ARCHIEFKRANT VAN NIEUWPOORT

Nieuwpoortse archiefkrant

Onder het menu “Nieuwpoortse archiefkrant” kan men exemplaren van deze publicatie raadplegen, waarvan de titel “Elck zegg’het voorts” is.
De Vrienden van het Patrimonium zijn nu reeds aan hun 15e jaargang toe waarbij de nummers om de vier maanden verschijnen : maart, juli, november.

Krantenlijst

jaargang 1 - 2008 - 2009

NR. 1

Editoriaal - Brief burgemeester Nieuwpoort - Geschiedenis Nieuwpoort - Reizen per spoor in de Westhoek op het einde van de 19de eeuw - Straatnamen - De Barkentijn/Voormalige Villa Crombez - Beschrijving van de grenspalen van Nieuwpoort - Anno 1581 - Roel D'Haese - Lyste van alle de remarquable plaetsen sigh bevindende onder het ressort en jurusdictie der stadt Nieuwpoort - In memoriam - Het boek in de kijker

NR. 2

Editoriaal - Raid te Nieuwpoort - Nieuwpoort als zeehaven - Bastienweg - Het Kattesas - Het Nieuwpoortse wapenschild - De gilde viert, de gilde juicht (2) - Prijs van Rome - 1888 Antwerpen - R oel D'Haese - Lyste van alle de remarquable plaetsen sigh bevindende onder het ressort en jurusdictie der stadt Nieuwpoort - In memoriam

NR. 3

Editoriaal - Ach, die gazetten toch ! - Soldaten in Napoleons leger - Over inundatie te Nieuwpoort in oktober 1914 - Van het zeventiende knoopsgat zeker? - Rijke geuzen uit Nieuwpoort - Gustaaf Buffel - Lyste van alle de remarquable plaetsen sigh bevindende onder het ressort en jurusdictie der stadt Nieuwpoort - Het boek in de kijker

jaargang 2 - 2009 - 2010

NR. 1

Editoriaal - De laatste Prior te Nieuwpoort - Ziek zijn op het einde van de 19de eeuw - Uit een boek - Van Keunepark tot Prins Mauritspark - De voormalige gevangenis - Corneel de Schepper - Onze kunstenaars - Het boek in de kijker

NR. 2

Editoriaal - De yzeren weg van Diksmuide naar Nieuwpoort - De familie Meyne te nieuwpoort - Dossier vrouw Becaille - Het verhaal van een gevelnaam 'Blanches voiles' - Letterlijk 12 januari 1782 - Door sterfgeval uit 'De Stad Nieuwport ' 16 oktober 1867 en 8 januari 1868 - Artikel tien

NR. 3

Editoriaal - De yzeren weg van Diksmuide naar Nieuwpoort (vervolg) - Mirakel ? - Nieuwpoort 1562 - De familie Meyne te Nieuwpoort (vervolg) - De bibliotheek van Nieuwpoort - De Onze-Lieve--Vrouwekerk

jaargang 3 - 2010 - 2011

NR. 1

Editoriaal - Plan Farnesse - De familie 'de Brauwere' 250 jaar ten dienste van Nieuwpoort - Dokter Armand Meynne - Michel (Rik) Bollion en de steenbakkerij te Nieuwpoort - President Wilson - Schouwen van lijken - Amforen van Nieuwpoort - Het boek in de kijker

NR. 2

Editoriaal – Sandeshovetha 1168 - Willem de Roolaan - Het kunstwerk ‘De Blauwvoett’ – De Reus spreekt – Scheepsrampen – Laureaat Daniël Vanacker -Emile Fryns – Het boek in de kijker – De geschiedenis van Nederland – Uit het dagboek van een Duits officier gevallen in een schuilpost “Hoeve Vandewoude” Stuivekenskerke

NR. 3

Editoriaal – Sandeshoved 1168 – Panorama van Nieuwpoort 1640 – Een oude tunnelmythe te Nieuwpoort – Het IJzerpanorama te Nieuwpoort – Deserteurs – Collectie Fryns – De gooiziekte – Leopold Videctieve 2000

Jaargang 4 - 2011 - 2012

NR. 1

Editiraal – Wetten anno 1240 – Nieuwpoort 1815 – Het Duynenhuys te Nieuwpoort – Dagboek 1940 – AVV-AVK ! – Vive la republique! -Boeken in de kijker

NR. 2

Editoriaal - Charming Peggy 1776 een diplomatiek incident te Nieuwpoort – Een andere slag bij Nieuwpoort – Het verhaal van een preekstoel – Dagboek 1940 (deel 2) – Met de stadskas op de loop (vervolgt)

