GESCHIEDENIS BIBLIOTHEKEN TE NIEUWPOORT

Na 1851 ontstaan de volksbibliotheken. De taak van de bibliotheek werd gezien in het verlengde van het onderwijs. Volksbibliotheken werden voornamelijk door vrijwilligers bemand. Verscheidene orga-nisaties met ideologische strekking startten met de oprichting van “volksbibliotheken” of “boekerijen”. Op die manier ontstond er verzui-ling in het bibliotheeklandschap.
Dankzij de bibliotheekwet van 1921 ontvingen deze bibliotheken overheidssubsidie. Hierdoor werd de verzuiling geïnstitutionaliseerd.

De geschiedenis van de bibliotheken te Nieuwpoort samengsteld door Evelyne De Pauw.

De huidige bibliotheek.

collage foto bibliotheek en informatie