GESCHIEDENIS BIBLIOTHEKEN TE NIEUWPOORT

Geschiedenis van de bibliotheken te Nieuwpoort

2003 - 2015

2003

bibliothecaris Evrlinne De Pauw  

Evelyne De Pauw


Bibliothecaris vanaf 03/03/2003.

aantal leners: 2725 (aantal leden 4109)
aantal uitleningen: 92.616
collectie: 30.425 (10511 jeugdboeken, 19914 boeken voor volwassenen)
aantal openingsuren: 20

2004

Oktober
In oktober wordt voor het eerst een verwendag gehouden. Tijdens de openingsuren worden de lezers onthaald met een hapje en een drankje. Om 14.00 uur is er een rondleiding achter de schermen.

aantal leners: 2940
aantal uitleningen: 94.131
collectie: 34.107
aantal openingsuren: 20

2005

standbibliotheek  

Juli - Augustus

Hendrikaplein - Zeedijk
Eerste uitgave van de Strandbibliotheek.

aantal leners bibliotheek: 3363
aantal uitleningen bibliotheek: 95.538
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 3949

2006

Het probleem van waterinsijpeling in de Nieuwpoortse bibliotheek sleept al vijf jaar aan en lijkt maar niet opgelost te raken. Via de glazen lichtkoepel in het dak van het bibliotheekgebouw druppelt er bij regenweer steevast water binnen en onlangs werd ook een waterlek boven de balie vastgesteld.”

Activiteiten:

aantal leners bibliotheek: 3763
aantal uitleningen bibliotheek: 94.580
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 7273

2007

Viering tienjarig bestaan bibliotheek in de Kokstraat met tentoonstelling “Van de oude stempel: geschiedenis van de bibliotheken te Nieuwpoort, Ramskapelle en Nieuwpoort-Bad” (van 27/04 t.e.m. 30/06) en theatervoorstelling “De man van taal” (Wim Geysen).  

'Van de oude stempel'

Bordje rechts naast de inkomdeur van ’t Kasteeltje: de witsteen plaat (“bibliothèque Monnié”) overdekt door blauwsteen versie “Stedel. Academie voor muziek en woord  - Kultuurhuis”

aantal leners bibliotheek: 3890
aantal uitleningen bibliotheek: 92882
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 9725

2008

Februari
De stadsbibliotheek organiseert in teken van de Jeugdboekenweek tal van activiteiten over “Mooi”.
juni
Vanaf juni 2008 stapt de stedelijke bibliotheek in het provinciale bibliotheeksysteem (PBS). Dat zal onder meer de mogelijkheid geven om via de catalogus van de bib te zien wat er in alle op het PBS aangesloten bibliotheken aanwezig of uitgeleend is.
Oktober
In het kader van de bibliotheekweek organiseerde de bibliotheek op zaterdag 11 oktober een verwendag voor de trouwe klanten.
November
Tot 15 november kon men in de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling over ‘Oude menukaarten bewonderen. Dit initiatief in teken van de cultuurdagen met thema ‘Cultuur smaakt’ werd op touw gezet door de Vrienden van het Patrimonium van Nieuwpoort. Dit was trouwens één van de originele invalshoeken van een resem activiteiten die het thema behandelde. (toneel, dans, muziek, film, kunst…) *

aantal leners bibliotheek: ----
aantal uitleningen bibliotheek: 95206
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 8572

2009

Verbouwingen:

Balie tot 2009

Sinds 1997 is de bibliotheek gehuisvest in de Kokstraat. Aan de balie hadden we geregeld last van waterinsijpeling. Ook rond de erker was er wateroverlast, waardoor er een koepel opgetrokken werd boven op de erker. De erker stond er leeg bij.

2009 : Aangezien de bibliotheek voortdurend kampt met plaatsgebrek, wordt de erker afgebroken. Op die plaats komt er een nieuwe balie. De ruimte van de huidige balie zal benut worden om een nieuwe afdeling in onder te brengen.

