DUINENKAPEL

Duinenkapel.

oude foto van de duinenkapalDe kapel van O. L. Vrouw-ter-Duinen aan het kruispunt Aug. Oleffelaan, Em. Verhaerenlaan en Eekhoudlaan, werd opgericht in opdracht van dhr. en mevr. Cesar Pylyser- Aline Sinnaeve, als dank na een gedane belofte voor het welslagen van een heelkundig ingrijpen.

De plechtige inwijding door pastoor Alf. Vanden Berghe gebeurde op 1 mei 1938.

Deze kapel in de duinen gelegen en oorspronkelijk een bindingsoord tussen polder en bad, is stilaan uitgegroeid tot een druk bezocht Mariaoord.

Vooral in de oorlogsjaren kwam onze bevolking er dikwijls bijeen om gezamenlijk hulp te zoeken bij O. L. Vrouw. Wanneer op het einde van de tweede wereldoorlog door de Duitsers de toegang tot de duinen werd verboden en op vele plaatsen in dit gebied landmijnen werden geplaatst, werd het Mariabeeld tijdelijk overgebracht naar de Sint-Bernarduskerk.

In de vijftiger jaren waren er in de meimaand regelmatig parochiaal ingerichte rozenkransoefe-ningen.

Duinenkapel vroeger   Duinenkapel vroege   Duinenkapel vroege
het originele beeld voor de vernietiging  

 

Na de vernielingen in de kapel op 27 juni 1958 (stukken van het vernielde beeld vindt men in een nis en een opschrift in arduin gehouwen maakt gewag van dit voorval) werd half augustus een nieuw Mariabeeld ingewijd door pastoor P. Declercq.

 


brokstukken van de vernieling

  het originele beeld voor de vernietiging

O.L. Vrouwebeeld  

Mariabeeld (Madonna met kind)

Het witstenenen renaissancebeeld  stelt Maria voor als de bezorgde minzame moeder die met het kindje Jezus de eerste stappen leert zetten in de wereld.


Dit prachtig beeldhouwwerk is een kopie van Pieter Pepers’ * marmeren werk (1730-1785) in de kathedraal te Brugge en werd in 1958 vervaardigd in het Brugse atelier Dupont. Tijdens een grote plechtigheid op half oogst 1958 werd het nieuw Mariabeeld ingewijd door pastoor P. Declercq.


huidige kapel   binnen de kapel

In 1995 vervaardigde kunstenaar Bert Bijnens een bas-reliëf van een volkse piëta met het opschrift                    “Kom allen tot mij die belast en beladen zijn”. Het jaar daarop vervolledigde hij deze zin met een tweede bas-reliëf. De aanvullende tekst luid “En ik zal u verkwikken”.                 

De kunstwerken bevinden zich links en rechts van het Mariabeeld.

kom alen tot mij   en ik zal i verkwikken

In oktober 1997 was er lichte rookschade toen een kaars brand veroorzaakte. Sedertdien is het verboden nog brandende kaarsen in de kapel te plaatsen. Iets later is er een kaarsenbak geplaatst en brandede kaarsen plaatsen is opnieuw toegelaten.
  collage van foto's in de kapel

collage foto's hoekkapelletjes

huidige kapel en wegenplan

bronnen: boek 'Nieuwpoort-Bad vroeger en nu' - Lucien Billiet
               tentoonstelling bibliotheek 2012 'Nieuwpoort-Bad vroeger en nu'
               Waar men gaat langs West-Vlaamse wegen… - Valentin Degrande – 2008
               Onroerend religieus erfgoed te Dudzele – De Vrienden van het Ambacht Dudzele – 2008

* Pieter Pepers is, samen met Pulinx, de meeste gekende achttiende-eeuwse Brugse beeldhouwer. Hij is leerling van Pieter Van Walleghem  en van de academie. Van 1751 tot 1759 studeert hij aan de Parijse academie, waar hij leerling is van Slodtz, die hij onder meer helpt bij het werk aan de gevel van de Saint-Sulpicekerk te Parijs. Hij zou ook een marmeren cupido gehouwd hebben voor Madame de Pompadour. Terug in Brugge, waar hij in de Smedenstraat woont, is hij vooral populair in kerkelijke kringen.

De Duinenkapel in Nieuwpoort-Bad bestaat 85 jaar

Na grondige opkuis en mooie renovatie werd ze op 21 juni 2023 door priester Bert Devloo opnieuw ingezegend. 45 mensen kwamen meevieren met zang en gebed. Vele kaarsen sieren het mooie beeld van Maria.

duinkapel buiten

duinkapel binnen

duinkapel binnen

duinkapel binnen