UIT D'OUDE DOZE

Een verzameling uit vroegere tijdschrift- krantenartikelen.
Het overgrote deel aangebracht door opzoekingen van de Heer Gino Provost en me ter beschikking gesteld.
Mijn dank hiervoor.

Het leven van onze vissers.

Hierna volgt een gebeuren, niet zo direct uit de visserij maar die er toch ook verband mede houdt. We publiceren dan ook graag dit artikel aan de hand van de hr. Verbanck. ere-directeur van de Nieuwpoortse vismijn.

In de vooroorlogse jaren, en we spreken van de jaren 1923-1932, werden ieder jaar reddingsoefeningen uitgevoerd door de verschillende ploegen van de kuststations, die beschikten over een reddingsboot.

Dit betrof De Panne, Nieuwpoort, Oostende, Wenduine, Blankenberge en Heist. Die plaatsen beschikten elk over een reddingsboot, die bemand was door een ploeg van 11 man, nl .de schipper en 10 roeiers.

Bij stormweder werden ze "opgeroepen" door de Waterschout. Deze mannen waren vissers of mensen die de strandvisserij bedreven. (zo waren er zelfs in die tijd, voor wat Nieuwpoort betrof, mannen bij die polderboertjes" waren). Was men in dienst, dan was men van de "permanentie". De grote houten reddingsboot stond in een loods ,dicht bij het strand, op zijn wagen, met grote brede wielen. In geval van nood werd de wagen en boot naar het strand getrokken door paarden. De paarden werden zo diep mogelijk het water ingedreven, de bemanning duwde de boot, eenmaal vlottend, van de wagen, wipte binnenboord en moest dan maar trachten door de branding te roeien, om het hulpbehoevend vaartuig te bereiken.

In Oostende kon de bemande reddingsboot, door de sleepboot naar zee gesleept worden, om dan b.v. naar een gestrand vaartuig te roeien.

Telkenmale werden er dan ook wedstrijden ingericht met de ploegen uit iedere plaats.

De overheid, en dit waren een paar ministers net gevolg, de gouverneur van West-Vlaanderen (H. Baels), Waterschouten en burgemeesters, woonden de wedstrijden bij, en deelden nadien met kwistige hand bekers, medailles en brevetten uit. De winnende ploeg kreeg het voorrecht, dat men het volgende jaar, de wedstrijd op "zijn" strand mocht inrichten.

De wedstrijd zelf bestond uit twee proeven !

1) Met het schiettoestel !
Een klein vissersbootje (Schovertje), lag op ongeveer 150 meter buiten de waterlijn voor anker. Ieder ploeg moest met hun schiettoestel de lijn, dwars over de boot kunnen schieten. Gelukte dit, dan kreeg die ploeg zoveel punten, omgezet in minuten, die samengeteld werden met de tijdspanne van de tweede of de "grote" proef.

2) Met de roeiboot, in de kortst mogelijke tijd een redding uitvoeren !
Alle boten stonden opgesteld, een 100 meter van de waterlijn. De Oostendse sleepboot lag dwars vóór deze plaats ten anker op op ongeveer 500 meter van het strand. Aan boord van de sleepboot bevond zich een "zogezegde" gekwetste man, die moest gered worden De reddingsboot moest langszij de sleepboot komen, enkele roeiers moesten overspringen en de gekwetste, die op een draagbaar lag, overgeven aan de makkers in de boot. Dan rap-rap allen aan de riemen, terug roeien naar het strand, en… met de gekwetste op de draagbaar naar een "hulppost" lopen, waar de "dokteur" hem in ontvangst nam. Daar werd ook de tijd opgenomen daar dit de winnende ploeg aanduidde !

Door loting  werd ieders vertrekbeurt aangeduid. Er bestond een geweldige na-ijver tussen de verschillende ploegen, die door weddenschappen nog opgedreven werd en waarin natuurlijk ook de Waterschouten van de drie havens, hun rol speelden door hun mannen met "stil gezwegen" beloningen op te jutten.