 

 

Februari
Maandag 16 februari was de uiterste dag van inzending van 'liefdesverklaringen' waarmee de cultuurdienst tijdens de Week van de Amateurskunsten (24 april tot 10 mei) een tentoonstelling zal oprichten in de bibliotheek.
April - Mei
Van 25 april t.e.m. 17 mei tentoonstelling over liefdesbrieven en SMS-berichten.
Juli
De strandbibliotheek opende op 1 juli terug haar loket op de zeedijk aan het Hendrikaplein.
Oktober
Vanaf 5 oktober wijdde de bibliotheek in het kader van de 'Nieuwpoortse gewrochten' bijzondere aandacht aan uitzonderlijke boeken over de Nieuwpoortse visserij. De Heer Mario Vercoutter vertelde het verhaal van twee Nieuwpoortse rederfamilies t.t.z. "Genealogie familie Legein: de visserij" en "De familie Vercoutter: meer dan een eeuw visserij". De tentoonstelling loopt tot 4 november.
Op zaterdag 10 oktober vond de jaarlijkse verwendag plaats in stedelijke bibliotheek; dit was een uitgelezen moment om te komen 'spelen’ en kennis te maken met de eerste verbouwingswerken. De tweede fase werd gestart eind oktober. Dan werd een nieuw plafond aangebracht boven huidige balie.
Tijdens de Cultuurdagen pakte de bibliotheek uit met een tentoonstelling rond het leven en werk van Emile Olievier. Hiermee legde de bibliotheek de schakel naar de erfgoedcollectie waarbij het de bedoeling is om informatie over (oud)-Nieuwpoortenaars beter bekend te maken.
November
Op vrijdag 13 november vond om 20 u in de bibliotheek de officiële opening plaats van de tentoonstelling rond de schilder en fotograaf Emile Olievier (0 25/08/1878 te Lo - =  0810211954 te Nieuwpoort). Met deze tentoonstelling legde de bibliotheek de link naar de erfgoedcollectie, waarbij het o.m. de bedoeling is om info over mensen uit Nieuwpoort te ontsluiten en bekend te maken. Deze tentoonstelling loopt tot 12 december.

aantal leners bibliotheek: 3476
aantal uitleningen bibliotheek: 89546
aantal leners strandbibliotheek: 1234
aantal uitleningen strandbibliotheek: 8406

2010

Bibliotheekteam

biblotheekteam
van LnR Isabelle Louwye - Chantal Bekaert - Evelyne De Pauw (bibliothecaris) - Maja Vanmalderen - Rita Kyndt Mireille Huyghebaert

Februari
Tijdens deze maand februari liep in de bibliotheek, in het kader van ‘Nieuwpoortse gewrochten, een ten-toonstelling over Karel-Romaan en zoon Karel-Lodewijk Berquin.
April
Op zondag 25 april vond in de bibliotheek de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse heksentekenwedstrijd voor Nieuwpoortse scholen. Dit jaar namen 93 leerlingen aan deze wedstrijd deel.

Mei

afiche boekendienst aan huis  

In mei startte Boekendienst aan Huis. De bibliotheek start een gratis dienst voor mensen die omwille van leeftijd, handicap of ziekte niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen. Vrijwilligers halen de boeken op en brengen nieuwe bij de lezer aan huis.

Juli - Augustus
Tijdens de zomermaanden kon men twee tentoonstellingen bewonderen in de stedelijke bibliotheek. De “Nieuwpoortse gewrochten” belichtten het heksenverleden van Nieuwpoort, het bijgeloof van de bevolking in de 17de eeuw en de angst voor de hekserij. De tentoonstelling “Tussen kaai en boek “ was een eerbetoon aan al de Nieuwpoortse vissers die hun kost, in soms onmenselijke omstandigheden, op zee verdienden. Boeken uit de regiocollectie, foto’s en artikels vertelden over het verhaal van de visserij en de Nieuwpoortse haven.
Oktober
Jaarlijks houdt de bibliotheek in de maand oktober, in het kader van de bibliotheekweek, een verwendag.
De verwendag gaat door op zaterdag 16 oktober. Dit jaar wordt voor Nieuwpoort een feesteditie omdat wij de opening van de nieuwe afdeling met dvd’s laten samenvallen met de verwendag.

