BOUW OVERDEKT STEDELIJK ZWEMBAD

HET KLOPPEND HART IN DE KELDER

toegang kelder

 

Een imens grote ruimte gevuld met allerhande toestellen: waterketels, boilers, pompen, warm- koudwaterbuizen, filters,afvoerbuizen. luchtfilters, luchtkokers, elektrische leidingen en controlepanelen.

Een niet te onderschatten klus voor de zwembadbeheerder om dit alles onder controle en draaiende te houden. Het falen in de werking van een onderdeel kan de sluiting van het bad als gevolg hebben.

 

 

collage aanvoerwaterverdeling en vuilwaterafvoer

controle- bediening pompen vuilwaterafvoer

 

 

 

controle- bedieningspaneel pompen vuilwaterafvoer

 

 

 Installatie zoutelectrolyse aanmaak chloor

installatie zoutelectrolyse aanmaak chloor

De dosering chloor is erg belangrijk en niet voor elk bad hetzelfde. Drie verschillende doseringen worden gebruikt en door een chlooromlooppomp verdeeld. Een controlescherm geeft een duidelijke weergave.

De dosering chloor is erg belangrijk en niet voor elk bad hetzelfde. Drie verschillende doseringen worden gebruikt en door een chlooromlooppomp verdeeld. Een controlescherm geeft een duidelijke weergave.

kader met info inrichting kelder

 

Plan van de leidingen in de stook-plaats en schema aansluiting van toestellen.

 

In de kelder, het hart van het zwembad, doolhof van buizen, pompen, verwarmings-ketels, regeling en verdeling van het voorverwarmd zwembadwater naar de ver-scheidene baden, doseringspompen chloor, debietmeters, waterfilters, luchtgroepen en luchtfiltersfilters, melding schermen ……


De weergave van een gedeelte van de kelder.


collage inrichtig kelder