BEELDHOUWWERKEN IN NIEUWPOORT OP OPENBARE PLAATSEN

menu  

 Woord vooraf

Dit naslagwerk is het resultaat van een initiatief van Friede Lox en Paul De Coninck  om  van alle beeldhouwwerken op openbare plaatsen in Nieuwpoort en deelgemeente Ramskapelle een lijst op te stellen.

Dit overzicht vormt een meerwaarde voor het kunstpatrimonium van de stad Nieuwpoort.

Friede Lox, secretaris van de Vrienden van het Patrimonium Nieuwpoort (VPN), bestuurslid van de Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring vzw afdeling Westhoek en toeristisch gids zorgde voor het merendeel van de teksten over   kunstenaars en kunstwerken.

Paul De Coninck, beeldend kunstenaar, spitste zich vooral toe op de fotografische beelden.

Beide auteurs beseffen maar al te goed dat deze lijst steeds aangepast moet worden. Sinds de beginfase in oktober 2013,  hebben enkele beelden de plaats   voor nieuwe aanwinsten van de stad moeten ruimen.

Zonder de technische hulp van Etienne Heyde kon dit project   niet afgewerkt worden. Hij besteedde veel tijd aan de opmaak en voegde de lijvige catalogus  aan de andere onderwerpen van zijn website www.zone-nieuwpoort.be toe.

Mevr. Lut Marcou en Dhren. Roger Dansercoer (+VPN); Johan Den Baes (toeristische gids); Luc Filliaert (VPN); Johan Ghijs (archiefdienst stad Nieuwpoort); André Gysel (bestuurslid en toeristisch gids) en Valère Questier verleenden hun medewerking.

Menige bron (naslagwerken en websites) werd  geconsulteerd.

terug

 
menu