NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

HET NATUURRESERVAAT.

plan naturreservaatDe totale oppervlakte van het Natuurreservaat De IJzermon-ding beslaat ruim 130 ha, waarvan de helft bestaat uit duinen.

Het Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding werd opgericht bij ministerieel besluit van 3 maart 1999, houdende aanwijzing van de “IJzermonding” als Vlaams natuurreservaat, gepubli-ceerd in het B.S. van 9 april 1999.

Een natuurreservaat met een zeldzame rijkdom aan fauna en flora. Het zoete water van de IJzer, de enige rivier in België die rechtstreeks in de Noordzee uitmondt, vermengt er zich met het zilte zeewater.
Door de getijdenwerking heeft er zich een enig slikken- en schorrengebied gevormd, een ideale voedingsbodem voor een rijke variëteit aan bodemdieren zoals wormen, slakken, wieren, schelpen en kreeftachtigen.
Geen wonder dat waadvogels zoals de scholekster, de bonte strandloper en de wulp hier bij laag tij hun kost komen zoeken.
De voortdurende wisselwerking tussen zout en zoet water in de IJzermonding schept tevens een bijzondere biotoop, gekenmerkt door zoutminnende planten zoals de zeekraal, de zeeweegbree en de lamsoor. Om hiervan tevolle te genieten is een geleid bezoek de ideale manier.
Tijdens de maanden juli en augustus organiseert Natuurpunt geleide wandeling doorheen het gebied dat niet vrij toegankelijk is. Een nederlandstalige gids vertelt u meer over de grote vogel- en plantenrijkdom en het natuurontwikke-lingsproject 'Plan Zeehond'.

Het waterniveau schommelt tussen 4 en 5 meter. Het niveau kan sterk beinvloed worden door wind en golven.
getijden tabel klik hier

schets slikken en schorren Slikken overspoelen bijna dagelijks, waardoor ze grotendeels onbegroeid blijven. Vogels zijn sowieso verzot op de natte mozaieken. Bij laag water vliegen ze af en aan voor een waaier aan lekkere hapjes: de kleine beestjes die slikke bodems zo talrijk bewonen.

Schorren zijn de plaatsen die boven het normale hoogwaterpeil liggen. Ze overstromen daardoor slechts af en toe, bij springtij. Op termijn vormen ze een dichte jungle van kreken en beekjes.

 

infobord toegang strand

Het resevaat strekt zich uit vanaf zee tot aan de jachthaven.

Het gedeelte strand en duinen is enkel toegankelijk voor wandelaars. Honden aan de leiband.

De duinenstrook en het ex-militair domein zijn niet toegankelijk. De wandelweg naar de vuurtoren er tussenin gelegen is wel toegankelijk voor wandelaars.

Het natuurdomein zelf is enkel toegankelijk tijdens geleide bezoeken.

De zuidelijke helft van het IJzermondecomplex is sinds 17 oktober 1999 een speciale beschermingszone voor vogels.

De wandel- fietsweg rond het gebied heeft verscheidene uitkijkpunten met in het zuidelijke gedeelte een getijdenpoel en de kijkhut "De Zeehond".

De Kreek Van Lombardsijde is enig.

Het domein is voorzien van talrijke info borden.

infobord veel voorkomende watervogels in het domein
infoborden

Info over de bereikbaarheid van het domein klik hier

De foto's gebruikt in de rubrieken zijn genomen met een eenvoudige digitale fototestellen en een maximale zoom 10x. Een verrekijker vergroting 8 is reeds zeer nuttig.

pdf: Beheerplan VRR IJzermonding www.vliz.be/imisdocs/publications/117903.pdf