OFFICIELE OPENING LEOPOLD II PARK

Officiële opening Leopold II park.

afiche opening park

De opening van een nieuw park en de inwandeling van de promenade langs de havengeul: de Dag van het Park ging in Nieuwpoort niet onopgemerkt voorbij.

Veel volk, Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), muziek en de zon waren van de partij: het was feesten tijdens de officiële opening van het volledig heraangelegde Leopold II park in het stadscentrum.

Na er jaren verloederd bijgelegen te hebben, kreeg het grootste stadspark een open karakter waardoor het ruim en luchtig oogt. Dat was trouwens de bedoeling, want in het verleden lokte de dichte begroeiing nogal wat hangjongeren, wat dan weer voor een gevoel van onveiligheid zorgde.

Niet alleen kreeg de groen- en bloemenaanleg heel wat aandacht, ook de betoverende verlichting met niet minder dan 20.000 leds geeft het park een feeëriek aanzicht. Voeg daarbij de waterspeeltuin, de ligweide bij het zwembad, een kinderspeelruimte, een aanlegsteiger voor de kajakclub en een zittribune en je weet meteen wat het opzet van dit park is: een ontmoetingsplaats voor jong en oud, aldus nog de burgemeester.

 

Ter deze feestelijkheid een tentoonstelling in het zwembad.

tentoonstellin

tentoonstelling

tentoonxtelling   tentoonstelling
     
tentoonstelling   tentoonstelling

powerpoit projectie

 

 

 

Een powerpoint projectie met beelden van het vroegere Leopold II park.

 

 

 

 

 

 

Het park gezien van de verdieping boven de inkom van het zwembad.

  zicht op het park vanuit zwembad
     
zicht op het park vanuit zwembad   zicht op het park vanuit zwembad
     
zicht op het park vanuit zwembad   zicht op het park vanuit zwembad

Het kaartershuisje klaargemaakt voor de receptie. Vertrekplaats voor de drumband en aankondeging tot verzamelen voor de officiële opening.

kaartershuisje en brasband

  groepsfoto  

Toespraak burgemeester ir. Roland Crabbe

Dames, heren schepenen,toespraak burgemeester
Mijnheer de voorzitter van het OCMW,
Dames en heren van de gemeenteraad en van het OCMW,
Dames en heren genodigden,
Beste persmedewerkers,

Van harte welkom op de officiële opening van het prachtig vernieuwde Leopold II park.

In 1890 gaf koning Leopold II opdracht om hier op deze locatie een landschapspark aan te leggen met paarderenbanen, vijvers en Koninklijke gaanderijen en een groene gordel tot aan Oostduinkerke. Dit alles om het kusttoerisme, die toen nog in de kinderschoenen stond, een belangrijke impuls te geven en de rijke burgerij naar onze stranden te lokken.

In 1920 na de Eerste Wereldoorlog ondernam architect Vierin een tweede poging om de stad en de onmiddellijke omgeving her op te bouwen.

De plannen werden echter niet uitgevoerd en 2 Wereldoorlogen later was deze site rond de jaren 50 een toevluchtsoord voor ontheemden en oorlogsslachtoffers die hebbe en goed hadden verloren in de grote oorlog.
Honderden noodwoningen werden opgetrokken langs de toenmalige spoorweg en het hoeft geen betoog dat van een fraai landschap weinig te bespeuren viel.
Begin jaren 50 besloot het stadsbestuur deze troosteloze site aan te pakken en nieuwe bewoners te trekken door lanen aan te leggen met recreatieve parken. Het is in die periode dat de gemeentelijke diensten van de stad het openlucht zwembad bouwden en het park aanlegden. Algauw verschenen de eerste villa’s rond deze groene zone en later volgden een kleuterbad, de beeldengroep van kunstenaar Braecke, een solarium, het kaartershuisje, een overdekt zwembad en een sporthal.

In 2006 werd besloten het openlucht zwembad af te breken en te vervangen door een indoor waterparadijs met glijbaan, jaccuzi en bubbelbaden.

Ondertussen verloederde het park meer en meer door de steeds strenger wordende reglementering op het gebruik van pesticiden en door de alsmaar hogere kostprijs voor het manuele onderhoud.
Hierdoor drong een grondige renovaite van het park zich snel op en in 2007 werd er gestart met de eerste voorontwerpen. Het zesde leerjaar van De Vierboete werkte een project uit rond het park: ze namen interviews af bij de buurtbewoners, maakten plannen op en gaven voorstellen. Daarnaast leverde een grootschalige bevraging in Nieuwpoort ook verrassende resultaten op. Het bomenbestand gaf een duidelijke kijk op de te behouden en te rooien bomen. Alle factoren werden getoetst aan het toekomstige beheer van het park dat duurzaam, ecologisch en efficiënt moet zijn.

Het vernieuwde park, waar we vanaf vandaag allemaal van kunnen genieten, moet in de eerste plaats een ontmoetingsplaats worden voor iedereen. Er werd speciale aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor andersvaliden, rolstoelen en kinderwagens. Er zijn geen hindernissen noch trappen op de paden. Het park is bereikbaar per auto, er is parkeergelegenheid rondom het park, per bus, er is een bushalte in de Parklaan, per fiets, er zijn fietsstallingen aan de inkom van het zwembad.

De betoverende verlichting bestaande uit zo’n 20.000 leds creëren ’s avonds een ongeziene sfeer die slechts een fractie van energie verbruikt in tegenstelling tot de courante straatverlichting.

