SCHEEPSHELLINGEN

SCHEEPSHELLINGEN TE NIEUWPOORT

Nota: de naam Bloso is op 1 januari 2016 veranderd naar Sport Vlaanderen

plan met aanduiding van de plaats van dehellingen

 

Helling of voluit scheepshelling.

      Scheepshellingen bij de nieuwbouw. De bouwplaats voor scheepsrompen waarvan deze ook kunnen aflopen. Men onderscheidt langs- en dwarshellingen. Bij de langshellingen is de schuinte of het afschot afhankelijk van scheepsafmetingen maar een veel voorkomend afschot is 1:20. Langshellingen kunnen een permanente open waterzijde hebben, het geen nog wel eens voorkomt bij werven die aan water liggen met flink verschil tussen hoog- en laagwatertij. Meestal is echter het ondereinde van de helling afgesloten door een hellingsdeur.
Deze hellingen zijn verdrongen door de droogdokken en de slipway.

      Scheepshellingen de plaats waar schepen kunnen worden te water gelaten en op het droge getrokken.

De haven van Nieuwpoort beschikt over zes open scheepshellingen. Een open scheepshelling is toegankelijk vanaf de weg.

      Het gebruik van de scheepshellingen is sterk afgenomen door de grotere vaartuigen en de onmogelijkheid ze op eigen kracht te verhandelen. De jachthavens verschaffen aanmeermogelijkheden (ligplaatsen) waardoor het vaartuig maar uitgenomen wordt voor onderwateronderhoud en eventueel winterberging.

      Scheepshellingen worden nog druk gebruikt door de kleinzeilerij en de kleinere motorbootjes.

 

 

1 - De open scheepshelling langs de wandelweg ter hoogte van het Bloso domein.

vroege clubhuis K.Y.C.N. met de scheepshelling

 

 

 

Het vroegere clubhuis van de K.Y.C.N. jachtclub en de scheepshelling.

 

 

 

 

Deze kleine scheepshelling is toegankelijk vanaf de wandelweg Maar om reden dat er daar geen autoverkeer is toegelaten, is deze niet meer in algemeen gebruik.

scheepshelling aan Bloso

De kleine scheepshelling ter hoogte van het vroegere clubhuis van de Koninklijke Jachtclub Nieuwpoort (KYCN) is nog gebruikt door Bloso.

aanlegsteige Bloso

2 - De open scheepshelling langs de wandelweg ter hoogte van de kuisbank.

scheepshelling aan de kuisbank

Deze open scheepshelling was een lange tijd de meest en drukst gebruikte. Deze is tevens speciaal doordat deze eindigt op een platform met een ruime oppervlakte die droog valt bij laag water. "De kuisbank".
Deze helling was goed bereikbaar vanaf de weg (Havengeul)t tot het jaar 1990 en druk gebruikt door de sportvissers, motorboten en kleine zeilboten. Op heden is deze helling nog bruikbaar maar niet meer bereikbaar met de auto. De op heden gebruikte hellingen zijn deze aan de nieuwe jachthaven (twee aan de VVW en één aan de WSKLuM).

 

Het was een attractie  daar de bedrijvigheid gade te slaan. Momenten was het daar zeer druk en stond men in files te wachten om de helling te gebruiken.
Voorvalletjes waren er geregeld en zorgden voor spektakel. Het gebeurde geregeld te water laten van een moterboot dat een vissersbootje op een aanhangwagen achteraan de auto langs de helling in het water werd gereden door één persoon tot het bootje drijvend los kwam van de aanhangwagen. Dan werd het van de aanhangwagen geduwd en moest het ergens vastgemaakt worden terwijl de auto met de aanhangwagen langs de weg geparkeerd werd. Er waren geen voorzieningen om de bootjes vast te maken wat een probleem was. Men trok het dan iets op het droge zodat het vast lag. Maar soms had men plots een grote deining van een voorbijvarende vissersboten waardoor het bootje op de drift ging en de eigenaar noodgedwongen moest zwemmen om er bij te geraken. Erger was het wanneer men bij opkomen water de auto niet gestart kreeg en deze stilaan voor een deel in het water verdween. De windrichting en stroming bezorgde soms veel moeilijkheden aan onervaren gebruikers. Men kon daar uren het gebeuren gadeslaan.

