HURLEBISE

Hurlebise

oude postkaart - baders + white residence+ hurlebise

De naam “Hurlebise” is een samenvoeging van “Hurle” + “Bise”. “Hurle” betekent brullen, huilen, “Brise” betekent een noordoostenwind.

collage 3 postaarten periode voor 1914

Hurlebise vernield in 1917

Villa Hurlebise vernield in 1917.

Heropgebouwd

De villa “Hurlebise” is een ééngezinswoning opgetrokken tijdens de jaren 1920 in opdracht van de heer Claeyssens ter vervanging van de vooroorlogse villa die werd opgetrokken door een familie uit Wambrechies in 1868. In 1939 werd een kleine wijziging aangebracht aan de westgevel (kant Koning Albert I-laan). De oculus links van de garage werd vervangen door een deuropening.

villa Hurlebise

Historische waarde

De villa “Hurlebise” is samen met de reeds beschermde villa Crombez (Barkentijn) en de White Residence een unieke getuige van het elitair toerisme te Nieuwpoort-bad. Deze badplaats gesticht ca. 1864, diende volgens de eigenaar van deze duinenstrook, Benjamin Crombez (Doornik) uit te groeien tot exclusief vakantieoord met aristocratisch karakter, afgestemd op elitair publiek. De vooroorlogse villa paste volledig in deze aristocratische sfeer.

De villa werd wederopgebouwd tijdens het interbellum, (interbellum is een uit het Latijns afkomstig woord dat letterlijk 'tussen oorlog' betekent). Hiermee wordt dan ook de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bedoeld) toen de badplaats nog zijn exclusief karakter bewaarde.

Een hoekhuis in de Lombardsijdestraat is gebouwd in neobarok met art deco-invloed (cfr. tegelfriesje in de noordgevel). Contrastrijke opbouw van de gevel: arduinen sokkel met kelderraampjes, de onderbouw van de eerste bouwlaag in bleke zandsteen, de bovenbouw in gele baksteen. Mansardedak met grote dakkapellen (barokke vleugelstukken- en kleine segmentboogramen). Overige ramen en portalen korf- en steekboogvormig. Fraaie korfboogdeur met art decobeglazing in een verdiept portaal. Decoratieve hoekpartij met , van onder naar boven, de imitatie van een scheepsboeg, de naam "hurlebise", een gebogen erker, een balustrade met halfreliëf, een dakvenster, een oeil-de-boeuf en een gebogen fronton.

inkom   inkomdeur   scheepsboeg

In 1946 werd Henriette Beele huishoudster

Ze woonde op het gelijkvloers met haar gezin. Ze beschikte over een living, een keukentje en een slaapkamer. Henriette was niet de enige huishoudster van de familie Marcy. Op de bovenverdieping woonde Blanche.

Op dat ogenblik was villa Hurlebise eigendom van meneer Louis Marcy en zijn vrouw en van zijn zus mademoiselle Marcy, ook wel ‘Ma Tante’ genoemd. Zij leefden samen op de 1ste verdieping. Op de 2de verdieping woonde Louis’ zoon Gerard Marcy met zijn vrouw Yvonne en hun zoon Louis Marcy (genoemd naar zijn grootvader) met zijn vrouw Jacqueline en later ook hun vier kinderen: Anne, Gérard (ook genoemd naar zijn grootvader) Elisabeth en Damien.

Wat ik me nog herrinner van uit mijn jeugd, is het bestaan van een tunnel. Die liep van in de kelder van villa Hurlebise naar de bunker op het Hendrikaplein. Het is zelfs zo dat we gedurende een bepaalde tijd ons niet goed voelden en dikwijls hoofdpijn hadden. Later bleek dat te komen door gasontsnappingen uit de bunker die via de tunnel in de kelder terechtkwam, zegt Ckristine dochter van Henriette.

  bunker op het hendrikaplein

Bescherming

In het voorjaar 2004 werd dit gebouw op de lijst gezet voor bescherming.

hurlebise 2004

Het gebouw is beschermd als monument sinds 16-08-2005

Het gebouw is vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 05-10-2009

Restauratie

In 2008 wilde de toenmalige eigenaar het gebouw een nieuwe bestemming geven, het was op dat moment nog een eengezinswoning. Het plan was er vier appartementen te realiseren en in de kelder een garage voor vijf auto’s te vestigen. Maar begin 2010 meldt de schepen van Nieuwpoort “We vernamen dat de eigenaar van het pand de intentie heeft om deze prachtige villa te verkopen. We hebben geen moment getwijfeld om bij het aankoopcomité een schattingsverslag aan te vragen. Dat is de eerste stap in de procedure voor een mogelijke aankoop. Het gebouw is zowel aan de buitenkant als binnen beschermd, wat betekent dat we voor renovatie aanspraak kunnen maken op aanzienlijke subsidies.”

Verkocht

Hurlebise is in 2010 aangekocht door stad Nieuwpoort voor 1,1 milioen euro.

Het pand staat leeg (2010) in afwachting van een verbouwing. De bedoeling de dienst Toerisme er te huisvesten, maar het proces zal nog wel een jaar of vijf in beslag nemen.

