NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

Het Natuurreservaat gezien vanaf de wandelweg, de uitkijktoren en de Kromme Hoek.

De zuid-westelijke kant van het resevaat is vanaf het heraangelegde en verkeersvrij wandel- en fietspad (verbinding Nieuwpoort-Bad met Nieuwpoort-Stad) uitstekend te verkennen. Halfweg de uitkijktoren met een prachtig zicht op het reservaat. Bewonder het slikken- en schorrenlandschap, de watervogels op zoek naar voedsel of rustplaats. Elk tijdstip van het jaar, maand, week, dag, en het uur, samen met de wisselende weersomstdigheden en waterstanden, brengen telkens een ander beeld.

verrekijker Gebruik van een verrekijker schept een ware ontdekking, maar is niet noodzakelijk.

Kort na hoog water zijn de watervogels het meest actief en op zoek naar voedsel. (getijdentabel klik hier)

Meeuwen treft men het meest aan ter hoogte van het Loodswezenplein, het staketsel en op een verlaten strand.

Voor de afzonderlijke rubriek MEEUWEN klik hier.

plan natuurreservaat

Zonsopgang.

zonsopgang boven het reservaat

Panorama.

panorama reservaat
collage met foto HT - MT - LTcollage  algemene zichten vanaf de wandelweg

Scholeksters in actie.

collage scholeksters in actie

Verscheidene bewoners.

collage watervogels en slikken

De kijktoren aan de Louisweg.

de kijktoren

panorama vanaf de uitkijktoren

collage zichten vanaf de uitkijktoren

collage zichten vanaf de kijkhut

collage zichten reservaat

Een belangrijk gedeelte van het reservaat "De Kreek van Lombardsijde", is vanaf de wandelweg verdoken door de Kromme Hoek en de jachthaven. Het loont de moeite tot de Kromme Hoek te wandelen en dit prachtig gebied te bekijken.

Kromme Hoek   plan Kreek van Lombardsijde

Kreek van Lombardsijde.

De Kreek van Lombardsijde

collage Kreek van Lombardsijde

Het kunstwerk op de kop van de Kromme Hoek en een zicht op de IJzermonding.

Op dz kop van de Kromme Hoek - valggen en IJzermonding

Zonsondergang bij hoogwater.

zonsondergang