SCHEEPSWERF ACHIEL HILLEBRANT

Scheepswerf Hillebrant

scheepsromp

 

Scheepswerf Emiel Vandenabeele de groote scheepswerf. Andere grote scheepswerven waren er in die tijd in Nieuwpoort niet: bij de vlotkom bezat Leon Dutrieux in het begin van de 20ste eeuw een kleine werf voor zeevaartuigen "op blooten grond", zonder hangar en dok, die later overgenomen werd door Achiel Hillebrant[1].

Tweede Wereldoorlog.

De haven van Nieuwpoort bleef nog lange tijd praktisch onbruikbaar. De scheepswerf voor zeevaartuigen van Hillebrandt week uit naar Oostende. In de lente van 1924 waren in de haven enkel de kaaimuur en de vuurtoren hersteld. Vele andere Nieuwpoortse bedrijven van vóór de ramp van 1914 werden evenmin heropgericht na de oorlog.

[1] Deze werf zou bestaan hebben van ca. 1905 tot 1914 (G. en R. DESNERCK, Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen, dl. I, blz. 99).

bron: blog "De Gentse zwijger" en nieuws.be

 

 

 


Plan van vissersship gebouwd in het jaar 1919 voor David Vercoutter.

plan schip