VLIEGT DE BLAUWVOET ? STORM OP ZEE !

DE BLAUWVOET

beeld blauwvoet op dukdalf langs de havengeulDe Blauwvoet is een eikenhouten beeldhouwwerk van 3 meter hoog en 900 kg van Fernand Vanderplancke. Het werd in 1980 door de Vlaamse Vereniging voor Watersport geschonken aan de stad Nieuwpoort omwille van de ontwikkeling van de eerste en onmiddellijk de grootste Vlaamse jachthaven aan onze kust.

Dit kunstwerk prijkte sinds 1980 op een verlande dukdalf op de hoek van de Lombardsijdestraat en de Orbanpromenade in Nieuwpoort-Bad (linkeroever van de IJzermonding) en werd begin mei 2008 verplaatst op een dukdalf in de Havengeul ter hoogte van het Loodswezenplein. Zo kreeg het de echte functie van dukdalf en een eerste herkenningspunt voor al wie de haven aandoet.
Dit beeldhouwwerk kreeg de naam 'Blauwvoet' omdat deze steeds verbonden is geweest met de ontvoogding van het Vlaamse volk en het strijdbaar karakter daarvan onderstreept, de leuze van Rodenbach indachtig: 'Vliegt de Blauwvoet ? storm op zee'.
Enkele woorden in de tekst: “Een groet aan deze Blauwvoet, symbool van Vlaamse vrijheid behoedt de zeevarende voor onheil"

Met dit beeld wil VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport) een traditie behouden die ook bestaat in andere havens, waar de kapitein van een boot bij wijze van groet een hartversterking aan de opvarenden aanbiedt, zowel bij de afvaart als bij de thuiskomst van het schip.

het eerste beeldhouwwerkHet oude beeldhouwwerk werd begin 2016 van de sokkel gehaald en er werd houtrot geconstateerd. Hierdoor besliste VVW Nieuwpoort om Fernand Vanderplancke een nieuw te laten maken.

De terugkeer

De Blauwvoet schittert opnieuw in de Havengeul

Inhuldiging Blauwvoet

Op zaterdag 3 september 2016 onthulde de VVW-Nieuwpoort de nieuwe Blauwvoet ter hoogte van het Loodswezenplein alwaar de Blauwvoet opnieuw vele jaren de zeelui kan begroeten.

Het eikenhouten beeldhouwwerk van 3 m hoog en 900 kg zwaar, gemaakt door Fernand Vanderplancke, is gebeiteld en gekapt uit een historisch eik die op een boogscheut van het slagveld stond in Elverdinge, waar in 1917 de Slag om Ieper en Pichem Ridge woedde. De inslagen van granaten zijn behouden in het kunstwerk.

Deze feestelijke onthulling gaat gepaard met een indrukwekkend Taiko of Japanse drum optreden op een drijvend ponton.
Dit gratis evenement wordt door de VVW-Nieuwpoort, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: Vloot DAB, afdeling Kust en de Stad Nieuwpoort, georganiseerd.

Inhuldiging

collage tribune en sprekers inhuldiging Tribune genodigden en schepencollege.

Woordje door de voorzitter van de VVW-Nieuwpoort Steven Desloovere.
Het eerste kunstwerk werd exact 36 jaar geleden door de voorzitter van de VVW Robert Orlent geplaatst en ingehuldigd. Na al die jaren was het tijd voor een nieuw kunstwerk dat opnieuw door Fernand Vanderplancke werd gemaakt.

Ook Marita Orlent-Heyvaert, de echtgenote van de schenker 36 jaar geleden, was aanwezig en benoemde de tekst bij het kunstwerk een symbool voor Vlaamse vrijheid.

Woordje door Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering.
Geert Bourgeois noemde het kunstwerk een icoon voor wie de haven in en uit zal varen.

De laatste spreker was Geert Vandenbroucke, burgemeester van Nieuwpoort. Hij ging dieper in op de uitbreidingsplannen van de jachthaven met 600 extra ligplaatsen.