Heden is er op die plaats geen bedrijvigheid meer en stapt de wandelaar er voorbij.

3 - De open scheepshelling aan de KYCN.

De KYCN (Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort) is gelegen in de vlotkom en heeft haar clubhuis op de Kromme Hoek.

scheepshelling aan de KYCN

De scheepshelling daar is wel goed toegankelijk maar meestal maar gebruikt voor zeilwedstrijden.

Helling aan de vvw kant Havengeul

 

4 - De open scheepshelling aan de VVW kant vaargeul.

 

 

Tussen 1974 en 1980 bouwde de afdeling Kust een nieuw insteekdok op de rechteroever. Het jachtdok Novus Portus is in de volgende jaren nog verder uitgebreid. Nieuwpoort werd vooral uitgebouwd voor pleziervaart, tot de grootste jachthaven van Noord-West-Europa.

Bij de aanleg van het nieuwe dok is een ruime scheepshelling voorzien. In de beginjaren van de doorbraak van de watersport werd deze druk gebruikt door de kleinzeilerij en motorboten verplaatsbaar op aanhangwagen.

scheepshelling en eerste clubgebouw

Met het bouwen van de jachthavens nam de watersport een snelle uitbreiding. Door aanmeerplaatsen konden de boten die steeds groter werden in het water blijven liggen. Voor de winter werd deze dan meestal uitgenomen om schade van eventuele stormen te voorkoùmen en voor het onderhoud van het onderwatergedeelte.

 

zeilboot klaar om uitgenomen te worden

 

 

Boten met een dubbele kiel vaarden met hoog water op de hellng en lieten zich droogvallen. Tijdens het droogvallen kom men het onderwaterschip ontdoen van de aangroei en kuisen..

 

 

In de kraan hangen van een zeilboot

 

Na het kuisen en wanneer de boot droog lag, werd hij in de riemen genomen en op de bootparking geplaatst om te overwinteren.

Boten met enkele kiel moesten met hoog water in de riemen varen en werden zo op het droge getrokken.

 

 

Grote motorboot op treiler

 

 

 

 

De boten werden groter. Nieuwe toestellen werden gemaakt om deze in het water te zetten en om ze uit te nemen.

 

 

 

 

Zeiwedstrijd kleinzeilerij op de helling

Drukte op de helling. Een zeilwedstrijd.

scheepshelling aan de vvw kant dok

 

5 - De open scheepshelling aan de VVW kant binnendok.

 

 

 

hellin aan vvw kant binnendok

2 foto's van de scheepshelling

Vooral door de goede bereikbaarheid en de beschikbare ruimte is deze helling veel gebruikt voor motorboten en jetski.

6 WSKLuM (Watersportkring van de Luchtmacht).

helling aan WSKLuM
De helling bij laag water.

Hier een gevaarlijke toestand voor iemand die de helling niet goed kent.

Op het einde van de helling is het plots naar beneden (een vertikale muur). Wanneer men met de aanhagwagen over het einde van de helling komt die men niet kan zien, valt deze plots naar benden en haakt deze met de wielen achter de vertikale wand. Men kan die niet meer met de wagen omhoog trekken. De aanhangwagen moet eerst gelicht worden wat niet zo eenvoudig is. Als het water opkomende is moet dit vlug gebeuren. Maakt men de aanhanwagen los van de wagen, dan moet men deze eerst stevig kunnen vastleggen zodat deze niet volledig in de diepte verdwijnd. U kan het zelf wel raden wat de wagen zou overkomen als deze niet tijdig is losgekoppeld. Niet zo eenvoudig op te lossen !!!!!

helling WSKLuM

Een groep Jetski's

plan saarbekken

 

 

Waterspaarbekken.

Aan het waterbekken zijn er enkel hellingen voor kleine boten.

 

 

 

 

 

7 Aan de VVW Westhoek.

Deze helling is bereikbaar met de auto.

Helling aan VVW Westhoek

8 Aan sportcentrum Bloso.

De scheepshelling is enkel toegankelijk van op het Bloso domein en privaat.

Helling aan het spaarbekken bij Bloso

Dit gebouw is vervangen door nieuwbouw  in 2023.

sport vlaanderen 2023

9 Aan camping Kompas.

Toegankelijk vanaf de camping Kompas.

Helling aan de camping Kompas