Deze wedstrijden grepen altijd plaats in augustus en waren een geweldige attractie voor de toeristen. Was het mooi stil weer met praktisch geen deining, dan telde men tussen de aankomsten der verschillende ploegen, slechts enkele minuten verschil. Stond er echter een flinke bries die uit de zee kwam, met de onvermijdelijke branding, dan was het een ander paar mouwen. Men kreeg de boten moeilijk van de wagens, of ze werden door de golven, dwars terug op het strand gegooid, spijts veel gevloek en getier, en gebroken riemen. Dat was een spektakel van jewelste !

Beschrijven welk commentaar er allemaal bij te pas kwam, is onmogelijk. Zo verwees de ene ploeg de andere, als jullie moesten beginnen, was het heel laag water, en liep er praktisch geen tij (ebbe) waar voor ons als laatste van start, het water al 1.50 meter gevloeid was en we bovendien in de "vloed" moesten roeien. Ja, repliceerde een ander, we hebben het wel gezien, als gij bij de sleepboot kwam, is de "gekwetste" ZELF in uw boot gesprongen, met de draagbaar in zijn armen ! En wij dan, klonk een andere klok, de "gekwetste", heb je die bekeken ? Ze hebben hem zeker voor ons speciaal uitgezocht, zo een vetzak van 110 kg, en jullie hadden daar een ventje, je zag hem niet liggen op de "draagbaar", 't was precies een "sprotje" ! Neen, het is onmogelijk te vertellen wat er alle maal bij te pas kwam !

Eenmaal de wedstrijd gedaan, wensten de overheidspersonen proficiat aan alle ploegen, handen werden gedrukt, en wees de uitslag aan, waar de wedstrijd volgend jaar zou plaats vinden, namelijk deze van de beste ploeg.

De heren gingen samen naar het "Hotel de la Plage", waar de voeten onder tafel werden geschoven. De "Permanentie-mannen", na droge kleren aangetrokken te hebben, verzamelden in hun "Estaminet", waar zowel "poesters" als pinten, hen terug op "temperatuur" brachten.

Daar werd de hele wedstrijd terug besproken en ging het er soms hard aan toe, maar bij het afscheid waren ze allen terug de "beste maats", en bezwoeren elkander "toekomende jaar" eens "ferm af te kuisen".

De dag van de wedstrijd was voor die mannen "hun" dag: de dag van de "permanentie".

reddingsboot met de bemanning

Uitgever onbekend.                                                       

Brixham "TRAWLER RACE" .

Tijdens WO II zijn veel vissers gevlucht naar Engeland. Gedurende de oorlog verbleven in Brixham ongeveer 1800 Belgen. Wie er met zijn schip was kon er vissen. Wie zijn schip verloren had kon met wat geluk aanmonsteren op een schip. Vele vissers werkten aan land. Er was een heel goede samenhorigheid tussen Engelsen en Belgen. De te Brixham gevestigde visserijschool met Vlaamse leerkrachten kende een groot succes.

Dat er een grote vriendschap was onder de bevolking bewijzen de tot heden blijvende contacten.

De eeuwenoude "TRAWLER RACE" is na de oorlog terug aagevat. Het Belgisch schip N.800 "Duc in Altum" nam deel aan deze wedstrijd in 1967.

Vanaf 1967 is de "TRAWLER RACE" gefilmd waarvan er veel gepost op Yuytube.

LITTLE BELGIUM BRIXHAM

ktrantenartikel eerste houttransport naarNieuwpoort

Het visserijblad 06/07/1956 - info Gino Provost

krantenknipsel

Uitgever onbekend

1938 - Nieuwpoort als toeristisch centrum.

De radio-toespraak van de Heer H. Van. Hecke

Duinengalm 04/15/1938

De reorganisatie van het museum

Duinengalm 07/04/1939

Breuk in de helling kanaal Veurne.