Bibliotheekteam op de verwendag

bibliotheekteam op de verwendag

Kabouter Lui kwam de kleintjes vermaken.
Er was  een tentoonstelling over de vroegere cinema’s in Nieuwpoort.
Het personeel en de vrijwilligers hebben zich in een filmpersonage verkleed. Er werden eveneens Hollywood-decorstukken gehuurd .
Voor de promotie werd een oldtimer ingezet, geheel in de stijl van het thema terwijl “bodygards”  bij de voordeur post hadden gevat. Een oude promotiefilm over Nieuwpoort werd vertoond.
In het weekend van 31 oktober werd het bronzen kunstwerk ‘Lente’ gestolen dat sinds een 2-tal jaren het H. Geeraertplein sierde. Het werk werd losgetrokken van de stenen sokkel waarbij het onderste stukje van het kunstwerk bleef zitten. ‘Lente’ maakte deel uit van de biënnale ‘Kunst rond de Torens’ – editie 2006. Het is van de hand van de Torhoutse kunstenaar Jeffie Devriese die het naderhand aan de stad schonk. Het werk prijkte in de stedelijke bibliotheek.
December
Tot 11 december kon men in de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling bezichtigen met werken van Michel (Rik) Bollin (°1925 te Leuven–+1997 te Nieuwpoort)

aantal leners bibliotheek: 2918
aantal uitleningen bibliotheek: 90001
aantal leners strandbibliotheek: 1303
aantal uitleningen strandbibliotheek: 8432

2011

Februari - Maart
Van 17 februari tot eind maart liep in de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling waarin de architectuur van enkele Nieuwpoortse gebouwen werd belicht.
Mei
Vanaf 6 mei werden in de stedelijke bibliotheek werken in de kijker gezet over het natuurschoon in Nieuwpoort.
juli - Augustus
Aan de hand van oude foto’s en postkaarten werd tijdens de tentoonstelling ‘Nieuwpoort vroeger en nu tijdens de twee zomermaanden in de stedelijke bibliotheek een beeld geschetst van hoe Nieuwpoort-stad er vroeger uitzag.

collage 4 postkaarten van de markt

Ook dit jaar bevond de strandbibliotheek zich op de zeedijk.
In de reeks “Nieuwpoortse gewrochten” liep tot 5 oktober in de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling waarin het werk van Kamagurka, pseudoniem van Luc Zeebroek, werd belicht.
Oktober
Op zaterdag 15 oktober kon men in de bibliotheek tijdens de verwendag een bladwijzer laten signeren in kalligrafie, was er kinderanimatie, kon men wenskaarten laten maken en het boek van Ivan Adriaenssens “Afspraak in Nieuwpoort” laten signeren. Het levende standbeeld van “Erasmus” sloeg ons de ganse tijd in stilte gade.
In het kader van de Nieuwpoortse Cultuurdagen met als thema ‘De visserij’ organiseerde de bibliotheek een tentoonstelling met werken van Emile Fryns. De expo liep van zaterdag 5 november tot zaterdag 10 december.

aantal leners bibliotheek: 4055 (Dvd afdeling werd geopend)
aantal uitleningen bibliotheek: 104890 (Dvd afdeling werd geopend)
aantal leners strandbibliotheek: 1007
aantal uitleningen strandbibliotheek: 5918

2012

Januari
De openingsuren van de stedelijke bibliotheek zijn gewijzigd. De bib zal voortaan ook op maandag open zijn; op vrijdagavond gaat de bib om 19 u dicht i.p.v. om 20 u.    Het aantal openingsuren wordt uitgebreid van 20 naar 24 uren per week.

