DE COMPAGNIE VAN VISCHVAERT

De Compagnie van Vischvaert

Te Nieuwpoort 1727 – 1737

Scheepsbouw enkel voor de Compagnie.

Waar lag die werf?

Aankondiging druk boekDit vernamen we uit een stuk van 23 februari 1728, waaruit blijkt, de compagnie een overeenkomst gesloten heeft met Emmanuel Jorgel, pachter van t’Hoornwerk, over de haven, waarbij, mits 800 pondgr. Vl. Wisselgeld, de Compagnie het recht zal hebben aldaar haar-schepen te bouwen.

Hoornwerk: versterking; aarden schans met bomen beplant en omgeven van grachten.
In 1937 werd aldaar het oorlogsmonument de “pijlschans” opgericht. Voor den oorlog trof men daar aan: de scheepswerf van Emiel Vandenabeele en de oester- en kreeftenparken van de Heren H. Deswarte en Halewyck.
Men geeft de schepen ook al een naam, om bedeling van werk en waren te vergemakkelijken.
De hoekers worden gedoopt ,de een “De Compagnie”; de andere, “De Stad Nieuwpoort”.
De buizen krijgen voor patroonschap,  de een: “Sint-Carolus“; de andere: “”Sint-Cornelius”.
De twee sloepen staan onder bescherming van Sint-Matheus en Sint-Pauwel.
Begin 1729 is de hele vloot vrijwel klaar gekomen.

De volgende schepen zijn in de vaart:
De buizeschepen « Sint-Cornelius » en « Sint Karel Botomeus » te Nieupoort gebouwd metende onderscheidenlijk 85 en 90 vat of ton.
De hoekiersdhepen: « De Compagnie » en « De Stad Nieupoort »,te Nieupoort gebouwd, elk  85 vat groot; de “ Sancla Maria “. de « Sint Anlonius », de « Sint Elias », de “Sint Jocob” in Holland  aangekocht, elk 60 vat groot.,
De sloepen “Sint Matheus” en “ Sint Pauwel” te Nieupoort gebouwd; de “Sint Jan Babtist” » te Brugge van stapel gelopen; de “Sint Pieter” te Nieupoort en de “Sint Francois” te Duinkerke aangekocht. Deze schepen hadden een gemiddelde tonnemaat van 30 vat.
Het zijn in het geheel dertien eenheden in eigendom.

Na het bouwen van de schepen wordt alles opgedoekt.
Alhoewel er eeuwenlang vaartuigen in Nieuwpoort gebouwd werden, vinden we pas in 1817 een eerst werf vermeld, namelijk deze van Pieter Weerdt.
Midden de 19de eeuw kwam de Oostendse scheepsbouwer Orlandi alhier op de kaai  schepen bouwen.