LAAGWATER

 

Tussen eb en vloed

Ik ben gelijk het tij
Wisselend van eb naar vloed
daarbij voel ik mij
soms slecht, vaak goed

De vloed voelt als macht
de eb geeft weer rust
in balans geeft dit kracht
en maakt volmaakt bewust

Soms is de vloedlijn mijn horizon voorbij
of is de eb te ver terug gegleden
deze momenten voelen niet goed voor mij
mijn vloedlijn ligt dan vol verleden

Het tij van gisteren is geleden
onbekend is het tij van morgen
NU beleef ik alleen het heden
in een moment zonder zorgen.

Tijs

 
fotostrip  

Eb en vloed is een beweging 'van het zeewater waarbij het water 'laag'en later 'hoog' staat.

Het tijdsverschil tussen twee opeenvol-gende laag- of hoogwater standen is 12 uur en 25 minuten.

Springtij en doodtij.

Wanneer de maan en de zon in een rechte lijn liggen, dus achter elkaar, dan wordt de Eb/Vloed beweging versterkt en spreken we van springtij of spring-vloed.
Wanneer de zon loodrecht staat op de lijn aarde-maan dan werkt de zon de getijbeweging tegen. We spreken dan van doodtij.
Het is dus de ene week doodtij en de andere week springtij.
Het Tijdstip en het niveau waarop de waterspiegel zich bij laagwater bevindt is elke dag anders en kan tot 1m50 verschillen. Het is merkbaar van op het strand tot in de achterhaven. Zie tabel.

Elke wandeling is anders, bewonder wat verdoken is bij hoog water en geniet ervan.

Een fotoreportage.