De Zeewacht 20/10/1928 info Gino Provost

En de nieuwe vischmijn

uitgever onbekend

Uitbreiding vismijn duinengalm 20011932

Duinengalm 20/01/1932

visscherijbeleangen duinengalm 31121937

Duinengalm 31/12/1937

De nieuwe vischmijn

Duinengalm 11/02/1938

Nieuwe vischmijn 1938

Duinengalm 11/02/1938

De nieuwe vischmijn duinengal 13031938

Duinengalm 13/03/1938

De nieuwe vischmijn 18031938

Duinengalm 18/03/1938

De nieuwe vischmijn 29041938

Duinengalm 29/04/1938

De nieuwe vischmijn - motie 20/05/1938

Duinengalm 20/05/1938

Nieuwe vismijn te Nieuwpoort waar te plaatsen

Visserijblad 21/05/1938

Oprichten vissersschil gemeenteraad 14 juli 1939

uitgever onbekend 14/07/1939

Eerste Nizuwpoortse vismijn 03/09/1939

uitgever onbekend 03/09/1939

Noodkreet voor onze visscherij duinengalm 10111939

Duinengalm 10/11/1939

Dood van Nieuwpoort

Visserijblad 05/08/1939

De plechtige zeewijding

uitgever onbekend

een nieuwe vismijn te nieuwpoort

HVB 01/12/1945 info Gino Provost

Het oude Nieuwpoort

Duinengalm 23/09/1938

Inhuldiging Albert I-Monument 24/07/1938.

Inhuldiging AlbertI-Monument 24/07/1938

uitgever onbekend

Kantoor derbelastingen

Uitgever onbekend

brug over de IJzer Duinengalm

Duinengalm 20/02/1931

De nieuwe brug Zeewacht

Zeewacht 02/06/1934

Villa Régina.