  voormiddag  namiddag aantal uren
maandag   10-12     2
dinsdag  10-12  16-19  5
woensdag    14-19   5
donderdag   16-19   3
vrijdag       10-12  15-19   6
zaterdag    9-12    3
      totaal 24

Februari
Tot 2 februari werd in de bib een tentoonstelling opgezet over de Nieuwpoortse burgemeesters.  Zo leerde de bezoeker hoe in de loop der eeuwen Nieuwpoort geleid werd door een kasteelheer, een baljuw en uiteindelijk door een burgemeester.  Sinds de Belgische onafhankelijkheid volgden 17  burgemeesters elkaar op.  De meeste boeken die werden tentoongesteld kunnen ook worden uitgeleend.
Van 2 februari tot 8 maart liep in de reeks ‘Nieuwpoortse Gewrochten’ in de bibliotheek een tentoonstelling over hoe de haven en de havengeul er toen bij lag en hoe het er nu uitziet. Aan de hand van foto’s en tekst geeft Friede Lox uitleg bij deze metamorfose. Friede Lox is trouwens de auteur van het in 2002 verschenen werk ‘De haven van Nieuwpoort: een belevenis’. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.
Bibliotheekassistente Chantal Bekaert kreeg twee jaar geleden de opdracht om een nieuwe service van de bibliotheek op te starten. Men vatte het initiatief op een boekendienst in het leven te roepen om mensen op vrijwillige basis, ouderen of zieken, die tijdelijk of permanent moeilijk te been zijn, van leesvoer te voorzien. Twee jaar later beschikt  Chantal over zeven actieve vrijwilligers en vier mensen op de reservelijst.
Maart
Ter gelegenheid van de Jeugdboekenweek kwam jeugdauteur Brigitte Minne naar de stedelijke bibliotheek. Het thema dit jaar was “dieren”. Wie houdt er nu niet van dieren? Vooral kinderen zijn er dol op. Op maandag 5 maart mocht het tweede leerjaar van de Nieuwpoortse scholen van haar voorstelling komen genieten.
April
In de reeks ‘Nieuwpoortse Gewrochten belicht de stedelijke bibliotheek maandelijks een aspect van onze stad. Zo loopt van 5 april tot 2 mei een tentoonstelling over het leven en werk van André Demedts, ereburger van Nieuwpoort, en inspirator van de Frans-Vlaamse Dagen. Naar aanleiding van de 10de verjaardag van zijn overleiden  zijn in de bibliotheek foto’s en documenten  uit de privécollectie van Etienne Desaever tentoongesteld.
Mei
In het kader van de ‘Nieuwpoortse gewrochtenloopt van 3 mei t/m 13 juni in de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling over dit Nieuwpoorts kunstenaarsechtpaar. Chris Yperman, dichteres, roman- en toneelschrijfster, was de echtgenote van beeldhouwer Roel D’Haese die internationale bekendheid genoot. De ‘Nieuwpoortse gewrochten’ laat u proeven van het dicht- en schrijfwerk van Yperman en toont u boeken over het werk van D’Haese. Gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.
Juli - Augustus
Tijdens de zomermaanden loopt in de bibliotheek een tentoonstelling “Nieuwpoort-Bad”. Ze schetst aan de hand van oude foto’s, postkaarten en boeken een beeld van hoe Nieuwpoort-Bad er vroeger uitzag. Men overloopt de geschiedenis van de badplaats sinds de aankoop van de duingronden in 1830 door Benoit Crombez tot de metamorfose van de laatste jaren. Deze tentoonstelling loopt nog t.e.m. 31 augustus. Toegang gratis. Te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Vanaf 16 juli stond in de bibliotheek een nieuw computerspel. Het tafelblad is een aanraakscherm dat men met de vingers bedient. Het nieuwe product, een onderdeel van de nieuwe uitdagingen van de bibliotheken uit de 21ste eeuw zal tot 14 augustus beschikbaar zijn in de bib van Nieuwpoort.
September
In de bibliotheek liep van 10 september t/m 13 oktober een tentoonstelling die ongetwijfeld veel Nieuwpoortenaars  interesseerden! Met een 100-tal foto’s uit de Nieuwpoortse scholen werd een duik genomen in de plaatselijke geschiedenis van 1901 tot 1980. Een buitenkansje voor wie op zoek wou gaan naar vroegere schoolvrienden of vader of moeder…
Oktober
Het thema van de Bibliotheekweek was dit jaar “Wie wordt de Bibste van het land?”. De bezoekers werden uitgenodigd om te dromen over de bibliotheek van de toekomst. Op zaterdag 20 oktober organiseerde de Nieuwpoortse bibliotheek een verwenvoormiddag. Tussen 9 u en 12 u werd iedere bezoeker verwelkomd met een hapje en een drankje. Creatieve workshops rond patchwork, vilt en wol nodigden uit om zelf aan de slag te gaan. “Belle” zorgde voor de muzikale omlijsting; dit akoestisch trio bestaat uit Isabelle Louwye (zang, gitaar), Stefan Van Damme (gitaar) en Jeroen De Keyser (basgitaar). Zij brachten een mix van pop, rock en blues.

