de zaklamp testen.
Waterproof? Ik vind het meer vissen pesten.

Vanmorgen vroeg, misschien iets te enthousiast.
Opende ik nieuwschierig onze koelkast.
Geen schar of paling, toch wel rot.
Het enigste wat jullie gevangen hadden was .....bot !!!

Beide staketsel te Nieuwpoort zijn een geliefde plaats voor molen vissen. Elke dag van het jaar kan men er vissers aantreffen op elk moment van de dag en zelfs tijdens de nacht.

Voor molen vissen vanaf het staketsel te Nieuwpoort is visvergunning nodig.

Getijdentabel klik hier.

** Vissers houdt het staketsel en de zitbanken proper.

*** vissers houdt rekening met vaartuigen

**** vaartuigen geef ruimte voor de vissers

Voor de toeristen is het een attractie.

OPGELET wanneer men de lijn gooit!!!!!

  bord met vraag het staketsel proper te houden

Molen vissers zijn er over het ganse staketsel bij elk weer en de ganse dag.

collage vissers bij elk weer over de over het ganse staketsel

De kop van het staketsel is de verkorene plaats.

kop van het westerstaketsel

collage stakadekop

vissen met molen vissen met molen vissen met molen

Veel materiaal!!!!!!!!!!!!!

collage materiaal

Het gooien van een lijn is eveneens een te oefenen handeling.

Wanneer een groot aantal vissers op de kop dicht in elkaars buurt hun lijn gooien kan deze soms nestellen met anderen.

Vervelend. De getroffen lijnen moeten ingehaald worden en ontnesteld wat soms een discutie teweeg brengt.

  lijnen genesteld

Viswedstrijd molen vissen vanaf het oosterstaketsel.

Het oosterstaketsel is de geschikte plaats voor wedstrijd molen vissen wegens minder hinder van toeristen.

staletsel met lijnvissers

aankomst kandidaten

collage lijnvissen

collage einde wedstrijd