Verkoop Villa Régina

Zeewacht 02/06/1934

handkraan voor haven

uitgever onbekend

De haven van Nieuwpoort en de verbinding met het hinterland

uitgever onbekend

Gesprek met beheerder N64

uitgever onbekend

Gesprek beheerder N54 - onderzoeksraad

uitgever onbekend

Inhuldiging burgrmeester Vandamme

Uitgever onbekend

De reorganisatie van hetmuseum

uitgever onbekend

Museum 1938

uitgever onbekend

Wie helpt mee

uitgever onbekend

Gemeenteraad

Uitgevers onbekend

Schade aan staketsel door storm

Duinengalm 06/10/1932

schade door stormaan oosterstaketsel 1932

uitgever onbekend 1932

schade door stormaan oosterstaketsel 1932

Zeewacht 10/12/1932

Duinengalm 17/06/1932

Balon op zee opgevist

uitgever onbekend

Mosselen

uitgever onbekend

redden archief nieuwpoort

uitgever onbekend art. 1978

storm Nieuwpoort-Bad 1978

uitgever onbekend art. 1978

natuurreservaat

uitgever onbekend

Nieuwpoortenar Jamee

uitgever onbekend

Cesar Pylyser

uitgever onbekend

Reddingsdienst

Het laatste nieuws 28/3/1986

St Bernardusfeesten

uitgever onbekend

St Bernardusfeesten 1978

uitgever onbekend art. 1978

St Bernardusfeesten

uitgever onbekend art. 1978

St Bernardusfeesten

Afbraak bunker Copietersstraat

uitgever onbekend

Verrenigd Nieuwpoort Bad

Uitgever onbekend

Verrenigd Nieuwpoort Bad

Uitver onbekend art. 1978

Verrenigd Nieuwpoort Bad

Uitgever onbekend art. 1978

Verrenigd Nieuwpoort Bad

Uitgever onbekend art 1978

Zeebonkjes

Uitgever onbekend

Oorlogtuig op de zeedijk

Uitgever onbekend

Vismijn en vissershaven

Uitgever onbekend

Vissershaven en vismijn

Uitgever onbekend

Vissershaven en vismijn

Uitgever onbekend

Eerste prentkaart van Nieuwpoort

Uitgever onbekend

Kerkstraat

Uitgever onbekend

Nieuwpoort beiaard

Uitgever onbekend

Nieuwport de markt vroeger

Uitgever onbekend

De oude markt van Nieuwpoort

Uitgever onbekend

Deswarte

Het laatste nieuws 14/12/1993

Zwartens fabriek

Het laatste nieuws 05/10/1984

Zwartes fabriek

De zeewacht 05/10/1984

Huldeaan de vissers

Uitgever onbekend

Nieuwpoort herdenkt alle vissers

Uitgever onbekend art. 1986

zinken Falsterborev

Het Laatste Nieuws 28/11/1994

inhuldiging nieuwe vismijn

Het Visserijblad 22/05/1953

nieuwe misthoren

Het Visserijblad 07/01/1949

nieuwe misthoren

Het visserijblad 17/06/1949

Gazette van Brugge 28/02/1903

 

Gazette van Brugge 12/01/1913

Gazette van Brugge 13/01/1913

Gazette van Brugge 05/10/1913

Gazette van Brugge 14/05/1913

Gazette van Brugge 24/05/1913

Gazette van Brugge 27/10/1913

Gazette van Brugge 21/02/1914

Het visserijblad 10/01/1947

Het visserijblad 22/11/146

Het visserijblad 13/09/1946

Gazette van Brugge 24/10/1908

Gazette van Brugge 05/09/1908

Gazette va Brugge 12/09/1896

uitgever onbekend 29/09/1928

Gazettez van Brugge 14/09/1901

Gazette van Brugge 02/09/1901

Gazette van Brugge 17/08/191

Gazette van Brugge 08/12/1906

Gazette van Brugge 6/10/1906

Gazette van Brugge 15/10/1906

Gazette van Brugge 24/01/1903

Gazette van Brugge 02/09/1901

Gazette van Brugge 26/04/1913

Het laatste nieuws 20/010/1984

Uitgever onbekend 1928

Het Visserijblad 15/09/1950 - in nasleep van de oorlog

Het Laatste Nieuws : statistiek van de haven in 1991.

Uurregeling van de kuststram - Tramway Echo 14/10/1886

Uitstap van Koning naar Veurne en Nieuwpoort - L'Exho d'Ostende 23-09-1886

L'Exho d'Ostende van 31-10-1886.

L'Exho d'Ostende 22/07/1886

L'Exho d'Ostende 11/07/1886

L'Exho d'Ostende 19/08/1886

L'Exho d'Ostende 19/08/1886

L'Exho d'Ostende 22/08/1886

Uitgever onbekend - Janne Panne

L'Exho d'Ostende 01/04/1886

L'Exho d'Ostende 20/05/1886

L'Exho d'Ostende geen datum

L'Exho d'Ostende 13/13/08

L'Exho d'Ostende 30/08/1885

L'Exho d'Ostende 13/09/1885

L'Exho d'Ostende 23/07/1885

L'Exho d'Ostende 09/07/1885

L'Exho d'Ostende 16/07/1885

L'Exho d'Ostende 05/07/1885

L'Exho d'Ostende 30/08/1885

L'Exho d'Ostende 02/07/1885

L'Exho d'Ostende 09/07/1885

L'Exho d'Ostende 12/07/1885

L'Exho d'Ostende 03/05/1885

L'Exho d'Ostende 16/11/1985

L'Exho d'Ostende 21/06/1885

L'Exho d'Ostende 28/06/1885

L'Exho d'Ostende 29/03/1885

L'Exho d'Ostende 15/05/1884

Het Visserijblad 04/10/1985

uitgever onbekend

Uitgever onbekend - aangespoelde mijnen 1919-1940

Het Laatste Nieuws 16/03/1990

Het Laatste Nieuws 19/01/1984

Het Laatste Nieuws 16/01/1887

Het Laatste Nieuws eind september ?

L'Exho d'Ostende 21/01/1914

Het Visserijblad 17-12-1948