aantal leners bibliotheek: 3695
aantal uitleningen bibliotheek: 112274
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 7151

2013

Januari
Van 10 januari tot 20 februari loopt in de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling met foto’s en documenten van Henri Van Elk. Hendrik [Henri] Van Elk werd op 4 juni 1904 te Nieuwpoort geboren en hij huwde op 4 februari 1931 met Maerten Yvonna. Samen kregen ze vier kinderen: Willy, Simonne, Maurice en Jan.
De familie woonde in de Valkestraat 5. Later baatte Henri Van Elk als elektricien een zaak uit in de Langestraat. In 1942 trad hij toe tot de Belgische Militaire Weerstandsorganisatie. Hij werd op 7 maart 1944 in alle vroegte thuis door de Gestapo opgepakt. Na een verblijf in de gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis belandde hij in het concentratiekamp van Flossenburg.  Hij is een van de overlevenden van de dodenmars naar Dachau op het einde van WO II. Het Franse Rode Kruis bracht hem tot aan de Belgische grens waar hij opgevangen werd door een landbouwersgezin uit Neufchâteau. Hij leed toen aan geheugenverlies. Pas in mei 1945 keerde hij huiswaarts en zag hij zijn vrouw Yvonne Maerten terug. Hij overleed op 25 december 1994.
Maart
In het kader van de reeks “Nieuwpoortse gewrochten” stelde de stedelijke bibliotheek tussen 7 maart en 24 april 3 enkele parels uit de regiocollectie  in het daglicht.  Die collectie bezit een schat aan zeldzame boeken die achter de schermen bewaard worden.  Zo werd o.a. het boek “Costumen ende usantien der stede ende port van Nieuport” uit 1774 getoond.
In de reeks ‘Nieuwpoortse gewrochten’ is in de bibliotheek een tentoonstelling opgezet rond één van de oudste gebouwen van Nieuwpoort: de Duvetorre.  Aan de hand van boeken en artikels uit de regiocollectie komt de bezoeker meer te weten over wat ooit verkeerdelijk ‘Tempelierstoren’ genoemd werd.
Juni
Gustaaf Buffel (1886-1972) was schilder, tekenaar en pastellist en is vooral bekend om zijn duinengezichten en marines. Tot 1914 was hij werkzaam als huisschilder en na de oorlog baatte hij met zijn echtgenote een winkel van kunstvoorwerpen uit in de Marktstraat te Nieuwpoort. Vanaf de late jaren twintig wijdde hij zich volledig aan de schilderkunst. In 1941 verhuisde het gezin naar Kessel-Lo. Van 29 juni tot 31 augustus zijn in Nieuwpoort op twee locaties schilderijen, tekeningen en portretten te bewonderen. Op zaterdag 29 juni vond om 10u30 in de stadshalle de officiële opening plaats van deze expo.  Na de verwelkoming door schepen van cultuur Geert Vanden Broucke, vertelde Luc Filliaert, als initiatiefnemer van het project, over het leven en werk van de kunstenaar.Tezelfdertijd werd ook de monografie “Gustaaf Buffel, schilder van duin en zee” voorgesteld. Het boek blijft gedurende de duur van de tentoonstelling zowel in de stadshalle, als in de bibliotheek.