Beaufort04

Tijdens Beafort04 in 2012 is het gebouw toegankelijk voor het publiek.

infobord over kunstenaar Nedko Satako

Kunstenaar Nedko Solakov

Kunstenaar Nedko Solakov is door het lege en uitgewoonde gebouw gestruind en heeft wat hij zag becommentarieerd in zinnen die hij ter plekke neerpende. Het worden ‘ironische kritieken op de maatschappij en kunstwereld in ontwapenende tekeningen en teksten’ genoemd.
Beaufort: ‘Solakov verwijst in zijn commentaar graag naar bekende maatschappelijke en (kunst)historische figuren. Wie hen niet kent, mist helaas de sterkte van zijn kritiek.’

Nedko Solakov (1957, Bulgarije)

Nedko Solakov is internationaal gezien een van de belangrijkste kunstenaars uit Bulgarije. Diverse malen vertegenwoordigde hij zijn land op internationale tentoonstellingen en biënnales. Solakov is bekend van zijn schijnbare grote leegruimtes, waarin je na nauwkeurig zoeken kleine handgeschreven teksten kunt vinden.
Sinds het midden van de jaren negentig becommentarieert Nedko Solakov in talrijke installaties de kunstwereld met haar meesterwerken, verzamelaars, museumdirecteuren en tentoonstel-lingsmakers. Solakov is bekend van zijn schijnbare grote leeg-ruimtes, waarin je na nauwkeurig zoeken kleine handgeschreven teksten kunt vinden. (citaat van Kunstkanaal)

“Zijn fantasie en humor stelden Nedko Solakov in staat om te ontsnappen aan de officiële greep op de kunst van het Bulgaarse communisme. Eén van zijn meest gebruikte methodes was de personificatie: hij deed alsof de dingen om hem heen gedachten en gevoelens hadden – als de fantasie wordt buitengesloten uit de kunst, vindt die wel haar weg naar het alledaagse leven. Dit leverde hem eindeloze verhalen en beelden op die buiten het officiële kunstcircuit commentaar gaven op het regime. Ook na de val van het communisme bleef hij gebruik maken van het alledaagse om zijn zeg te doen over de kunst[wereld] en de maatschappij. Opvallend daarbij zijn de spitsvondige en tegelijk ontwapenende teksten; Solakov spreekt de toeschouwer aan en nodigt hem uit tot een dialoog met zijn werk.”  (citaat van www.muhka.be)

collage teksten kunstenaar

collage tekst kunstenaar Nedko Satako

Bezoek aan de villa

Hurlebise langs de Lombardsijdestraat

Verwelkoming en info

  inkomdeur - traphal   onthaal

Traphall

trap   trap   trap

Gelijkvloer

collage foto's gelijkvloers

Eerste verdiep

collage foto's eerste verdiep

Tweede en bovenverdiep

collage derde verdiep en erboven

Kelder

collage foto's kelder

Pers

Het Nieuwsblad, 16 januari 2014

er komt geen dienst van toerisme in Hurlrbise

***********************************************************************************************************************************

Toerismekantoor verhuist van Villa Hurlebise naar pastorie

Het nieuwsblad 16/01/2015 om 03:00 door vln

hurlebise
Nieuwpoort verkoopt de beschermde villa Hurlebise die het in 2010 nog voor 1,1 miljoen euro aankocht. Foto: vln

De stad stapt af van zijn plannen om in Villa Hurlebise het toerismekantoor onder te brengen. Dat komt nu in de pastorie.
Het stadsbestuur kocht nochtans in 2010 voor 1,1 miljoen het beschermde gebouw op de hoek van de Lombardsijdelaan en de Albert I-laan aan van de heer Marcy uit Brussel met die bedoeling. De man was toen zeer gecharmeerd door de intentie van het stadsbestuur om het gebouw, een van de mooiste in de badplaats, niet alleen zijn oorspronkelijke grandeur terug te geven, maar ook te opteren voor een openbare functie ervan. Dat gaat dus niet door en dat heeft zo z'n redenen, legt burgemeester Roland Crabbe (CD&V) uit.
‘Het blijkt niet eenvoudig te zijn om binnen een respectabele tijdspanne de nodige overheidssubsidies te krijgen voor een dergelijk ingrijpend project. Met het vertrek van de pastoor in Nieuwpoort-Bad komt de pastorie op de hoek van het vernieuwde Leopoldplein en de Albert I-laan vrij. Het gebouw is zeer centraal gelegen en is helemaal gerenoveerd. Die investering is dus niet meer nodig. We zullen hier dus alleen de inrichting moeten aanpassen aan de noden van een modern en efficiënt toerismekantoor’, zegt de burgemeester.
Het stadsbestuur zal de Villa Hurlebise nu te koop aanbieden. ‘We willen hier in de eerste plaats recupereren wat we voor het gebouw betaald hebben en voor de reeds gemaakte ontwerpkosten. Die waren echter niet hoog. Ik schat de minimum instelprijs op zo'n 1,2 miljoen euro’, besluit de burgemeester.