NR. 3

Editoriaal – Verwoesting van Nieuwpoort 1383 – Nog een honderdjarige oorlog 1648-1748 – René Quinton – Dagboek 1940 (deel 3) - Met de stadskas op de loop – Sint-Joris De voetgangersbrug – Op het kerkhof – transcriptie G.D. met commentaar

Jaargang 5 - 2012 - 2013

NR. 1

Editoriaal – 15 juli 1600 een dramatisch moment – Document uit 1688 – Uit het dagboek van Roland Osaer (1) – Anekdotes uit het leven van een echte Nieuwpoortenaar – Schenking – Leopold Vandepitte in oktober 1914 redt het zeewater het koninkrijk België – Letterlijk – Oorlog in Nieuwpoort 1940

NR. 2

Editoriaal – over de keure van Nieuwpoort – Onie: De dood van een kwakkel – Uit het dagboek van Osaer (2) – Verdwenen patrimonium Grafschrift en memorieplaten in de O.-L.-Vrouwekerk te Nieuwpoort – Graven in niet gewijde grond – Letterlijk Sint-Jorishof te Nieuwpoort – Parade’s end - Gustaaf Buffel tentoonstelling en monografie – Karel Loppens

NR. 3

Editoriaal – Willem schrijft aan Nieuwpoort – Verweerschrift van Jan Hendrikx – Het dagboek van Roland Osaert (3) – Nieuwpoort oktober 1914 – Tentoonstelling en monografie Gustaaf Buffel – Karel Loppens

Jaargang 6 - 2013 - 2014

NR. 1

Editoriaal – Hoog bezoek Uit de kroniek “Wonderlijcke Oorlohen”- Nieuwpoort meestal loyaal – Protestantse eiland – Van scepene camare (1576-1578) – Het dagboek van Roland Osaer (4) – Krantennieuws in Nieuwpoort - Nieuwpoort-Scherpenheuvel - Proces over toverij – Geestelijken op de vlucht in 1792 – In memoriam 2nd Lieutenant Montagu Frank Peyton

NR. 2

Editoriaal – Beroepsrevolutionairen Ernest Grègoire – Dagboek van Roland Osaer (5) -  Nieuwsblad van Nieuwpoort & Kanton vijfde jaargang – nr.43 – 26 october 1907 – Het einde van sheen anglorum of het Engelse karthuizerklooster te Nieuwpoort (1783)

NR. 3

Editoriaal – Feestelijk doortocht – Dagboek van Roland Osaer (6) – Bundel documenten -Oorlogsindrukken! – Gustaaf Buffel aan zijn familieleden in Engeland – De heldendaad van een visser – Weekblad van Nieupoort en Kanton - eerste jaargang - nr. 56 – 22 october 1910 (wordt vervolgd) – Misverstanden Palingbrug : Pont Albert : Tempelierstoren : Sluismeester : Iepersluis/Ieperstraat : Swinnemarktje : lenspolder

Jaargang 7 - 2014 - 2015

NR. 1

Editoriaal – Nieuwpoortse klacht 1295 – Het dagboek van Roland Osaer (7) slot – Kesteloot gevierd – Oorlogsindrukken II – Krantennieuws in Nieuwpoort – Misverstanden 2 – Nationaal Biografisch Woordenboek

NR. 2

Editoriaal - Nieuwpoort groeide uit zijn keurslijf – Oorligsindrukken III – Exit Brusselle – Inundatie – Pachten aan de kerk – Misverstanden 3 – Twee Nieuwpoortse kinderen in de grote oorlog – Bibliogrfie – Repliek

NR. 3

Editoriaal – Beknopte geschiedenis van de Koninklijke Katholieke Fanfare (1882-2015) – Inhulding van een Nieuwpoortse burgemeester in de 19de eeuw : Frans van Baeckel-Foquer – Cultuur  Barabbas Openluchtopvoering van zondag 11 augustus 1935 – Oprichting van de beiaardtoren 1539-1542 – S.A.N. nr.2906 Regystre van de ghepensioneerde der stadt Nieuport beginnende den 1 januari 1744 – Sprokkels uit de gemeenteraad 22 oktober 1909 – Bibliografie