Verder is een deel van de schilderijen in de bibliotheek te zien. Ook de informatie over de Nieuwpoortse tekenschool, waar Buffel lesgaf, is daar te vinden.
Augustus
Naar jaarlijkse gewoonte stelden tijdens de zomermaanden enkele kunstenaars hun werken tentoon in Nieuwpoort. Zo kon men schilderijen en beelden van het echtpaar John Alossery en Monique Becue van 5 t/m 18 augustus bewonderen in het centrum Ysara. Ook de werken van schilder, tekenaar en graficus Pierre Bastin waren van 7 t/m 25 augustus te bezichtigen in de bovenzaal van de stadshalle en in de benedenzaal en in de stadsbibliotheek tot 31 augustus schilderijen, tekeningen en portretten van Gustaaf Buffel.
September
Van 12 september tot eind oktober loopt in het kader van de "Nieuwpoortse Gewrochten" een kleine tentoonstelling rond de Nieuwpoortse stadhuizen. In de loop van de geschiedenis kende Nieuwpoort drie stadhuizen; zo vond men in het Kadaster bewijzen terug van het bestaan van een gijzelhuis in 1314 waar alle bestuurlijke zaken behandeld werden. In 1515 werd een groter stadhuis gebouwd op de hoek van de Langestraat en de Oostendestraat. Na de eerste wereldoorlog werd het huidige stadhuis opgericht.
Oktober
Op 10 oktober was het wereldwijd de ‘Dag van de geestelijke gezondheid’. De Stad Nieuwpoort wilde in samenwerking met het Logo Brugge-Oostende haar inwoners alvast op weg helpen door hier aandacht voor te hebben. Zo zette de bibliotheek in de maand oktober haar boekenaanbod rond dit thema in de kijker. 
"Nieuwpoortse Gewrochten" is een kleine regiotentoonstelling die op regelmatige basis uiteenlopende onderwerpen uit de Nieuwpoortse geschiedenis en haar erfgoed in de kijker zet. Dit keer schonk Nieuwpoortse Gewrochten aandacht aan drie Nieuwpoortse dichters. Via een korte biografie en enkele gedichten maakte je kennis met Roeland Van de Casteele, Mark Braet en Doris Dorné. Drie dichters met elk hun eigen unieke stijl.

aantal leners bibliotheek: 3712
aantal uitleningen bibliotheek: 107083
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 8160

2014
Januari
In 2014 werd het startschot gegeven voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De bibliotheek bezit een uitgebreide collectie over dit thema. De meeste boeken kunnen uitgeleend worden. We bezitten echter ook zeldzamere exemplaren die enkel op afspraak ingekeken kunnen worden.
In 1992 overleed Roger Pieters. Zijn artistieke belangstelling ging vooral uit naar muziek: hij was dirigent en componist. Vanaf 1958 publiceerde hij ook verhalen, luisterspelen, toneelstukken en romans. In de bibliotheek liep een tentoonstelling ‘Nieuwpoortse gewrochten’.
Juli - Augustus