Stadsdichter Toon Hillewaere   Stadsdichter Toon Hillewaere schreef een gedicht voor het nieuwe kunstwerk:

blauwvoet is mijn naam
stormvogel mijn roeping
Vlaanderen mijn thuishaven
bode van dreigend gevaar
behoeder van zeelui in nood
nu staande op een houten steun
in monnikspij peinzend
niet vleugellam maar rustend
rustend na een lange vlucht
klaar voor een nieuwe klus
donkere wolken tegemoet
   

Parade van Nieuwpoortse boten tijdens de inhuldiging

collage bootparade

Japans drum optreden vanop drijvend ponton

optrden groep Feniks Tailkefilm Feniks Taike - nieuwpoort https://youtu.be/XJ-v3VZpWLQ

Een nieuw kunstwerk op dukdalf in de Havengeul tegenover het Loodswezenplein

collage nieuw beeld

De kunstenaar: FERNAND VANDERPLANCKE (°12.08.1938)

Fernand VanderplanckeFernand Vanderplancke (° 12/08/1938), Oostduinkerkenaar, volgde de Academie voor Schone Kunsten in zijn geboortestad Brugge en was ooit leerling van de Poolse Joseph Petruk. Hij bekwaamde zich in alle disciplines van de beeldhouwkunst. Hij kapt in hout, last in metaal, boetseert en modelleert in gips. Zijn houten kunstwerken zijn zeer imposant. Het laatste groot houten kunstwerk kreeg een centrale plaats tijdens de tijdelijke tentoonstelling van de Gentse Floraliën. Vanderplancke ontwerpt ook medailles, gedenkpenningen en plaketten. Voor de 15de keer mocht hij in 2010 de trofee voor de Ronde van Vlaanderen maken. Maar hij schildert ook ontwerpen voor menukaarten en wijnflessen. Hij kwam tot een eigen discipline: wood-scillel art.

Website adres kunstenaar vanderplancke : http://www.vanderplancke.com/

*De blauwvoet

Welke vogel is onze “Blauwvoet”?

*De zinspreuk “Vliegt de blauwvoet? Storm op zee !” van H.Conscience  was niet alleen de strijdkreet die de “Kerels” uit zijn roman “ De Kerels van Vlaanderen” uitten doch ook het wachtwoord van de Vlaamse nationalisten. De Blauwvoet was het symbool van de strijd tegen de verfransing van Vlaanderen  en van de Blauwvoeterie, een populaire Vlaamsgezinde studentenvereniging, waar dichter en toondichter Albrecht Rodenbach (1856 – 1880)  lid van was. Die laatste heeft het lied “De Blauwvoet” geschreven en gebruikte de  strijdkreet in zijn lied “Het lied der Vlaamse zonen”. Tegenwoordig is de Blauwvoet ook het kenteken van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ)

 

DE BLAUWVOET

Een Blauwvoet treurde jarenlang.
O wee !
Van stormweer was hij vreselijk bang,
op zee.
En altijd als hij buitenkwam,
begroette hem een bliksenvlam,
een springvloed en een donderslag
of hoe dat spul ook noemen mag !
O wee !

Als jonge vogel droomde hij
van zee.
Hij lokte hem reeds in het ei,
de zee.
Maar toen hij eindelijk buitenvloog,
rezen de golven hemelhoog,
tierde de wind met hels lawaai,
schudden de schepen aan de kaai !
O wee !

Hij dacht : Het is een weermansgril !
Maar nee !
Zolang hij thuisbleef, was het stil
op zee.
Maar telkens hij een tocht begon,
verdween terstond de zomerzon
en sneller dan hij ’t kon verstaan,
verscheen een woeste moordorkaan,
op zee.

Tien stormen heeft hij zo doorstaan
op zee.
Dan is hij nooit meer uitgegaan
op zee.
Hij blijft nu altijd in zijn nest,
treurt om het water en de rest.
Aan vliegen doet hij niet meer mee,
want : Vliegt de Blauwvoet ? Storm op Zee !
O wee !

Zo leeft de Blauwvoet gans alleen
aan zee.
Hij staart aan ’t venster voor zich heen,
naar zee.
Hij heeft een kinkhoorn die ’t verdriet
soms kan verzachten met zijn lied,
maar meestal niet,
ach nee.

 

Bronnen: