BOUW STORMVLOEDKERING IN HAVENGEUL TE NIEUWPOORT

REPORTAGE BOUW STORMVOEDKERING

  bouw stormvloedkering

JANUARI 2022 TOT ......

 

De bouw van de stormvloedkering zal tot 202? duren. Dit is voor ons land een uniek project. Geregeld zal deze rubriek bijgewerkt worden met nieuwe berich-ten en foto's van de werken.

Overzicht planning voorjaar 2022

In deze extra Vaarinfo Stormvloedkering Nieuwpoort vind je de globale planning voor het voorjaar 2022. We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene omstandigheden in de loop van het project. De planning kan hierdoor wijzigen. 

7/2/2022 - 27/2/2022

 • Wat: plaatsen van geotextiel voor en achter de zone waar de drempel moet komen. Op het geotextiel komt een eerste laag steenbestorting om het te fixeren.

28/2/2022 - 10/4/2022

 • Wat: storten van grotere breukstenen op het geotextiel. Dit moet ervoor zorgen dat er straks geen uitspoeling ter hoogte van de drempel ontstaat. 
  Tegelijkertijd zal de stalen wand van de bouwkuip op rechteroever afgebrand worden aan de kant van de havengeul.

11/4/2022 - 17/4/2022

 • Wat: baggeren van de zone waar de drempel moet komen.

19/4/2022 - 29/4/2022

 • Volledige stremming zowel tijdens en buiten de werkuren als in het weekend.
 • Wat: neerlaten van de drempel.

Mei 2022 - augustus 2022

 • Minimum 14 meter doorvaartbreedte tijdens de werkuren (7u-17u) met uitzondering van drie dagen dagen tijdens deze periode waarop er volledige stremming zal zijn tijdens de werkuren.
 • Wat: afwerken drempel.

Januari 2022

  werken aan linkeroever  
 • verdere opbouw van het landhoofd rechteroever.
 • verdere voorbereiding in de havengeul voor het neerlaten van de drempel.
 • verdere werken aan verniewing deel linkeroever havengeul.

Februari 2022

kw 2022-02-05

KW 2022-02-05

 • verdere opbouw van het landhoofd rechteroever.
 • verdere voorbereiding in de havengeul voor het neerlaten van de drempel.
 • verdere werken aan verniewing deel linkeroever havengeul.

werken linker oever

overzicht der werken

Maart 2022

Plaatsen van geotextiel voor en achter de zone waar de drempel moet komen. Op het geotextiel komt een eerste laag steenbestorting om het te fixeren. Storten van grotere breukstenen op het geotextiel. Dit moet ervoor zorgen dat er straks geen uitspoeling ter hoogte van de drempel ontstaat. 

collage maart 2022

De stalen wand van de bouwkuip op rechteroever wordt afgebrand aan de kant van de havengeul.

2022 maart b

Vernieuwen deel linkeroever.

2022 maart c

April 2022

Het einde van de ruwbouw wester landhoofd.

lapril 2022 landhoofd rechter oever

storten van stenen  

Het storten van grind vanaf schip en oever.

De bodem klaarmaken voor het plaatsen van de drempel.

Transport en afzinken drempel

HLN 16/04/2022

pers

KW 21/04/2022

pers

HLN 16/04/2000

pers

Het Nieuwsblad 16/04/2022

pers

Bericht 18/04/2022 - MDK Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Afdeling Kust

Bijzonder transport over water: enorme betonnen drempel voor stormvloed-kering van Kallo naar Nieuwpoort

Vlnr: Dirk Van Rompaey (Jan De Nul) - minister Lydia Peeters - Benny De Sutter (Herbosch-Kiere) - Nathalie Balcaen (MDK) - Caroline Lootens (MDK)

Vanuit Kallo, in de haven van Antwerpen, is vandaag een opvallende lading vertrokken. Een ponton met daarop een enorme betonnen drempel. Eindbestemming: havengeul Nieuwpoort. Het gaat om een belangrijk onderdeel van de stormvloedkering. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kwam kijken hoe de laatst hand gelegd wordt aan de enorme drempel.

De drempel in cijfers

 • Afmetingen: 23 meter breed, 42,1 meter lang, 5 meter hoog
 • Gewicht: 4.570 ton
 • 1.732m³ beton
 • 572.450 kg wapeningsstaal

Planning gewijzigd.

Bericht 19/04

Door de mindere weersvoorspellingen voor donderdag zal het vervoer van de drempel van Oostende naar Nieuwpoort een dag eerder plaats vinden. 

