SPOORLIJN 74 - FRONTZATE

Lijn 74 NA 1920.

Voor de Belgische spoorwegen was het een bijzondere zware opgave de schade aan en rond het IJzerfront te herstellen. Hoelang het spoorverkeer is onderbroken heb ik niet kunnen achterhalen.

Nieuwpoort-Stad.

Het station en de bijhorende gebouwen van Nieuwpoort-Stad zijn totaal vernield.

 

1929 - gezien het Koerplein nog altijd door tal van barakken ingenomen was, zag men zich genoodzaakt de spoorweg en het stationsgebouw buiten de stad aan te leggen, dit is op de westelijke oever van de Veurnevaart. Een moderne brug zorgde voor de verbinding met de stad.

plan ligging koerseplein
Barak op het nieuw station 1920

In afwachting van de bouw van het stationsgebouw is een "barak" geplaatst in1920.

 

kaart 933

Kaart 1933.

deel ui tkaart 1933   deel uit kaart 2012
Station Nieuwpoort-Stad na W.O.I.   Sration Nieuwpoort-Stad na W.O.I.kant sporen

Collage station Nieuwpoort-stad na W.O.I

Nieuwpoort - Arkebrug.

Halte Arkebrug  

Het moet zijn dat het stadsbestuur van Nieuwpoort in de jaren volgend op W.O.II heel wat invloed had bij (of binnen), de NMBS  vermits, dank zij het herhaald aandringen met het verzoek om een bijkomende stopplaats te Nieuwpoort, door de Directie der Spoorwegen werd ingewilligd.
Het verzoek kwam voornamelijk uit de hoek van de reizigers. Ze vonden de afstand tussen het centrum (3) station (1) te groot. De stopplaats met ingang 2 oktober 1949.
Deze stopplaats, voor de eerste maal vermeld in de officiële treingids betreffende de periode oktober 1949 - mei 1950, verdween op 18 mei 1952 toen de trein door een autobus werd vervangen.
De halte kreeg geen gebouw.

Treingids van 1950. De stopplaats Nieuwpoort Arkebrug werd verd vermeld.

Treingids 1950

Nieuwpoort-Bad.

Het station en de bijhorende gebouwen van Bad zijn totaal vernield.

 

Na het einde van W.O.I. kreeg Nieuwpoort-Bad een nieuw stationsgebouw dat ook tijdens de daaropvolgende wereldoorlog dienst deed. In hoofdzaak dan voor arbeiders die al dan niet verplicht meebouwden aan de Atlantische muur.

Stationsgebouw Nieuwpoort-Bad na W.O.I.

1952 - Op 17 mei  reed de laatste trein tussen Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad.
1952 - Op 18 mei is de trein vervangen door de groene N.M.B.S.autobus.
1953 - Op 13 april worden de N.M.B.S.-lokalen voor goed gesloten voor alle goederenvervoer en -treinen.
1964 - In maart wordt een einde gesteld aan de laatste resten van de 100 jaar geschiedenis van het plaatselijke spoorwegverkeer door de sloping van het N.M.B.S.station in de Franslaan (westzijde).
1965 - 22 maart - K.B. inhoudende het bevel top opbreken van het spoor tussen Nieuwpoort-Bad en Niewpoort-Stad.
1966 - De treinsporen werden uitgebroken tussen Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad.
1977 - In de maand februari wordt in de voormalige bedding van de N.M.B.S.-spoorweg -, tussen de Louisweg en de Lombardsijdestraat, een dienstweg aangelegd van 6 m. breedte.
2008 - De autobus Diksmuide-Nieuwpoort-Bad stop op het einde van het jaar en loopt voortaan maar tot Nieuwpoort-Stad.

In 1934 besloot de Spoorwegmaatschappij het treinverkeer tussen Nieuwpoort en Diksmuide te verminderen. De exploitatie rendeerde niet. Men slaagde er in de maatschappij te overhalen niet ver te gaan. Er deden immers geruchten de ronde dat autobussen de treinen zouden vervangen. Doch op het einde van 1939 kwam er plots een mededeling - uit te voeren binnen 24 uur - dat de stoomtreinen zouden vervangen worden door autorails. Men zou minder personeel nodig hebben.

  Autorail

In 1938 had men in het station van Nieuwpoort tussen 15 en 16.000 pakken verse vis verzonden naar binnen- en buitenland, sprot, haring en andere waren niet inbegrepen. in 1938 kwamen 7.800 geladen wagens in het station binnen met ongeveer 100.000 ton, van allerlei aard koopwaren, ongeveer de helft voor uivoer.

De dienst tussen Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad zou verdwijnen, behalve tussen 15 juni en 15 september

Het is voldoende bekend dat in de vorige eeuw, jammer genoeg, enkel de Franstalige benaming als etiket voor de stationsgebouwen werd gebruikt. In 1910 kwam de 2-talige in voege, het was pas in de 30-er jaren dat de eentalige nederlandse benaming opdook.

De geschiedenis van de spoorlijn Diksmuide Nieuwpoort die net iets meer dan een eeuw overbrugt leeft momenteel nog in herinneringen.

Voor een verlenging van deze geschiedenis zorgde een besluit genomen op 18 juni 1990 om de oude spoorwegbedding om te vormen tot een recreatief wandel- fietspad genaamd "Frontzate". Voor de natuurliefhebber een verademing in een brok ongerept Westvlaams natuurschoon.