VISSERSKRUIS EN O. L. VROUWENBEELD

Het visserskruis en het O. L. Vrouwenbeeld.

Het beeld prijkt in het Ankerstraatje op de hoek met de Hoogstraat. Het is daar opgehangen op 14 mei 1939. De Christus is gemaakt in gietijzer naar een afgietsel van het originele model van kunstenaar Bouchardon.  Het is één meter hoog en weegt 45 kilogram. Het initiatief tot het plaatsen van het kruis kwam van onderpastoor Pieter Declerq die woonde tussen de vele vissers  in de Hoogstraat.

bewoners Hoogstraat

Aan de inwoners van de Hoogstraat waar hoofdzakelijk vissers woonden, werd gevraagd om voor de aankoop van het kruis een financiële bijdrage te geven. Gezien in 1939 reeds de eerste Vlaamse vissers een zeemansgraf vonden na aanvaringen met Duitse zeemijnen, werd hierop graag ingegaan.

De tekst bevestigd onder het kruis werd opgesteld door E. H. Pieter Declerq, welke de verzen vooraf kwam voorlezen bij de schipper- reder Raphaěl Vercoutter, wonende Hoogstraat 22.

Van oorlog en wee, van rampen op zee, van storm en onweer, verlos ons o Heer”.

onderbord met de vers

Deze smeekbede voor de vissers is een bijzonder rake samenvatting van Nieuwpoorts verleden.
Ieder visser kende ze. Eerbiedig werd gegroet wanneer men het beeld passeerde.

Het kruisbeeld werd enige dagen tentoongesteld in de Onze Lieve Vrouwekerk ter gelegenheid van de opening van de missieweek.

processie met het kruisbeeld

Het kruis is gewijd in de kerk op zondag 14 mei 1939 door Pastoor Robert Caesens (pastoor 1936-1952) en in processie naar de plaats gebracht waar het werd opgehangen in de Ankerstraat tegen de gevel van het huis van Jantje en Lowietje Ceuninck.

Gans de Hoogstraat was feestelijk bevlagd. Het kruisbeeld werd gedragen door Rapfaël Vercoutter, Cyriel Hillewaere, Norbert Deman en Louis  Deceuninck.
Ik heb in de processie de vlag gedragen die mijn ouders gekregen hadden bij de bouw van de N.64  met de tekst “Strijd voor Christus”. Deze vlag werd ook gehangen op het schip de N.64 elk jaar bij de scheepswijding.

In de processie waren er ook enkele jongens die woonden in de Hoogstraat. Onderpastoor Pieter Decklerq had daar voor gezorgd. Ook mijn vriend Marcel Depotter was erbij. Ik en Marcel zaten in dezelfde klas in het college. Een week voor de oorlog is hij samen met zijn broer, vader en de matroos Brackman in de lucht gevlogen door de ontploffing van een zeemijn.

Nadat het kruisbeeld was opgehangen, hield pater Feys uit Roeselare een toespraak.

Ruim 400 inwoners volgden de plechtigheid.

processie visserskruis 1939   processie visserskruis 1939
Michel Vercoutters tijdens de processie met de vlag 'STRIJDT VOOR KRISTUS'

kruisbeeld

 

 

 

Dank zij het vissersechtpaar Door en Bertha Gheys, die precies recht over het kruis woonden, werd later onder het beeld een lampje aangebracht. Louis en Clara Deceuninck - het kruis hing aan de zijgevel van hun woning - zorgen ervoor dat bij valavond het lampje werd aangestoken. Voor hun inzet ontvingen zij nu en dan “poosje vis” toegestopt door Isidoor Ghys. In 1983 werd door toedoen van het stadsbestuur het visserskruisbeeld gerestaureerd. Er werd bovendien gezorgd dat een nieuw lampje op de openbare elektriciteitsnet werd aangesloten.

 

 

O. L. Vrouwenbeeld.

O. L. Vrouwenbeeld

 

 

 

Het Onze Lieve Vrouwenbeeld dat in de Kerkstraat hangt op het hoekhuis met de Duinkerkestraat  waar het echtpaar Michel Vercoutter woonde in 1959 heeft ook zijn geschiedenis. Het beeld is tijdens de eerste wereldoorlog tussen puin gevonden door vier vrouwen waar onder de twee juffrouwen Rubens die woonden in de Marktstraat. Men wilde dat ongeschonden beeld in ere houden en ze zochten een plaats om het te plaatsen. Het beeld werd geplaatst in de Langestraat aan de gevel van het hoekhuis met de Arsenaalstraat. Het huis is verkocht en van de nieuwe eigenaars moest het daar weg. Men zocht een nieuwe geschikte plaats ervoor. De vier vrouwen kwamen vragen of ze het beeld aan de gevel van ons huis mochten bevestigen in de Kerkstraat. We hadden daar geen bezwaar tegen. Wat later hebben we daar een lampje geplaatst dat mijn vrouw s’avonds ontstak. Dat lampje hebben we na enkele jaren moeten verwijderen om veiligheidsredenen.

 

 

PERS

persartikel uistel inhuldiging      

 De Duinengalm 14/04/1939

persartikel  

vermoedelijk Het Nieuwsblad - datum onbekend