affiche NieuwpoortDe tentoonstelling MET ZAND TUSSEN DE TENEN in de stedelijke bibliotheek loopt van 1 juli t.e.m. 31 augustus. Ze geeft de evolutie van het strandgebeuren weer van het prille begin tot omstreeks 1980.
Vakantie aan zee, het zalig nietsdoen en gratis zon voor iedereen, kreeg begin vorige eeuw stilaan vorm. Deze tentoonstelling over toerisme aan zee t.e.m. 31 augustus 2014 in de stedelijke bibliotheek, gaf de evolutie van het strandgebeuren weer van het prille begin tot omstreeks 1980.
In de reeks “Nieuwpoortse Gewrochten werd  van 11 september t/m 8 oktober in de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling opgezet rond dichters die in de Eerste Wereldoorlog rond Nieuwpoort gevochten hebben. Wie kent niet het gedicht ‘In Flanders Field’? Maar John Mc Crae was slechts één van de vele dichters die tijdens die oorlog hun gevoelens en onmacht in dichtvorm verwoordden. Sommigen onder hen verwierven naambekendheid, voor anderen bleef het bij een éénmalige publicatie in een oorlogskrant.
Nog tot 8 oktober 2014 kon men  in de stedelijke bibliotheek bij de reeks “Nieuwpoortse Gewrochten” een tentoonstelling bekijken opgezet rond dichters die in de Eerste Wereldoorlog rond Nieuwpoort gevochten hebben. Sommigen onder hen verwierven naambekendheid, voor anderen bleef het bij een éénmalige publicatie in een oorlogskrant.

Oktober
Zaterdag 11 oktober vond in de bibliotheek de jaarlijkse verwendag plaats met kinderanimatie, Workshop, een infosessie over e-boeken en “Mijn bibliotheek”, Thema Wereldoorlog I met een selectie van boeken uit de collectie en   het project ‘Coming world remember me’ (CWXRM)waarin iedereen zijn eigen herdenkingsbeeldje uit klei kon creëren. Het beeldje krijgt in 2018 een plaats op de land art installatie in de frontzone rond Ieper. Prijs voor het peterschap van een beeldje: €5,00. De helft van dit bedrag wordt rechtstreeks doorgestort naar een goed doel dat kinderen helpt die zich door huidige oorlogssituaties in fysieke of psychische nood bevinden. De andere helft wordt gebruikt om de land art installatie te realiseren. Elke peter of meter ontving een gepersonaliseerd certificaat met hierin een dog-tag met de naam van de peter of meter, en de naam van een van de slachtoffers opgenomen in de ‘Namenlijst’ samengesteld door het Flanders Fields Museum.
December
In "Nieuwpoortse Gewrochten” had de bibliotheek aandacht voor het leven en oeuvre van Germonprez.

aantal leners bibliotheek:3835
aantal uitleningen bibliotheek: 122504
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 8216

2015

Juli - Augustus
Tiende verjaardag van de Strandbibliotheek.
November
Tentoonstelling “Stenen getuigen” in de Openbare Bibliotheek.

pers tentoonstelling 'Stenen Getuigen"

Op zaterdag 21november 2015 werd in de bibliotheek het zelfuitleensysteem voorgesteld.
Dit systeem omvat:
De zelfuitleenbalie; de intelligente boekenkast; de betaalautomaat; de intelligente brievenbus. Dankzij deze intelligente brievenbus is de bibliotheek virtueel 24 uren per dag en 7 dagen op 7 toegankelijk. Op dit moment is er slechts 1 andere bibliotheek in West-Vlaanderen in het bezit van een dergelijk toestel.
Deze omschakeling gebeurt onder begeleiding van het bibliotheekpersoneel.

inteligente brievenbus - automatisch uitleenbali - betaalautomaat

Nog t/m 2 december liep in de bibliotheek, in het kader van de Nieuwpoortse gewrochten een tentoonstelling met foto’s die in de loop van voorbije jaren werden ingezameld. In de rubriek “Wie Wat Waar?” werd aan de betrokkenen meer uitleg gevraagd over de foto’s, zoals: Wie staat er op? Waar en wanneer werd deze foto genomen?

aantal leners bibliotheek: 3688
aantal uitleningen bibliotheek: 118766
aantal leners strandbibliotheek: ----
aantal uitleningen strandbibliotheek: 9080

menu