NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

Het Natuurreservaat gezien vanaf de wandelweg, de uitkijktoren en de Kromme Hoek.

De zuid-westelijke kant van het resevaat is vanaf het heraangelegde en verkeersvrij wandel- en fietspad (verbinding Nieuwpoort-Bad met Nieuwpoort-Stad) uitstekend te verkennen. Halfweg de uitkijktoren met een prachtig zicht op het reservaat. Bewonder het slikken- en schorrenlandschap, de watervogels op zoek naar voedsel of rustplaats. Elk tijdstip van het jaar, maand, week, dag, en het uur, samen met de wisselende weersomstdigheden en waterstanden, brengen telkens een ander beeld.

verrekijker Gebruik van een verrekijker schept een ware ontdekking, maar is niet noodzakelijk.

Kort na hoog water zijn de watervogels het meest actief en op zoek naar voedsel. (getijdentabel klik hier)

Meeuwen treft men het meest aan ter hoogte van het Loodswezenplein, het staketsel en op een verlaten strand.

Voor de afzonderlijke rubriek MEEUWEN klik hier.

plan natuurreservaat

Zonsopgang.

zonsopgang boven het reservaat

Panorama.

panorama reservaat
collage met foto HT - MT - LTcollage  algemene zichten vanaf de wandelweg

Scholeksters in actie.

collage scholeksters in actie

Verscheidene bewoners.

collage watervogels en slikken

De kijktoren aan de Louisweg.

de kijktoren

panorama vanaf de uitkijktoren

collage zichten vanaf de uitkijktoren

collage zichten vanaf de kijkhut

collage zichten reservaat

Een belangrijk gedeelte van het reservaat "De Kreek van Lombardsijde", is vanaf de wandelweg verdoken door de Kromme Hoek en de jachthaven. Het loont de moeite tot de Kromme Hoek te wandelen en dit prachtig gebied te bekijken.

Kromme Hoek   plan Kreek van Lombardsijde

Kreek van Lombardsijde.

De Kreek van Lombardsijde

collage Kreek van Lombardsijde

Werken in de IJzermonding

Graafwerken in natuurreservaat

HLN 18 januari 2019

Nieuwpoort In het natuurgebied De IJzermonding in Nieuwpoort zijn tot mei graafwerken bezig. Bedoeling is dat het zeewater tijdens springtij slikken en schorren doet ontstaan. Die werken zijn een gevolg van de bouw van de stormvloedkering.
Een jaar geleden startte het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust met de bouw van de stormvloedkering aan de monding van de IJzer. De werken zijn volop bezig. “Voor de bouw van de stormvloedkering gaat er grond verloren. Dat zullen we nu compenseren”, legt werfleider Stijn Deruyter van het Agentschap Natuur en Bos uit. “Er loopt al zeewater binnen in delen van de IJzermonding.  Dat breiden we nu uit. We zijn gestart met het afgraven van 56.000 kubieke meter grond. Het zal tot eind mei duren vooraleer een zone van drie hectare afgegraven zal zijn. Het gebied heeft een beperkte ecologische waarde. Als de werken achter de rug zijn, zal bij springtij het zeewater ook langs daar De IJzermonding binnenlopen en zullen er slikken en schorren ontstaan. Die zijn ecologisch belangrijk. Wieren zullen het slik vastleggen zodat planten zoals zeekraal een kans krijgen. Een slik is een overvloedig gedekte tafel voor miljoenen kleine ongewervelden, zoals wormen, kreeftachtigen en slakjes. En op die kleine diertjes zijn talrijke vissen en vogels verlekkerd. Ik denk maar aan scholeksters en bergeenden. De schorre ligt iets hoger. Je vindt er bijvoorbeeld schorrekruid, zeekraal en de paarsbloeiende lamsoor.” Voor de graafwerken is een budget van ruim 480.000 euro voorzien. Het natuurgebied zal tijdelijk minder toegankelijk zijn.

Het kunstwerk op de kop van de Kromme Hoek en een zicht op de IJzermonding.

Op dz kop van de Kromme Hoek - valggen en IJzermonding

Zonsondergang bij hoogwater.

zonsondergang