***********************************************************************************************************************************

HLN - NIEUWPOORT 15/10/2015 - 04u15

Villa Hurlebise staat te koop

hurlrbise
Nieuwpoort verkoopt de beschermde villa Hurlebise. - PVBN

Villa Hurlebise in Nieuwpoort staat te koop voor 1.430.000 euro. Tot 31 januari 2016 kan je op afspraak het beschermde pand op de hoek van de Lombardsijde- en de Albert I-laan bezoeken om een bod te doen.
De stad Nieuwpoort had het gebouw in 2010 aangekocht om er het nieuwe toerismekantoor van Nieuwpoort in onder te brengen. Dat gaat niet door omdat het niet evident was om binnen een redelijke termijn de nodige overheidstoelagen te ontvangen. Waarnemend burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V): "De stad heeft het gebouw aangekocht voor 1,1 miljoen euro. Een studiebureau ging op ons vraag na welke herstelwerken er moesten gebeuren. Daarna is de minimumverkoopprijs vastgelegd op 1,43 miljoen euro."

Alle gegevens en foto's vind je op de stedelijke website www.nieuwpoort.be. Wie het pand wil bezichtigen kan een afspraak maken via het nummer 058/22.44.60. Samen met de White Residence is villa Hurlebise beeldbepalend voor het commercieel centrum van Nieuwpoort-Bad. Er zijn verschilende art-nouveauversieringen, zoals de gekrulde sokkel en de versteende beplanting waarboven het opschrift 'Hurlebise' staat. Het nieuwe toerismekantoor zal nu ingericht worden in de pastorie van Nieuwpoort-bad. Dit gebouw ligt centraal op de hoek van deALbert I-laan en het Leopoldplein. (BPM)

***********************************************************************************************************************************

KW 1 juli 2016

persartikel

***********************************************************************************************************************************

krant niet gekend

pers

***********************************************************************************************************************************

HLN - NIEUWPOORT 17/03/2016 - 02u39

Vallende brokstukken aan Villa Hurlebise

hurlebise

De brandweer haalde de loszittende brokstukken weg. - Foto PVBN

De Nieuwpoortse brandweer is gisteren tegen de middag richting Nieuwpoort-bad getrokken naar Villa Hurlebise om te voorkomen dat nog meer brokstukken van de villa naar beneden zouden vallen.
Een aantal kleinere stenen waren al op het trottoir terecht gekomen. Omwonenden vreesden dat er nog meer brokstukken zouden naar beneden vallen. De brandweer deed het nodige. Een nadarafsluiting moet voorkomen dat voetgangers nog in de gevarenzone lopen. Waarnemend burgemeester Geert Vanden Broucke laat weten dat er dringend werk zal worden gemaakt van de nodige instandhoudingswerken.

De stad Nieuwpoort kocht de villa in 2010 voor 1,1 miljoen euro met de bedoeling om er het gloednieuwe toerismekantoor in onder te brengen. Omdat bleek dat het niet evident was om binnen een redelijke termijn de nodige overheidstoelagen te verkrijgen, werd uiteindelijk besloten om toch van het plan af te zien en het gebouw opnieuw te verkopen. De kosten voor het studiebureau die al werden betaald door de stad worden doorgerekend aan de nieuwe koper. De vraagprijs is 1,43 miljoen euro. (BPM)

**********************************************************************************************************************************

KW 10 januari 2018

pers

KW 15 juni 2018

pers kw 15 juni 2018

plaatsen stelling voor de dakverniewing

Aanvang dakwerken half oktober 2018

aanvang dakwerken

Toestand renovatie 21 mei 2020

renovatie 25 mei 2020   renovatie 25 mei 2020

pers HLN 20210528

pers HLN 20210528

pers HLN 2021-09-10 hurlebise

HLN 2021-09-10

Toestand renovatie 20 juni 2021

collage toestand renovatie 20 juni 2021

Villa Hurlebise

De plannen om van Villa Hurlebise in Nieuwpoort-Bad een huis voor de toerist te maken, liggen al lang op tafel. De provinciale subsidie is dan wel binnen, het is nu nog wachten op een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. Het toerismekantoor van het Hendrikaplein zal naar daar verhuizen. Via de oude garage van de villa kom je binnen in het onthaal langs een gang waar je kalendertips meekrijgt. Op de eerste verdieping wordt een polyvalente ruimte ingericht. Daar kunnen bijvoorbeeld gidsbeurten starten. Er is eveneens ruimte voor stadskantoren voor de eigen medewerkers. Tot slot wordt het verhaal van de familie Claessens, de oorspronkelijke bewoners van de villa, verteld via een podcast.

pers HLN 08-11-2021

per hln 2022-03-23

pers KLN 2022-03-23

Geraadpleegd:
Nieuwpoort uw stad nr. 7 juli aug 2005
Nieuwpoort uw stad nr. 4juni 2011 - Mensen van bij ons
Nieuwpoort-Bad vroeger en nu - Lucien Billiet
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/16619
het internet
pers