DE ZEEVAARTSCHOOL

DE NAUTISHE SCHOOL

De zeevaartschool is een van de vijf scholen afhangende van “Centre de Formation Navale” te Sint-Kruis-Brugge.
Tot 1959, was de opleiding van officieren en onderofficieren voor de brug en de zeelieden in een basin in de klasfotovoorhaven van Brugge en beschikte over het fregat “LVD Victor Billet”. Maar de zee was de ideale plaats voor navigatie. Zo heeft de Zeevaartschool zich ook gevestigd te Nieuwpoort in de gebouwen van de Artillerieschool en drie jaar later in de nieuwe gebouwen aan het dok.
De nautische school had de opdracht om theoretische opleiding te verstrekken aan marine reserve officieren dek, aan actieve en reserve kandidaten stuurman en aan de actieve en reserve zeelieden. Ze beschikten hiervoor over didactische installaties, ateliers en aanmeerplaatsen.

In de jaren zeventig diende de marinebasis als reser-vebasis. Er werd daar nog volop onderhoud gedaan op de slipway.

Jacques Vanlerberghe tijdens zijn dienstplicht van eind 1973 tot eind 1974 in de QM-AO (dat was aan de slipway).

collage foto's Vanlerberghe

In september 1981 had aldaar een speciale plechtigheid plaats naar aanleiding van het officiële en definitief afscheid van de nautische school. Na 23 jaar alhier te zijn gevestigd is die verhuisd naar de marinebasis te Zeebrugge.

De knopen niet geacht maar toch zeer belangrijk.

knopenkader
     
klaslokaal   knoop maken

Een belangrijke basis van de opleiding.

roeien 1  
 
roeien 2

Navigatie - koerszetten.

klas koersuitstelle   koeruitstellen

De opleiding voor de brug.

aan het compas   og de brug

buiten en binnenvaren van de haven