In de waterspeeltuin kunnen kinderen spelen en hun hartje ophalen. De Oude Veurnevaart, ook gekend als d’Arkevaart, werd geïntegreerd in het ontwerp met een aanlegsteiger voor de kayakclub en een zittribune.

Het hoeft niet gezegd dat dit vernieuwde Leopold II-park ook deel uitmaakt van de steeds meer zichtbare transformatie die Nieuwpoort ondergaat op het gebied van groen, bebloeming en stadsinrichting.

De laatste jaren kreeg Nieuwpoort immers verschillende onderscheidingen als meest leefbare of bebloemde stad.

Ook het vernieuwde Leopold II-park viel al in de prijzen en ontving een subsidie van 150.000 euro uitgereikt door het agentschap natuur en bos als meest voorbeeldstellende en vernieuwende park in Vlaanderen.

Stad Nieuwpoort zal ook de komende jaren fors investeren in de aanleg van parken en bebloeming.
Na de zomer starten de werken ter vervollediging van de groene gordel Astridpark en Kattesas met de afbraak van het paviljoen, de inplanting van 1 nieuw tennisterrein en een grondige facelift van het park. Vanaf het Kattesas komt een nieuw wandelpad langs de oevers van de Oude Veurnevaart tot aan de Koolhofput. Ook de groenzone vanaf de Astridlaan tot aan het Kattesas wordt opgenomen in de heraanleg waardoor 1 grote groene ruimte wordt gecreëerd.

We zijn er immers van overtuigd dat investeren in groen, investeren is in onze toekomst en dat van de komende generaties.

toeschouwers toespraken

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Zondag 30 mei 2010

TOESPRAAK IN NIEUWPOORT BIJ DE OFFICIËLE OPENING VAN
HET LEOPOLD II - PARK 

Mijnheer de burgemeester,toespraak minister Hilde Crevits
Geachte schepenen,
Beste inwoners van Nieuwpoort,

Vooreerst proficiat dat Nieuwpoort erin slaagt om de aandacht van de media op de stad te vestigen. In Vlaanderen zeker. Denk aan ‘Mijn restaurant’, het tv-programma waarbij Nieuwpoort en Genk strijden om een plaats in de finale. Maar Nieuwpoort mikt ook op Nederland. Op Nederland 2 loopt sinds april - en dit al het tweede jaar op rij - de veel bekeken cultuur- en geschiedenisquiz ‘Slag bij Nieuwpoort’. Het programma is genoemd naar de overwinning die de Nederlanders hier op het strand boekten op de Spanjaarden in 1600. Hier is de datum veel minder bekend, maar onze Noorderburen blijven de zege gedenken als een bijzonder belangrijke gebeurtenis.

Dat is maar één topmoment uit de rijke geschiedenis van deze stad. Nieuwpoort heeft vooral een rijke toekomst. Dit Leopold II-park is daarvan een voorbeeld. Investeren in een park is investeren in mensen. In rust voor de inwoners en de bezoekers. Een park is per definitie openbaar terrein met bomen en paden, waar mensen komen om hun vrije tijd door te brengen. Een encyclopedie uit 1858 omschrijft een park iets prozaïscher als ‘eene met heggen ingeslotene plaats’ en ‘een groote tuin met lustboschjes, regte lanen, kronkelwegen en vrije plaatsen’. Elk park is door de mens ontworpen. Het is aangelegd met een recreatieve functie en kan een eigen stijl vertonen: de Engelse tuin, de Franse tuin, de Japanse tuin… Een park is maatwerk. Elk park vergt ook onderhoud. Als dat niet gebeurt, evolueert het park tot een bos.

Dit park is zeker maatwerk. Het specifieke van dit Leopold II-park is dat het zijn vernieuwde uitzicht heeft gekregen na een grootschalige rondvraag bij de bevolking. Wat ik als Vlaams minister van Mobiliteit heel belangrijk vind is de vlotte bereikbaarheid en de toegankelijkheid. Het park is met het openbaar vervoer bereikbaar. Dat is een goede zaak. Het park is toegankelijk voor jong en oud. Ook voor mensen met een kinderwagen, voor rolstoelgebruikers en voor visueel gehandicapten. Al deze inspanningen illustreren dat in dit park iedereen erbij hoort. Het is een ontmoetingsplaats. In wezen is dat de essentie van een stad en van al het mensenwerk dat daar gebeurt. Dit park symboliseert een maatschappelijk model dat iedereen in de stad moet kunnen meedoen. Dat is hier gelukt. Daarom ben ik blij dat ik hier vandaag op de ‘dag van het park’ dit Leopold II-park officiëel kan openstellen.

In 2007 was Nieuwpoort een van de vier laureaten voor ‘Harmonisch Park- en Groenbeheer’. Toen heb ik de stad voor dit project gesteund met een subsidie van 150.000 euro. Vandaag kan ik vaststellen – samen met u allen – dat de financiële steun hier goed is gebruikt. Ik ben bijzonder blij met het resultaat. Ik wens Nieuwpoort dus niet alleen proficiat voor de vele media-aandacht, maar vooral omdat deze stad toont dat zij een beleid voert op de maat van de mensen.

Ik dank u.

Doorknippen van het lint.

doorknippen van het lint   doorknippen van het lint

Een wandeling door het park.

brasband   wandeling door het park

wandeling door het park

wandeling door het park   wandeling door het park

overzicht pzrk

rondgang in het park

Aanlegsteiger voor de kayakclub en een zittribune.

  aanlegplaats kajacs

Receptie

receptie   receptie

receptie

receptie   receptie