NIEUWPOORTBABKBOEI

Nieuwpoortbankboei.

Op zee kunnen ondiepten en obstakels verborgen gevaar betekenen voor de scheepvaart. Voor de druk bevaren gebieden zijn deze aangeduid op de zeekaarten. Een goede plaatsbepaling en een zeekaart zijn een noodzaak om deze gevaren te vermijden. Een bijkomend hulpmiddel is het aanduiden van het gevaar door het plaatsen van bakens. Op zee is een veel gebruikt baken de boei.
Om de plaats van het gevaar aan te duiden, gebruikt men boeien van verscheidene vormen, kleur, topteken en licht volgens een opgemaakt stelsel. Bebakeningstelsel. Elke regio had zo zijn eigen stelsel. Door de toename van het internationaal verkeer, ontstond voor duidelijkheid de noodzaak van een algemeen stelsel.

gedeelte zeekaart met aanduiding ligging nieuwpoortbankboei

Bebakeningstelsels.

IALA Maritiem Betonningsstelsel

Het IALA Maritiem Betonningsstelsel is een internationaal betonningssysteem voor vaarwateren. Het is ontworpen door de IALA samenwerking met de TMO om tot een wereldwijd uniform systeem te komen. Op een conferentie in Tokio in november 1980 werd tot invoering van het stelsel besloten. De wereld werd onderverdeeld in twee regio's, A en B. Regio B bestaat uit Noord- en Zuid-Amerika, Japan, Zuid-Korea en de Filipijnen. Regio A is de rest van de wereld. Welk systeem van toepassing is, staat aangegeven op zeekaarten.

Kardinale markering.

Kardinale markering is een wijze van betonning van obstakels zoals banken en wrakken. De vorm en het lichtsignaal zijn afhankelijk van de positie van veilig vaarwater ten opzichte van de boei. De International Association of Lighthouse Authorities heeft dit systeem internationaal vastgesteld in het IALA Maritiem Betonningsstelsel.

Kenmerken van de boei:

Positie veilig vaarwater      Kegels boven op de boei        Kleur vanaf boven- onderste gedeelte
ten opzichte van de boei 

Noord                                 Punten naar boven                Zwart-geel
Oost                                   Punten tegenovergesteld       Zwart-geel-zwart
Zuid                                    Punten naar beneden            Geel-zwart
West                                  Punten naar elkaar toe          Geel-zwart-geel

toptekens boeien

   

Lichtsignalen.

De boeien zijn voorzien van een wit flitslicht met volgende kenmerken:

Noord      ononderbroken knipperlicht
Oost        groep van 3 flitsen in 5 seconden om de 10 seconden
Zuid        groep van 6 flitsen en een langer aanhoudend licht in 10 seconden om de 15 seconden
West       groep van 9 flitsen in 10 seconden om de 15 seconden

De Nieuwpoortbankboei is een West kardinaalboei. De punten van de kegels wijzen naar elkaar toe en de kleur is geel-zwart-geel.

 

Nieuwpoortbankboei voor de invoering van het IALA Maritiem Betonningsstelsel.


 
nieuwpportbankboei voor de invoer van het IALA Maritiem Betonningsstelsel

Boeien moeten geregeld worden onderhouden. Vooral de vroegere werkende met gaslicht brachten veel werk voor het vervangen van de gasflessen. Geregeld moet ook de boei vervangen worden door de toepassing van nieuwe technieken zoals lampen en zonne-energie.

De Boei.

De laatste Nieuwpoortbankboei werkende met gaslicht staat opgesteld te Nieuwpoort aan het Kattesas.

tekening van dee boei  

DE NIEUWPOORTBANKBOEI

De Nieuwpoortbankboei is een drijvende westboei van het kardinale betonningsstelsel.
Tot begin de jaren negentig dreef deze boei boven de zuidwestelijke rand van de Nieuwpoortbank om aan te duiden dat de bank langs de westelijke kant van de boei moet voorbijgevaren worden om in bevaarbaar water te blijven.

Kenmerken:

type:                               geel – zwart – geel
topteken:                        twee boven elkaar geplaatste kegels waarvan de punten 
                                      naar elkaar wijzen
lengte toren:                   6.55 m
lengte staart + lichaam:  8.16 m
totale lengte:                  17.6 m
doorsnede lichaam:        3.1m
lengte ketting:                40 m
gewicht steen ketting:    2750 kg
gewicht boei:                 10000 kg
propaan gasboei:           4 kg druk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alle onderdelen zin aanwezig voor de plaatsing van de boei.

collage materiaal klaar voor de plaatsing

Plaatsen boei in constructie.

collage plaatsen van de boei

Binnen korte tijd is het uitkijkplatform publiek toegankelijk.

Binnen korte tijd is het uitkijkplatform publiek toegankelijk.

Zichten vanop het platform.

collage zichten vanop het platform

Weg vernieuwd met gesheiden wandel- fietspad.

vroegere en nieuwe weg voor fr bori

Nabootsing van de kronkelende IJzer en infokiosk.

Nabootsing van de kronkelende IJzer en infokiosk.

Talrijke info.

infoborden in de kiosk