ZWEMPLAATSEN IN WATERLOPEN

Zemplaatsen te Nieuwpoort

kaart zwemplaatsen voor 1945  

1 Arkevaart net voor Kattesas

2 Kreek van Nieuwendamme

3 IJzer

4 Arkevaart

5 Brugsevaart

6 Veurnevaart

7 Noordvaart

Tot voor WOII was het eerste zwemplekje in de bocht van de Arkevaart net voor het Kattesas (kaartaanduiding 1).
Er was enige bewaking en Louis Double en Gerard Geryl waren er redders.

x

Louis en Jan Double waren IJslandvaarders.

Louis maakte 10 reizen.

Jan maakte 3 reizen

  Louis en Jan Double

zwemplek kreek

 

 

Na WOII was het zwemplekje gelegen in de 'kreke' maw. de Kreek van Nieuwendamme  ongeveer achter 't Visserke (kaartsaanduiding 2). Daar hebben veel Nieuwpoortenaren leren zwemmen. Er is op die plaats niet langer dan een jaar gezwommen.

 

 

zwemplek IJzer

 

 

Later ging men zwemmen in de IJzer, tegenaan de sluizen (kaartaanduiding 3). Af en toe ook in het Langgeleed tussen Pelikaanbrug en Arkevaart (kaartaanduiding 4). Dit waren echter geen officiële noch officieuze zwemplekken en er waren geen redders. Maar er moest toch gezwommen worden!

 

 

Nooit is gezwommen in de Brugse vaart (kaartaanduiding 5) of de Veurnevaart (kaartaanduiding 6), allicht wegens het scheepvaartverkeer.

Jongens van Ramskapelle en St.Joris gingen zwemmen in oa. de Noordvaart (kaartaanduiding 7).Toen Kamiel Pauwels (+), bediende op het stadhuis, rond 1950 de ‘Nieuwpoortse  Zwemvereniging’ oprichtte gingen de leden af en toe trainen in de Koolhofvaart bij de Koolhofbrug te Ramskapelle (gelegen buiten het gebied van de kaartaanduiding).

In de IJzer ter hoogte van 't Visserke, en dit rond 1950 de laatste oefenplek van 'De Vrije Zwemmers' van wijlen Willy Vermote.

zwemplek Langeliszwemplem koolhof

Omstreeks 1953 de inrichting van een 'officiëel' zwemplekje. Het was ingericht met kabines en een hellend (zand) vlak tussen de Kalkhovenbrug en de Stationsbrug waar nu net nieuwe overdekt zwembad te vinden is. Frans Aesaert, die 'knecht' was in de kolenhandel van burgemeester Fl.Geeraert, en tijdens de zomer minder werk had, was er redder.

officieel zwemplekje omstreeks 1953

Michel Vercoutter kan zich nog herinneren dat de maan- woens- donder- zater- en zondag daar gezwommen werd door mannen en de dins- en vrijdag door vrouwen.

Door de vervuiling van de waterlopen werd er niet meer in vaarten gezwommen en wachtte men op het nieuwe zwembad.

Het eerste ‘echte zwembad’ was een herbouwen van het zwemplekje. Het opende zijn deuren in 1960. Het was een bad van olympische afmetingen en werd zelfs eenmaal gebruikt voor de Belgische zwemkampioenschappen in het jaar 1966. Het ontwerp met berekeningen en al was van de hand van ingenieur Valère Steyaert (vader van ingenieur-architect Carl Steyaert - die veel villas in de Simli ontwierp, en verder ook het nieuwe stuk van Stella Maris, het verdwenen kultuurpaleis aan het loodswezen, alsook het appartementsblok Nereïden -, en grootvader van architecten Piet en Philippe Steyaert). De uitvoering is gebeurd door de technische dienst van de stad onder leiding van diensthoofd Pierre Provoost, die zijn carrière aan de stad begonnen was als politieagent. Burgemeester, ontwerper, werfleider en de rest van 't stad waren allemaal even fier over deze verwezenlijking!

Info Rudolf Siffer. 

De Vrije Zwemmers Nieuwpoort (vzn) werd opgericht in 1933.

De Vrije Zwemmers nieuwpoort 1945

In 1994 vierde de vereniging haar 60 jaar bestaan. In 2009 vierde de vereniging haar 75 jaar bestaan.

Vrije Nieeuwpootse zwemmers 60 en 75 jaar

Postkaarten

postkaart   postkaart
     
postkaart   postkaart
     
postkaart   postkaart
     
postkaart   postkaart