Dat betekent dat de volledige stremming van de vaargeul ingaat op woensdag 20 april om 9u en duurt tot en met 29 april om 24u. 

De stremming geldt zowel tijdens als buiten de werkuren én in het weekend.

Bericht 20/04

Het transport en neerlaten van de drempel verschuift met 12 uur.

 • Het vertrek van Oostende naar Nieuwpoort is voorzien op woensdag 20 april rond 20:00 uur.
 • Start invaren te Nieuwpoort op donderdag 21 april rond  02.00 uur. 


We houden de weersvoorspellingen nauwlettend in het oog, vermits de overvaart enkel mogelijk is met golfhoogte tot 0,75 meter.  Indien de voorspellingen ongunstig zijn, dan bestaat er een kans dat de Marine Warranty Surveyor de overtocht niet laat doorgaan.

De volledige stremming van de vaargeul gaat in op woensdag 20 april om 21:00 uur en duurt tot en met zaterdag 30 april om 12:00 uur.
De stremming geldt zowel tijdens als buiten de werkuren én in het weekend.

Van Oostende naar Nieuwpoort.

In Oostende is de drempel van de zinkponton onder water gebracht. Dit is noodzakelijk omdat de hefkraan het volle gewicht van de drempel (4570 ton) niet kan heffen. Onder water weegt de drempel ongeveer  1210 ton en zo aan de hefkraan de drempel naar Nieuwpoort varen.

aankomst drempel voor nieuwpoort De kraan met de drempel op zee voor haven Nieuwpoort.  

Niet enkel op het westerhavenhoofd is een grote drukte. Talrijke aanwezigen hebben een verant-woordelijke taak om de drempel op de exacte plaats te brengen.

In de havengeul is een werkponton stand-by.  

  werkponton standby aan aanlegponton overzet

De drempel de haven binnen brengen en op zijn plaats neerlegen.

collage aankomst drampel voor dee landhoofden

Drempel op de juiste plaats brengen.
Aan beide landhoofden is een console waarop vijzels zijn geplaatst waarop de drempel kont te liggen. Duikers brengen met de vijzels de bodem op het juiste niveau.

drempel op de juiste plaats tussen de landhoofden brengen

De drempel moet verankerd worden. Hiervoor is het storten van onderwaterbeton nodig. De betonpomp geplaatst op de werfbrug kan de stortplaats niet bereiken. Om dit te overbruggen is een tweede betonpomp op een werkponton geplaatst.

fixeren van de drempel met onderwaterbeton

Ee overzicht.

collage zichten langs havengeul

HLN 21/04/2022

pers

Helling linker oever

helling linker oever  

De zichtbare bovenlaag van de schuinte wordt uitgevoerd in printbeton. Dit materiaal bestaat uit beton maar heeft het uiterlijk van natuurlijk elementen.

De betonwerken zullen tegen het bouwverlof klaar zijn.

2022 maart c

Mei 2022

* De geplaatste drempel is gefixeerd.

linkeroever  

De helling van de rechteroever is klaar voor het storten van laag beton op het helend vlak met tegel profiel (printbeton).

 

Storten van grotere breukstenen op het geotextiel. Dit moet ervoor zorgen dat er straks geen uitspoeling ter hoogte van de drempel ontstaat.    storten van stenen

* In beide landhoofden is de inrichting (plaatsen van trappen en ..) gestart.

Juni 2022

* Verdere werkzaamheden in beide landhoofden.

* Storten van onderwaterbeton aan beide kanten van de drempel.

* Onderwaterwerken aan de drempel.

* Storten van grote beukstenen ter voorkoming van uitspoeling voor en na de drempel.

Het storten van de bovenste betonlaag met een print model.

storten beton met printlaag   storten beton met printlaag

De linker oeverhelling afgewerkt.

storten beton met printlaag   storten beton met printlaag

verlof juli en augustus

wordt vervolgd

**********************************************************************************************************************************

Update bouw stormvloedkering: http://afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort

PDF bestanden:
Veiligheid tegen overstromingen (VLIZ)
Masterplan kustveiligheid brochure
Stormvloedkering brochure met update
FAQ project stormvloedkering
20180306 Persmededeling Flankerende Maatregelen
20180316 Infoavond stormvloedkering verslag vraag en antwoord
20180316 Presentatie jachtsector Websiteversie
20180423 Plan heraanleg Loodswezenplein