Jaargang 8 - 2015 - 2016

NR. 1

Editoriaal – Middeleeuws kerkhof – De 75ste verjaardag van de uitroeping van de onafhankelijkheid van België – 2 en 23 juli 1905 – Wereldoorlog I – Een Brits bezoek – Dramatisch incident te Nieuwpoort – Wereldoorlog II – Sabotage in Nieuwpoort 27 mei 1940 – Soldaat van Napoleon – Albert Frans van Tichel 1793-1813 – Een merkwaardig verhaal – Addendum – Pieter Deswartelaan -Willen de Roolaan – Roure des Cinq Ponts – Langelis/Langgeleed – Geleide/Leitje/Geleed/Piete – Waterloop zonder naam – Westkwartier/Westhoek - Groenendijk – Haven van Nieuwpoort of Oostduinkerke? – Bibliografie – In memoriam – Repliek vorig nummer

NR. 2

Editoriaal – Proces in 1418 – Wereldoorlog I – Kronijcke van Nieuwpoort – Onderwijs – Nieuwpoort 1569 – Wereldoorlog II – Hij had een en ander voorzien – Tolgelden te Nieuwpoort 1561 – Sldaat van Napoleon

NR. 3

Editoriaal – Nieuwpoort vroeger en nu ! – Galge-Stick ofte plaetse partibulaire te Nieuwpoort – Een belangrijke telg uit het geslacht de Nieuport : Charles Ferdinand, le commandeur de Nieuport (1746-1827) – Hoe Nieuwpoort de trein miste 1873-1894 – l’Ecole de nieuport – Ronarc’h’ – Edith Warthon  In the North 19 juni 1915 – Isara Portus – Burggraaf van Nieuwpoort Vicomte de Nieuport.- Vishandel te Nieuwpoort 1678-1679 – De toestemming voor de twee historische kermissen te Nieuwpoort – Bibliografie

Jaargang 9

NR. 1

Editoriaal – Afscheid uit Nieuwpoort – Een officier uit Nieuwpoort – Een merkwaardig man uit Nieuwpoort –  Steeds verwarringen Kattesas/Katte – Nieuw bedelf – spoorlijn Nieuwpoort - Sint-Bernardus – Clayman van de Kleine Hemme – Josse Clichthove – Colofon- In Memoriam

NR. 2

Editoriaal – 1793 Nieuwpoort – Fridolin Moreel (Leke 1863) – Onlusten te Nieuwpoort – Generaal J.J.Clump – Generaal Charles J. Pletinck (1797-1877) – Generaal Pierre E.F.Chazal (1808-1892) – François Ph. de Haussy (1789-1869) – jurist, minister van justitie tussen 1847 en 1850 – Waar vinden we de naam ”Nieuwpoort” nog terug ? – Over het roten van vlas – Toneel in Nieuwpoort : Nieuport, den 11 november 1844 – De toestemming voor de twee historische kermissen – Misverstanden

NR. 3

Editoriaal – De vermeende heksen te Nieuwpoort – Janne De Deyster – 1681 - Uit het Camerbouck 1557-1560 – Rechtspraak 1541 – Willem Moreel – Koning op bezoek te Nieuport- Bains – Een kantelmoment te Nieuwpoort – Wereldoorlog I – In memoriam

Jaargang 10

NR. 1

Ediroriaal - De haven van Nieuwpoort, een duizendjarige strijd om toegankelijkheid te bewaren! – Proces-verbaal 8januari 1564 – Nieuwpoort in de Kamer – Jozef II in de Nederlanden 1781 – Schenking van gronden – Het recht om wapens te dragen – Bibliografie – In memoriam

NR. 2

Editoriaal – Slag bij Nieuwpoort 1600 – De Engelse Karthuizers - Oktrooi 1168 – De gilde der advocaten St.Ivo – De familie Vroome – Bibliografie

NR. 3

Editoriaal – Ketter & heksen – Schuttersgilden – Wereldoorlog 2 Spionage te Nieuwpoort – Visserij – Overgave van de stad in 1745 – in Memoriam

NR. 4

Editoriaal – De tijd van Filips van Artevelde – Nieuwpoort oranje stad – Erratum – Bibliotheek – Rechtspraak

Jaargang 11

NR. 1

Editoriaal - Nieuwpoorts beleg 1794 – Bruggen over de IJzer te Nieuwpoort-Bad, een vloek of een zegen ? – Maria Vlaminck 1917-1993 – Cotumes 8 juni 1465

NR. 2

Editoriaal – Isabelle van Portugal – Alarmtoestand te Nieuwpoort 1809 – Nieuwpoort vooravond 1830 – Dingens en de Engelsen Nieuwpoort 1914 – “Vlaamse badgasten aan de Westkust” – Bestuurswissel 15e eeuw – Wat werden ze betaald – William Stanley op passage te Nieuwpoort – Coutumes

