SIMLIDUINEN

WIJZIGING

Eind 2021 is aangevangen met de werken voor 'Open en beter toegankelijke Siljiduinen'.

De uitvoering van de werken brengen een grootte wijziging van toegang en indeling. De opmaak 2020 (zie verder) is enkel nog een document van de toestand 2020 - 2021.

infobord werken

  pers werken simliduinen HLN 12/11/2021

Plan SIMLIDUINEN

De omheinde Simliduinen telt vijf toegangen.

Talrijke wandelpaden aangeduid met paaltjes en kleurtop zijn terug te vinden op het plan.

Op een afstand van 100 meter de tramhalte Sint-Bernardusplein is inkom naar de langste wandelweg.  Paaltjes met blauwe kleurtop, brengen u naar het uitkijkplatform op hoge duin.

 

OPMAAK 2020 - 2021

 

Tot 2024 waren geen uitgestippelde wandelpaden.

Verwaarloosde duinen worden natuurgebied

plan ligging simliduinenDe Simliduinen in Nieuwpoort-Bad worden een volwaardig natuurgebied. De Vlaamse regering heeft het grootste deel van het 30 hectare grote domein, dat er jarenlang verwaarloosd bijlag, eindelijk kunnen aankopen.
Het was grootgrondbezitter Henri Crombez die het Nieuwpoortse duinengebied, toen ruim 90 hectare groot, verkocht aan de Brusselse nv Simli (Société Immobilière du Littoral). In de jaren zestig begon de verkaveling ervan en werd er een residentiële wijk gebouwd.
De nog niet bebouwde Simliduinen, dertig hectare groot en gekend als Simli III, maakten veertig jaar lang het voorwerp uit van een juridische strijd tussen de toenmalige eigenaars, die het gebied wilden verkavelen, en de overheid. Die strijd werd in het voordeel van de overheid beslecht: de resterende duinen bleven erkend als natuurzone.

De Simliduinen in Nieuwpoort met oppervlakte 29 hectare – zo genoemd naar de nabijgelegen villawijk – vormen onderdeel van een grootschalig natuurherstelproject in de IJzervlakte en zijn beschermd, zowel door het Vlaamse duinendecreet als door verschillende Europese richtlijnen.

Het duinengebied, wordt in het noorden begrensd door de Elisalaan, in het oosten door de villawijk Simli, in het zuiden door een recreatieverblijf langs de Louisweg en in het westen door de Kinderlaan.
Ter hoogte van de Elisalaan en de Kinderlaan worden middelmatig vochtige duinen weergegeven.

Op de topografische kaart van 1870 worden de duinen nog als aaneengesloten gebied weergegeven. Rond de eeuwwisseling wordt begonnen met de ontginning van het gebied en worden woningen aangelegd, eerst dicht tegen de zee, later ook dieper in de duinen.

Op de topografische kaart van 1933 is het wegenpatroon van de Simliwijk reeds afgebeeld, maar woningen zijn nog schaars. Ook op de kaart van 1960 is de bebouwing hier nog niet zo sterk uitgebreid. De meeste woningen tegen het hier beschreven duingebied dateren dan ook uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Het duinengebied, gelegen tussen de verschillende woonwijken, is daarmee een restant van een ooit veel uitgestrekter duinengebied.

Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (ANB)

Het beheerplan voor de Simliduinen werd op 23 april 2019 goedgekeurd door de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dit plan is een uitgebreid document waarin het duurzaam beheer en de recreatieve inrichting van het natuurgebied voor de komende 24 jaar bepaald wordt.  Met de aanleg van het MTB-pad wordt gestart met de recreatieve uitbouw van het gebied.

collage mauntainbikepadSamen met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, zal de stad Nieuwpoort een nieuw mountainbikepad uitzetten in de Simliduinen. Tussen de Louisweg en de Kinderlaan zullen de boswachter en medewerkers van de sport- en groendienst van Stad Nieuwpoort het traject vrijmaken en de nodige infoborden voorzien.

Stuctuurplan Bos- natuurgebied: Lenspolder - Zelete - Nieuwpoort - Koksijde pdf link

Kartuizerduinen Procincie West-Vlaanderen Gemeente Nieuwpoort Rup pdf link

Veiligheid verhoogt

Door de wildrecreatie van de talrijke mountain-bikers in de Simliduinen zijn er vaak gevaarlijke situaties met wandelaars op de smalle paadjes. Hierdoor is een scheiding van wandelaars en mountainbikers nodig. Met de aanleg van dit mountainbikepad kunnen beide groepen recrean-ten in alle rust en zonder gevaar het duinenge-bied bezoeken of met de fiets doorkruisen.
Schepen van Sport Bert Gunst reageert opgetogen: “Uit dit plan blijkt dat natuur en sport perfect combineerbaar zijn. Dankzij een uniforme mountainbikeroute in de Simliduinen kunnen mountainbikers nu nog meer genieten van de prachtige omgeving en dit met respect voor de natuur.

Opgelet

Het mountainbikerspad is niet breed. Door bochten, heuvels en beplanting is het zicht beperkt. Het gebruik in beide richtingen kan aanrijding veroorzaken.

Topnatuur en recreatie hand in hand in de Simliduinen

Momenteel worden ook de plannen voorbereid voor de verdere inrichting van dit duinengebied. Zo komen er ook wandelpaden, een uitkijkpunt en een speelzone. Om de waardevolle duingraslanden alle kansen te geven, zullen op termijn ook schapen en andere grazers worden ingeschakeld. Daarvoor worden later ook rasters geplaatst” laat boswachter Guy Vileyn weten. 
De Simliduinen maken deel uit van het NATURA 2000-netwerk van Europees beschermde topnatuur. Om deze natuur een handje te helpen zullen tijdens de werken ook bijkomende struiken en bomen worden verwijderd en zal er gegraven worden om ruimte te bieden voor vochtige duinpannes, poelen en drogere duingraslanden.

Wandeling

Langs paadjes klauteren duinen op en af trok van panne naar panne. Sommige paadjes zijn smal en sterk begroeid met stekelegge planten en niet aan te raden zonder bescherming. Alternatieven paadjes genoeg.

De foto's van de wandeling zijn opgenomen eind februari 2020.

Toegang

plan toegangen simliduinentoegang A
A - wandelaars en mountainbikers - Kinderlaan

toegang B

 

B - De toegang ligt over het mountainbikerspad zichtbaar vanaf de Kinderlaan (het is geen zuivere toegang)

 

toegang simliduinen C en D
C - wandelaars en moutainbikers - Louisweg D - wandelaars

Wandeling april.

Wandeling vanaf toegang D tot toegang A

collage wandelig gestart ingang D

collage simliduinen D1

toegang simliduinen D2

Wandeling vanaf toegang C tot toegang B (westkant Simliduinen)

collage wandeling toegang C naar B
collage wandeling toegang C naar B

Op de laatste foto is de toegang voor wandelaars te zien, deze is gelegen voor het mountainbikerspad.

Wandeling mei.

collage bezoek 25 mei

Wandeling juni.

collage wandeling juni 2020

Wandeling julie.

collage wandeling julie

Wandeling augustus - september.

Collage zichten augustus - september

collage bloemen

Vroeg in de voormiddag een rustige vlinder.

collage vlinder

Natte morgen de slakken zijn actief.

collage slak

geraadpleegd:
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (ANB)
pers
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301971
Universiteit Gent - Instituut voor natuurbehoud