NR. 3

Editoriaal – Belev van Nieuwpoort 1489 – Feestelijkheden te Nieuwpoort gehouden in 1905 naar aanleiding van de 75e verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid (22 en 23 juli 1905) – Wereld oorlog I Shoppee’s Tower Of het belang van een Nieuwpoortse kerktoren in oktober 1914 – Placcaet 1594

Jaargang 12

NR. 1

Editoriaal – Poorterschap – Een waarnemingspost in de steenbakkerij te Ramskapelle – Bezettingsperiode Burgemeester – Bijeenkomst van de laatste kanunniken van de abdij van Sint-Niklaas te Veurne op 27 juli 1825 te Nieuwpoort – Moord op het strand – Presentiewijnen 1551-1552 – Kinderen op de vlucht 1915 – Nouveau Brighton

NR. 2

Editoriaal – Verwoesting van Nieuwpoort 1383 – Burggraafschap Nieuwpoort Huis de Croÿ – Armand Meynne - Interieur van de kerk anno 1904 naar Camille Wybo – Correcties

NR. 3

Editoriaal – Albéric Deswarte – Henri-August Vanderbeke  Nieuwpoort 1796-1853 – Stadsbestuur tijdens de bezetting – Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort 1834-1914 – De voormalige gevangenis Bibliografie – Correctie

Jaargang 13

NR. 1

Editoriaal – Antheunis Labee – De heraanleg van de Nieuwpoortse zeehaven na de oorlog 1914-1918 – Rente voor de Commanderie van Slype - Canadezen rond Nieuwpoort 7 tot 13 september 1944 – Biblografie

NR. 2

Editoriaal – Afscheid – Beleg van Nieuwpoort 6-8 juli 1600 door Maurits van Nassau – Nieuwpoort 1845 – Catharine van Haelewijn – Wissel van Baljuw

NR. 3

Editoriaal – August Vandamme – Godsdiensttroebelen in ons gewest – Bij de Kartuizers te Nieuwpoort – Legionairs uit Portugal – Nieuwpoort requisities – Voorspelling !

NR. 4

Editoriaal – Willem IV Moreel burgemeester van Nieuwpoort in 1511

NR. 5

Editoriaal – Corneel de Schepper  

Jaargang 14

NR. 1

Editoriaal – Nieuwpoort 1862 en 1912 – Slag om de IJzer vanaf de Duitse kant van het front (1)

NR. 2

Editoriaal – Ludovicus Moritz de historieschilder – De erfenis van een groot grond bezitter – De Carmenhoek – Open brief 1530

NR. 3

Editoriaal – Ludovicus Moritz de historieschilder – De erfenis van een groot grond bezitter – De Carmenhoek – Open brief 1530
Editoriaal – Memoire 1790 – Nieuwpoort .. Het ging zijn visserij even voor de wind .. – Abten te Nieuwpoort – Johannes Legein – Vrydom van Thollen & Ongelden

jaargang 15

NR. 1

Editoriaal – Beleg en inname van de stad door generaal Van Damme – 1794 – Kazuifel en dalmatiek van burgemeester Jaques Muenicx – Uit het Oorlogsverslag pastoor Jules Vandermeulen – De tweede beiaardtoren van Nieuwpoort – Kerk van de Recollecten – Vijfde colonne te Nieuwpoort 27 mei 1940 – Roland Beyen

NR. 2

Editorial – Z.E.H. René Dupont – Nieuwpoort en de Kaapprovincie ? – Godsdiensttroebelen deel twee – Voorschrift 1883 - De vrouwen van Nieuwpoort 1489 – Opgravingen te Nieuwpoort

NR. 3

Editorial – Woord van de Burgemeester – Westsluis te Nieuwpoort – Momentopname van den Disch - Handschrift van E. Vlietinck, inventaris der Archieven der Hospitien ,1890, Archief OCMW – Cornelius de Schepper – Abbé Theodor Augustin Mann – Ramskapelle figuren

jaargang 16

NR. 1

Editorial - Middelbare school voor jongens te Nieuwpoort - Eeuwfeestviering (1855-1955) - Grondeigenaars - Overleden militairen - Famile? - 1302 - Zwanezang - 's Gravenlandshuld - IN MEMORIAM Kristof Jacobs

NR. 2

Editorial – Vignacourt – Boston – Louis Thevenet – Soldaat in Ramskapelle – Karel Jonckheere – Nog over dat beleg van1489 – Leon Vanhille – Een bloedstollende getuigenis

wordt aangevuld